LN-WFO

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-311

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-311
MSN: 493
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1997
Max TO weight: 19504 kg
Mode-S Hex: 47809F
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2013-04-30
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap AS
2003-01-01
Name
Nordea Finans Sverige AB

Related Youtube videos

LN-WFO data-toggle=

Widerøe WF328 Dash-8-300 Oslo-Gothenburg Safety, Take-off, Inflight & Landing

LN-WFO data-toggle=

Widerøe De Havilland Canada DHC-8-311Q Dash 8 (1080p)

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-02-25 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     WF ARC Extension #1 - S/N 493
2021-03-26 Widerøe's Flyveselskap AS     S/N 493 WF ARC,
2020-10-02 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS avd Bergen     LN-WFO, LN-WFP, LN-FVB og Attesterte registerutskrifter
2020-10-01 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-WFO, LN-WFP, LN-FVB og bestilling av Registerutskrifter SVW-MATTERS.FID486156
2020-05-14 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - RIE MEL 34-32A - LN-WFO
2020-04-15 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC Extension #2 - S/N 493
2019-08-24 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE 16/2019 LN-WFO
2019-08-03 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE - LN-WFO
2019-05-06 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL - RIE - LN-WFO
2019-03-15 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #1, - SN 493
2018-12-21 Widerøe's Flyveselskap AS     Granted Exemption Article 14.4
2018-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for Exemption Article 14.4
2018-09-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-WFO og Attestert registerutskrift
2018-09-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-WFO og bestilling av attestert registerutskrift for luftfartøy
2018-09-17 Widerøe's Flyveselskap AS     sletting av heftelse
2018-09-11 Widerøe's Flyveselskap AS     sletting av pant
2018-04-13 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Insp.
2017-03-30 Widerøes Flyveselskap AS   S/N 493 - ARC Extension # 2,
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WFO
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte - LN-WFO
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WFO
2016-04-13 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension No 1 av ARC
2015-04-21 Widerøes Flyveselskap AS   ARC - , S/N 493
2014-12-02 Post- og teletilsynet   LN-WFO- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-26 Post- og teletilsynet   LN-WFO- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-24 Widerøes Flyveselskap AS   Terminering av Exeption under article 14.4 of BR 216/2006.
2014-08-28 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFO Extention of Exemption under Article 14.4 of basic Regulation E216/2008 for continued operation
2014-08-28 Adresseliste   Notification of an extension of exemption - LN-WFO and Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-08-28 Adresseliste   Notification of an extension of exemption - LN-WFO and Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-08-22 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WFO Exemption under Article 14.4 of basic Regulation E216/2008 for continued operation
2014-07-03 Widerøes Flyveselskap AS   Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation - UNS-1E(w) and 1F(w) Flight Management System Upgrade
2014-06-27 Widerøes Flyveselskap AS   Application for Exemption Article 14.4 - UNS-1E(w) Flight Management System Upgrade
2014-04-22 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension No 2 av ARC
2013-11-11 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe - One time Variation approval
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Aircraft Mortgage Deed
2013-04-30 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om oppdatering av Air Operator Certificate
2013-04-30 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om endring av AOC i forbindelse med at LN-WFO eies av Widerøe
2013-04-30 Widerøes Flyveselskap AS   Bill of Sale
2013-04-30 Widerøes Flyveselskap AS   registrering av eierskifte
2013-04-26 Widerøes Flyveselskap AS   WF - Dokumentasjon etter Extension Review av S/N 493
2012-05-09 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2011-05-16 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension - dokumentasjon
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-10 Widerøes Flyveselskap AS   Korrigert Søknad om Permit to Fly
2011-01-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging Sola til Torp uten passasjerer - med utfelt understell pga. nesehjulsproblemer
2011-01-10 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to Fly 01-2011
2010-05-12 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om ARC
2009-09-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis og AFM forside for standardisering av vekt
2009-09-07 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om utstedelse av nye reviderte Authorization Page til Aircraft Flight Manual og nytt støybevis
2009-05-19 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-04-27 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-23 Widerøe Flyveselskap AS   Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale på LN-WFO
2009-04-21 d.danielsen@wideroe.no   Søknad om forlenget innleie av LN-WFO
2009-03-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-29 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportert turbulenshendelse Aberdeen Storbritannia 21.12.2008 - LN-WFO
2008-06-12 Widerøes Flyveselskap AS   Physical Survey ifm utstedelse av ARC - Findings Regarding M. A. Subpart G to A/C S/N 493
2008-05-22 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter Physical Survey
2008-05-13 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig Luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-04-23 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om nytt Airworthiness Review Certificate og kontinuerlig Luftdyktighetsbevis
2007-12-17 Widerøes Flyveselskap ASA   Forlengelse av innleie
2007-11-28 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om godkjennelse for forlengelse av innleie, og registrering av LN-WFO frem til 30.04.2009
2007-11-28 Widerøes Flyveselskap AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200704295 - 1 DEN 03122007 AV JBP: søknad om godkjennelse for forlengelse av innleie, og registrering av LN-WFO frem til 30.04.2007
2007-11-19 Nordea Finans Sverige AB   Re. expiry of lease agreement
2007-04-26 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2008
2007-04-23 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport
2007-04-23 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-18 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.05.2007
source: caa.no

More information: