LN-WIL

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 398
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1995
Max TO weight: 15966 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2001-01-01
Adress
Widerøe's Flyveselskap ASA

Related Youtube videos

LN-WIL data-toggle=

Wideroe Dash-8-100 flight

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-05-09 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL-RIE
2022-02-25 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     WF ARC Extension #1 - S/N 398
2022-02-11 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE - LN-WIL
2021-03-05 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC
2020-04-15 Widerøe's Flyveselskap AS     Regarding application for exemption Article 14.4 operating Medevac Config
2020-04-13 Widerøe's Flyveselskap AS     application for exemption Article 14.4 operating Medevac Config
2020-02-21 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC Extension #2 - S/N 398
2020-01-20 Widerøe's Flyveselskap AS     One time extention (ref 09/01341-128)
2020-01-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Exemptions IAW BR (EC) 216/2008 for ADS-B Dash 8-103/202
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 14/2019
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 9 og 19/2019
2019-09-09 EFTA Surveillance Authority     Notification of exemption - Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008 (EASA case 2019/016)
2019-09-09 EASA     Notification of exemption - Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008 (EASA case 2019/016)
2019-09-06 EASA     Ares(2019)5609807 Notification of exemption EASA case 2019-016 - Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2019-09-05 EFTA Surveillance Authority     Notification of exemption for Exemption under Article 14(4) of Basic Regulation 216/2008
2019-09-04 Widerøe's Flyveselskap AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation 216/2008 - Operation of ADS-B Out awaiting EASA validation
2019-08-22 Widerøe's Flyveselskap AS     Application Exemption iawBR14.4
2019-02-27 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon vedr ARC Extension # 1, SN 398
2018-03-21 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     IM,-WIN,-WIO,-WIP - Bestilling av attestert registerutskrift
2018-03-21 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     IM,-WIN,-WIO,-WIP - Attestert registerutskrift
2018-02-28 Widerøe's Flyveselskap AS     WF - ARC Insp. S/N 398
2017-02-22 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskiftefor LN-WIJ
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIL
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIJ
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIL
2016-03-07 Widerøe Technical Services AS   Dokumentasjon etter Extension nr 1 av ARC
2015-03-19 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2014-03-27 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av eierskifte
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Aircraft Mortgage Deed
2013-03-22 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon ARC Extension
2013-01-14 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   Sletting av pant i luftfartøy
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-03-26 Widerøes Flyveselskap AS   Airworthiness Review Certificate
2012-03-16 DNB Bank ASA   Sletting av panteobligasjon
2012-03-15 DnB Bank ASA   sletting av pantobligasjon
2011-07-14 Samferdselsdepartementet   Vedrørende oppfølging av tilrådinger i rapport ( SL RAP 2007/17 ) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2011-05-05 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport ( SL RAP 2007/17 ) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-31 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2011-03-29 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2010-06-28 DnB Nor Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2010-06-24 Den norske Bank ASA   retinglysing av pantedokumenter
2010-03-30 Widerøes Flyveselskap AS   ARC - Dokumentasjon
2009-04-21 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-03-26 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-03-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-03 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2007/17) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2009-01-15 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2007/17) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om revidering av MTOW og MZFW for DASH-8-100 serie
2008-07-04 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WIL _ Psysical survey i forbindelse med utstedelse av ARC- findings regarding m a subpart G to A/C S/N 398
2008-04-29 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-04-29 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-22 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2007/17) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2008-03-25 Widerøes Flyveselskap AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-19 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-03-17 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2007/17) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2007-09-17 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2007/17) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2007-06-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse Ørsta Volda lufthavn Hovden (ENOV) 17.04.2007 DHC-8-103 - kopi av brev til Widerøes Flyveselskap ASA, Bodø
2007-05-30 Den norske Bank ASA   nedkvittering av pantoblikasjon
2007-05-16 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2007/17) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn Langnes 180904 med Piper PA-28-161 LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 LN-WIL
2007-05-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL rapport 2007/17 om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art ved Tromsø lufthavn - Lagnes 18.09.2004 LN-RAN og LN-WIL
2007-04-18 Widerøes Flyveselskap ASA   rapport om lufttrafikkhendelse 17.04.2007 - HOV
2007-04-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig lufttrafikkhendelse av trafikkmessig art ved Tromsø Lufthavn Langnes 18.09.2004 Piper PA-28-161 - LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 - LN-WIL
2007-03-26 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport
2007-03-26 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-03-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig lufttrafikkhendelse av trafikkmessig art ved Tromsø Lufthavn langnes 18.09.2004 Piper PA-28-161 - LN-RAN og Bombardier Aerospace DHC-8-103 - LN-WIL
2007-02-15 DnB NOR Bank ASA   Retur av pantedokument uten registrering
2006-12-06 Statens Havarikommisjon for Transport   avslutning av ulykkesundersøkelse etter luftfartsulykke - Hammerfest lufthavn 12.02.1999
2006-06-13 Widerøes Flyveselskap ASA   Lufttrafikkhendelse av strekningen Alta - Vadsø 24052006
2006-05-29 Widerøes Flyveselskap ASA   rapport om lufttrafikkhendelse 24.05.2006 - ALF - VDS
2006-03-31 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-03-31 Widerøes Flyveselskap ASA   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: