LN-WIO

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-103

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-103
MSN: 417
Airworthiness Category: Large Aeroplane
Production year: 1995
Max TO weight: 15966 kg
Mode-S Hex: 478097
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøe's Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2007-10-01
Name
Widerøe's Flyveselskap AS
2001-01-01
Adress
Widerøe's Flyveselskap ASA

Related Youtube videos

LN-WIO data-toggle=

Wideroe Dash 8-100 LN-WIO landing at Hammerfest arriving from Tromsö

LN-WIO data-toggle=

LN-WIO

LN-WIO data-toggle=

GO-AROUND! Widerøe Dash 8-100 Oslo - Sogndal

LN-WIO data-toggle=

Widerøe Dash 8-100 Sogndal - Florø

LN-WIO data-toggle=

Dash-8 takeoff and climb from Sogndal, Norway

LN-WIO data-toggle=

4K | Dash 8 landing Sogndal

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-08 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL-RIE - LN-WIO
2022-02-10 WIDERØE'S FLYVESELSKAP AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL-RIE - LN-WIO
2021-10-07 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension #1, LN-WIO, S/N 417
2021-07-23 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - LN-WDG, LN-WIO, one time variations of the maintenance programme
2021-04-28 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - MEL RIE 02-2021 - LN-WIO
2020-12-02 Widerøe's Flyveselskap AS     Ikke behov for 14.4 Exemption for manglende ADS-B
2020-11-24 Widerøe's Flyveselskap AS     Application for Exemption BR 14.4 - ADSB
2020-10-09 Widerøe's Flyveselskap AS     S/N 417 WF ARC
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 11/2019
2019-12-16 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - vedtak etter vurdering av plan 0003-0429 LN-WIO
2019-11-19 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap As - Rapport etter ACAM in Depth inspeksjon LN-WIO
2019-10-31 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - RE: ACAM byttes til WIO
2019-10-08 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap AS - varsel om Aircraft Monitoring Airworthiness Monitoring (ACAM) - LN-WIH
2018-10-12 Widerøe's Flyveselskap AS     WF - ARC Extension # 1 - S/N 417
2017-10-18 Widerøe Technical Services AS   Dokumentasjon etter review for utstedelse av ny ARC
2016-10-17 Widerøe Technical Services AS   ARC Extension
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WIO
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte LN-WIO
2015-10-22 Widerøe Technical Services AS   ARC Extension
2014-10-20 Widerøes Flyveselskap AS   ARC
2013-10-21 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension #2
2013-10-01 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   registrering av heftelse
2013-10-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   sletting av heftelse
2013-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   apostille og aircraft mortgage deed
2013-09-25 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   Aircraft Mortgage Deed
2013-01-14 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   Sletting av pant i luftfartøy
2012-10-24 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension
2012-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Registrering av Aircraft Mortgage Deed
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av Aricraft Mortgage Deed
2012-05-02 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Aricraft Mortgage Deed
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-04-03 Wiersholm   Bestilling av registerutskrifter - LN-WIO
2012-03-16 DNB Bank ASA   Sletting av panteobligasjon
2012-03-15 DnB Bank ASA   sletting av pantobligasjon
2011-11-11 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe's Flyveselskap AS ? ACAM rapport 2011AC-022 ? LN-WIO
2011-10-21 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2011-04-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-31 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2011-01-11 Widerøes Flyveselskap AS   Wideroe Defect Report 02-2011
2010-10-26 Widerøes Flyveselskap AS   ARC DH1 - dokumentasjon
2010-06-28 DnB Nor Bank ASA   retinglysing av pantedokument
2010-06-24 Den norske Bank ASA   retinglysing av pantedokumenter
2009-11-02 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review av LN-WIO S/N 417
2008-11-13 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-27 Widerøes Flyveselskap AS   Vedlikeholdsrapport - forlengelse av Luftdyktighetsbevis
2008-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 45 og AFM forside med MTOW økt til 15 966 kgs.
2008-10-02 Widerøes Flyveselskap AS   DHC-8-100 Søknad om revisjon av data for MTOF
2007-11-30 Widerøes Flyveseskap AS   LN-WIO- Utstedelse av kontinuerligluftdyktighetsbevis
2007-11-29 Widerøes Flyveselskap ASA   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-10-29 Widerøes Flyveselskap ASA   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis med bruksområde erverv
2007-10-29 Widerøes Flyveselskap ASA   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-03 Samferdselsdepartementet   Om lukking av tilrådingene 2004/48 og 2004/49 i rapport (SL RAP 42/2004) cm lufttrafikkhendelse 10 NM nord for Oslo lufthavn - Gardermoen 281103 med British Aerospace 146-200 - 00-DJH og Bombardier Aerospace DHC-8-103 - LN-WIO
2007-07-05 Samferdselsdepartementet   Om lukking av tilrådingene 2004/48 og 2004/49 i rapport (SL RAP 42/2004) cm lufttrafikkhendelse 10 NM nord for Oslo lufthavn - Gardermoen 281103 med British Aerospace 146-200 - 00-DJH og Bombardier Aerospace DHC-8-103 - LN-WIO
2007-06-14 Samferdselsdepartementet   Lukking av tilrådingene 2004/48 og 2004/49 i SL Rapport 2004/42 om lufttrafikkhendelse 10NM nord for Oslo lufthavn Gardermoen 28.11.2004 med British aerospace 146-200 - OO-DJH og Bombardier Aerospace DHC-8-103 - LN-WIO
2007-05-30 Den norske Bank ASA   nedkvittering av pantoblikasjon
2007-03-23 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse - Sogndal 27.02.2007
2007-03-01 Widerøes Flyveselskap ASA   rapport om lufttrafikkhendelse 27.02.2007
2007-02-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2007-02-15 DnB NOR Bank ASA   Retur av pantedokument uten registrering
2006-12-19 Samferdselsdepartementet   Sluttbehandling av sikkerhetstilråding 50/2004 fremmet av HSLB (nå SHT) rapport (SL rap 42/2004) om lufttrafikkhendelse 10NM nord for Oslo lufthavn Gardermoen 28.11.2004 med British aerospace 146-200 - OO-DJH og Bombardier Aerospace DHC-8-103 - LN-WIO
2006-05-12 Avinor AS   Lufttrafikkhendelse DHC 8 LN-WIO og LTR 31 2005-06-08 - Oppfølging
2006-04-05 Avinor AS   Lufttrafikkhendelse DHC 8 LN-WIO og LTR 31 8.6.2005 - oppfølging
source: caa.no

More information: