Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 383
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1994
Max TO weight: 15966 kg
Mode-S Hex: 478090
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2001-01-01
Adress
Widerøe's Flyveselskap ASA
1994-07-08
Aircraft Added
Widerøes Flyveselskap AS

Related Youtube videos

LN-WIH data-toggle=

Widerøe LN-WIH landing 19R Gardermoen

LN-WIH data-toggle=

Widerøe Dash 8-100 Oslo-Florø-diverted to Bergen Safety, Takeoff, 3x go-around and landing WF128

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-28 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Søknad om Permit to fly - tilbakemelding
2022-01-27 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Søknad om Permit to fly
2021-06-15 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC - S/N 383
2020-12-02 Widerøe's Flyveselskap AS     Ikke behov for 14.4 Exemption for manglende ADS-B
2020-11-24 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for Exemption BR 14.4 - ADSB
2020-06-15 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 12/2019
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 23/2019
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 22/2019
2019-10-31 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - RE: ACAM byttes til WIO
2019-10-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - varsel om Aircraft Monitoring Airworthiness Monitoring (ACAM) - LN-WIH
2019-09-26 Widerøe's Flyveselskap AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Tromsø til Bodø etter hard landing - Uten last eller passasjer
2019-09-25 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WIH søknad om Permit to Fly
2019-06-13 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter ARC Extension # 1 for AC S/N 383
2017-06-12 Widerøe Technical Services AS   Dokumentasjon etter ext. no. 2 av ARC
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIH
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIH
2016-06-03 Widerøe Technical Services AS   ARC Extension No 1
2015-06-17 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjonn etter review
2014-08-07 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   aircraft mortgage deed
2013-06-21 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension No 1 av ARC
2013-01-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   Sletting av pant i luftfartøy
2012-06-28 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-03-16 Nordlandsbanken ASA   Sletting av panteobligasjon
2012-03-15 DnB Bank ASA   sletting av pantobligasjon
2011-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Extension #2
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-05 Widerøes Flyveselskap AS   AR2010/18 ARC DH1 - LN-WIH / SN 383 - Dokumentasjon
2010-07-05 Widerøe's Flyveselskap AS     AR2010/18 ARC DH1 - LN-WIH / SN 383 - Dokumentasjon
2010-06-28 DnB Nor Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2010-06-24 Den norske Bank ASA   retinglysing av pantedokumenter
2009-07-30 Widerøes Flyveselskap AS   Airworthiness review, statement & recommendation rev jun 09
2009-07-10 Widerøes Flyveselskap AS   ARC - Check Lister etter review
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om revidering av MTOW og MZFW for DASH-8-100 serie
2008-08-13 Widerøes Flyveselskap AS   Utkvittert rapport M.A. Subpart G Approval - EASA Form 13 - 2008AR-212
2008-07-31 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter Physical Survey - 2008AR-212
2008-07-31 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2007-06-20 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad dom fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-06-06 Den norske Bank ASA   Registrering av nedkvittering
2007-05-30 Den norske Bank ASA   nedkvittering av pantoblikasjon
2007-02-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2007-02-15 DnB NOR Bank ASA   Retur av pantedokument uten registrering
2006-07-03 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-06-22 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-06-22 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-05-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Kirkenes lufthavn - 10.05.2006 - DHC-8-103
2006-05-16 Widerøes Flyveselskap ASA   Rapport om luftfartsulykke/-hendelse - 10.05.2006
source: caa.no

More information: