LN-WIN

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 409
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1995
Max TO weight: 15966 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2001-01-01
Adress
Widerøe's Flyveselskap ASA

Related Youtube videos

LN-WIN data-toggle=

Wideroe LN-WIN Amazing take off at Andoya airport

LN-WIN data-toggle=

LN-WIN1.MTS

LN-WIN data-toggle=

Wideroe dash 8-100 landing Forde (LN-WIN)

LN-WIN data-toggle=

Widerøe Dash 8-100 | Snowstorm Takeoff In Norway

LN-WIN data-toggle=

Widerøe Oslo-Orsta/volda-Sogndal (Dash 8 100)

LN-WIN data-toggle=

Widerøe LN-WIN

More aircraft operated by Widerøe's Flyveselskap AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-13 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging AES-BGO for å utføre gearswing etter hydlekkasje- Uten passasjerer eller last
2023-01-12 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Søknad om Permit to Fly etter større hydlekkasje
2022-05-23 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     ARC Extension #2 - S/N 409
2022-02-04 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Vedtak om utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging OSL-BOO for å reparere skader påført av de-icing bil - Uten passasjerer eller last
2022-02-03 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Søknad om Permit to Fly etter skade påført av de-icing bil
2021-07-02 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap - One Time variations of the Maintenance Programme
2021-05-21 Widerøe's Flyveselskap AS     WF Airworthiness Review Certificate - ARC Extension #1 - S/N 409
2020-06-24 Widerøe's Flyveselskap AS     LN-WIN - godkjenning av One time extension propeller P/N SFA13S1P0A
2020-06-22 Widerøe's Flyveselskap AS     godkjenning av One time extension propeller P/N SFA13S1P0A
2020-06-18 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om One time extension propeller P/N SFA13S1P0A
2020-06-02 Widerøe's Flyveselskap AS     Airworthiness review certificate
2019-12-12 Widerøe's Flyveselskap AS     Godkjenning One Time Extention på Airworthiness Limitation Tasks
2019-12-05 Widerøe's Flyveselskap AS     Søknad om One Time Extention på Airworthiness Limitation Tasks
2019-05-28 Widerøe's Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter Extension No 2 av ARC
2018-05-25 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC
2017-06-02 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIN
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIN
2016-05-27 Widerøes Flyveselskap AS   WF - ARC Extension # 2 - S/N 409
2015-06-10 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2014-06-13 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Aircraft Mortgage Deed
2013-06-14 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension No 2
2013-01-14 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   Sletting av pant i luftfartøy
2012-06-21 Widerøes Flyveselskap AS   ARC extension No 1
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-03-16 DNB Bank ASA   Sletting av panteobligasjon
2012-03-15 DnB Bank ASA   sletting av pantobligasjon
2011-06-24 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter Review
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-29 Widerøe's Flyveselskap AS     SN 409 - Dokumentasjon
2010-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   SN 409 - Dokumentasjon
2010-06-28 DnB Nor Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2010-06-24 Den norske Bank ASA   retinglysing av pantedokumenter
2009-09-07 Widerøes Flyveselskap AS   Ad. Flight Permit for gjentatt flyging med LN-WIN, for sjekk av FMS scn 803.
2009-09-07 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly Issue 2 for å teste Software endring nr 803 for FMS ref SCAT-1 system - Uten betalende passasjerer
2009-08-28 Widerøes Flyveselskap AS   Airworthiness review, statement & recommendation rev jun 09
2009-07-23 Widerøes Flyveselskap AS   ARC - Check Lister etter review
2009-07-06 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Permit to Fly for å teste Software endring nr 803 for FMS ref SCAT-1 system - Uten betalende passasjerer
2009-06-29 Widerøes Flyveselskap AS   BTK-09-008-JAS
2009-05-06 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om Permit to flight
2009-03-04 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse mellom Svolvær lufthavn Helle og Bodø lufthavn 27.02.2009
2008-12-05 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL rap 33/2004) om lufttrafikkhendelse på Vadsø lufthavn med DHC-8-103 - LN-WIN
2008-11-03 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL rap 33/2004) om lufttrafikkhendelse på Vadsø lufthavn med DHC-8-103 - LN-WIN
2008-10-13 Widerøes Flyveselskap AS   Psysical Survey i forbindelse med utstedelse av ARC - Findings regarding M. A. subpart G to A/C S/N 409
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om revidering av MTOW og MZFW for DASH-8-100 serie
2008-08-30 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-08-28 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-31 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om forlengelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-07-15 Widerøes Flyveselskap AS   Dispensasjon for utførelse av vedlikehold
2008-01-30 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL rap 33/2004) om lufttrafikkhendelse på Vadsø lufthavn med DHC-8-103 - LN-WIN
2007-08-09 Widerøes Flyveselskap ASA   Utsendelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-17 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-06 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport
2007-06-11 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøe - LN-WIN Permit to Fly
2007-06-07 Widerøes Flyveselskap ASA   Widerøe - LN-WIN Permit to Fly
2007-06-07 Widerøes Flyveselskap ASA   DHC-8 series 100 - additional information to Wierøes application for special flight testing - DGPS/Scat I with dual UNS-1F / Dual GLS-1250 - for EASA Familization with Scat I
2007-05-30 Den norske Bank ASA   nedkvittering av pantoblikasjon
2007-02-15 DnB NOR Bank ASA   Retur av pantedokument uten registrering
2006-11-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-09-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-07-31 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport
2006-07-26 Widerøe   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-07-26 Widerøe   Vedlikeholdsrapport
2006-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Oppfølging av tilråding etter luftfartsulykke på Vadsø lufthavn 06012003
2006-01-20 Widerøes Flyveselskap ASA   Søknad om PTF for SCAT I flights
2005-12-05 Widerøes Flyveselskap ASA   Oppfølging av tilrådinger i forbindelse med luftfartsulykke med 06.01.2003 - Vadsø lufthavn
source: caa.no

More information: