LN-WIE

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 371
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1993
Max TO weight: 15966 kg
Mode-S Hex: 47808D
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2001-01-01
Adress
Widerøe's Flyveselskap ASA
1994-01-13
Aircraft Added
Widerøes Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WIE data-toggle=

Wideroe DHC Dash 8

LN-WIE data-toggle=

Widerøe LN-WIE on Flight WF931 departing Alta airport

LN-WIE data-toggle=

Widerøe Dash 8-100 Oslo-Førde Safety Demonstration, Takeoff, Landing WF191

LN-WIE data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIE landing at Sogndal arriving from Bergen

LN-WIE data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIE departing Bergen bound for Sogndal

LN-WIE data-toggle=

Widerøe Dash 8-100 | Landing In Beautiful Snowy Scenery In Sogndal, Norway

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-16 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     WF ARC
2020-12-16 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC Extension #2 - S/N 371
2020-01-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Exemptions IAW BR (EC) 216/2008 for ADS-B Dash 8-103/202
2019-12-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter Extension # 1 av ARC for S/N 371
2019-05-27 EASA     EASA cases 2019-007, -008 and -009 - NO - 14.4 BR 216/2008 - Operation of ADS-B Out awaiting EASA validation - Ares(2019)3461040
2019-05-20 Adresseliste     Notification of exemption for LN-WIB, LN-WIE and Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Operation of ADS-B Out awaiting EASA validation
2019-05-20 Adresseliste     Notification of exemption for LN-WIB, LN-WIE and Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Operation of ADS-B Out awaiting EASA validation
2019-05-20 Adresselist     Notification of exemption for LN-WIB, LN-WIE and Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Operation of ADS-B Out awaiting EASA validation
2019-05-17 Widerøe's Flyveselskap AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Operation of ADS-B Out awaiting EASA validation
2019-05-13 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for Exemption Article 14.4
2018-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter Review og utstedelse av ny ARC
2017-12-13 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIE
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIE
2015-12-21 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2014-12-19 Widerøes Flyveselskap AS   Extension 2, S/N 371
2013-12-20 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   aircraft mortgage deed
2013-08-22 Widerøes Flyveselskap AS   Supplerende info til AR493220443
2012-12-21 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Review
2012-11-22 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av sikkerhetstilråding i rapport SL RAP 2012/05 om alvorlig luftfartshendelse under nedstigning mot Sørkjosen 21.02.2006 med DHC-8-103 LN-WIE
2012-10-12 Statens Havarikommisjon for Transport   Transport Canada Response to Recommendation 2012/04T - Serious incident LN-WIE- Norway 21. February 2006
2012-08-22 Samferdselsdepartementet   Samferdselsdepartementet - Oppfølging av sikkerhetstilråding i rapport SL RAP 2012/05 om alvorlig luftfartshendelse under nedstigning mot Sørkjosen 21.02.2006 med DHC-8-103 LN-WIE
2012-07-30 Widerøes Flyveselskap AS   Korrigering - Application for postponing of 5A maintenance tasks
2012-07-30 Widerøes Flyveselskap AS   One time approval
2012-07-30 Widerøes Flyveselskap AS   Godkjennelse av engangs utsettelse av 5A maintenance tasks
2012-07-20 Widerøes Flyveselskap AS   Application for postponing of 5A maintenance tasks
2012-06-22 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-WIE Rapportg - SL RAP 2012/05 om alvorlig luftfatrhendelse under nedstigning mot Sørkjosen 21.02.2006
2012-03-16 DnB Bank ASA   sletting av pant
2012-03-15 DnB Bank ASA   sletting av pantobligasjon
2011-12-29 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2011-04-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2011-04-28 Statens Havarikommisjon for Transport   avslutning etter forundersøkelse av luftfartshendelse ved Namsos 11.04.2011
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfarshendelse Berlevåg lufthavn 07.02.2011
2011-02-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportert lufttrafikkhendelse Bodø øufthavn 19.01.2011
2011-01-11 Widerøes Flyveselskap AS   Defect Report 01-2011
2011-01-07 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse - Tromsø 03.01.2011 - DHC-8-103
2011-01-03 Widerøes Flyveselskap AS   Extension ARC
2010-06-28 DnB Nor Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2010-06-24 Den norske Bank ASA   retinglysing av pantedokumenter
2010-06-03 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly for overflyging uten passasjerer fra Oslo til Bodø for reparasjon av toalettvann fyllestuss
2010-06-01 Widerøes Flyveselskap AS   Forhåndsutfylte Form 37/18b og 21
2010-06-01 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om tillatelse til å ferge DHC-8 fra Oslo lufthavn Gardermoen til Bodø
2010-06-01 Widerøes Flyveselskap AS   Permit to Fly - Gardermoen - Bodø - Gyldig fra 2. juni 2010
2010-06-01 Widerøes Flyveselskap AS   Permit to Fly - Gardermoen - Bodø - Gyldig fra 2. juni 2010
2010-06-01 Widerøes Flyveselskap AS   BTK-10-003-JAS - Søknad om PtF - Tilleggsinformasjon
2009-02-13 Widerøes Flyveselskap AS   Physical Survey i forbindelse med utstedelse av ARC - Findings regarding M.A. Subpart G to A/C S/N 371
2009-01-19 Widerøes Flyveselskap AS   fornyelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-06 Widerøes Flyveselskap AS   Oversikt over reparasjoner
2008-12-18 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport
2008-11-04 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Trondheim lufthavn Værnes 05.09.2008 DHC-8
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om revidering av MTOW og MZFW for Dash-8-100 serie
2008-01-28 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-25 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-01-08 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-12-19 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-06 Den norske Bank ASA   Registrering av nedkvittering
2007-06-01 Statens Havarikommisjon for Transport   AIBN Interim Aviation Safety Recommendation No 06/120-9 (A06F0031) inadvertent airborne reversing 21 february 2006
2007-05-30 Den norske Bank ASA   nedkvittering av pantoblikasjon
2007-03-23 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportert lufttrafikkhendelse ved Sandane lufthavn
2007-02-28 Statens Havarikommisjon for Transport   Safety recommendation - serious incident inbound Særkjosen 21.02.2006 - LN-WIE
2007-02-15 DnB NOR Bank ASA   Retur av pantedokument uten registrering
2007-01-12 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport fra luftfartshendelse den 29.12.2006
2007-01-03 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2008
2006-11-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistert luftfartøy
2006-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-09-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-02-22 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport om luftfartshendelse med LN-WIE ved Sørkjosen - Troms 21.02.2006
2005-12-16 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-14 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: