LN-WIJ

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 386
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1994
Max TO weight: 15966 kg
Mode-S Hex: 478092
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2001-01-01
Adress
Widerøe's Flyveselskap ASA
1994-09-23
Aircraft Added
Widerøes Flyveselskap AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-15 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #1 S/N 386
2020-09-15 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC
2019-09-23 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC
2018-09-06 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #1
2017-09-27 Widerøe Technical Services AS   ARC
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskiftefor LN-WIJ
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-19 Widerøe Technical Services AS   ARC Extension #2
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIJ
2015-09-22 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2014-09-18 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2013-10-29 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   aircraft mortgage deed
2013-01-14 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   Sletting av pant i luftfartøy
2012-05-31 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - Tilbakemelding på Rapport 2011AC-023 - ACAM Ramp Survey LNWIJ
2012-05-16 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - Tilbakemelding på Rapport 2011AC-023
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-03-16 DNB BANK ASA   Sletting av panteobligasjon
2012-03-15 DnB Bank ASA   sletting av pantobligasjon
2012-01-19 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - tilbakemelding på rapport 2011AC-023 etter ACAM ramp survey LN-WIJ
2011-12-16 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - ACAM rapport 2011AC-023
2011-12-09 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - ACAM Rapport 2011AC-023 - LN-WIJ
2011-11-15 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS - ACAM rapport 2011AC-023 - LN-WIJ
2011-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2011-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon for ARC Extension #1 til LN-WIJ S/N 386
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-02 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Permit to Fly
2010-12-01 Widerøes Flyveselskap AS   Application for Flight Conditions Form 37 and 18b
2010-12-01 Widerøes Flyveselskap AS   revidert søknad om Permit to Fly Form 21
2010-12-01 EASA   Approval of Flight Conditions by EASA - 0010008538
2010-12-01 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om Permit to Fly
2010-09-29 Widerøes Flyveselskap AS   AR2010/24 ARC DH1 - Dokumentasjon
2010-06-28 DnB Nor Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2010-06-24 Den norske Bank ASA   retinglysing av pantedokumenter
2010-03-25 Statens havarikommisjon for transport     Oppfølging av tilrådinger nr. 22 og 23/2006 i rapport (SL RAP 15/2006) om lufttrafikkhendelse 8 NM vest av Fleinvær NDB (FLV) i Bodø TMA 100205 - 2 stk. Lockheed Martin F-16 BEAST 05/06 og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIJ
2010-03-12 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger nr. 22 og 23/2006 i rapport (SL RAP 15/2006) om lufttrafikkhendelse 8 NM vest av Fleinvær NDB (FLV) i Bodø TMA 10.02.2005 2 stk. Lockheed Martin F-16 BEAST 05/06 og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIJ
2010-03-09 Luftfartstilsynet     Oppfølging av tilrådinger nr. 22 og 23/2006 i rapport (SL RAP 15/2006) om lufttrafikkhendelse 8 NM vest av Fleinvær NDB (FLV) i Bodø TMA 100205 - 2 stk. Lockheed Martin F-16 BEAST 05/06 og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIJ
2009-10-05 Widerøes Flyveselskap AS   ARC + Check Lister etter review av LN-WIJ S/N 386
2008-10-17 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter Physical Survey
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om revidering av MTOW og MZFW for DASH-8-100 serie
2008-09-29 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-08-12 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om permit to fly
2008-08-12 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly
2008-08-12 Widerøes Flyveselskap AS   EASA Form 21
2008-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   Dispensasjon for utførelse av vedlikehold
2008-04-25 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger nr. 22 og 23/2006 i rapport (SL RAP 15/2006) om lufttrafikkhendelse 8 NM vest av Fleinvær NDB (FLV) i Bodø TMA 10.02.2005 2 stk. Lockheed Martin F-16 BEAST 05/06 og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIJ
2007-10-30 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-10-29 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøes Flyveselskap AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - LN-WIJ
2007-10-01 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-30 Den norske Bank ASA   nedkvittering av pantoblikasjon
2007-02-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2007-02-15 DnB NOR Bank ASA   Retur av pantedokument uten sletting
2006-10-23 Widerøes Flyveselskap ASA   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.10.2007
2006-09-25 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-25 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-15 Det kongelige samferdselsdepartement   Oppfølging av tilrådninger i rapport (SL RAP 15/2006) om lufttrafikkhendelse 8 NM vest av Fleinvær NDB (FLV) i Bodø TMA 100205 2 stk. Lockheed Martin F-16 Beast05/06 og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIJ
2006-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 15/2006) om lufttrafikkhendelse 8 nm vest av Fleinvær NDB (FLV) i Bodø TMA 1002005 2 stk Lochheed Martin F-16 Beast05/06 og Bombardier Aerospace DHC-8-103
2006-05-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til rapport om lufttrafikkhendelse 8 NM vest av Fleinvær NDB (FLV) Bodø TMA 10.02.2005 2 stk Lockheed Martin F-16 Beast 05/06 og Bombardier Aerospace SHC-8-103 LN-WIJ
source: caa.no

More information: