LN-WND

McDonnell Douglas Corporation
C-53D

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANE

Aircraft Details

Manufacturer: McDonnell Douglas Corporation
Model: C-53D
MSN: 11750
Airworthiness Category: Experimental
Production year: 1942
Max TO weight: 11430 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Stiftelsen Dakota Norway
Adress: Postboks 1029
3204 SANDEFJORD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-02-01
Adress
Stiftelsen Dakota Norway
1986-11-28
Owner changed
Stiftelsen Dakota Norway

Related Youtube videos

LN-WND data-toggle=

Dakota Norway DC-3 siste tur for sesongen

LN-WND data-toggle=

Flying Dakota Norways DC3 LN-WND at Geiteryggen,Skien Norway

LN-WND data-toggle=

Douglas DC-3 Dakota Norway LN-WND engines start up

LN-WND data-toggle=

NORWEGIAN DC-3 LN-WND landing at Duxford airshow 2016

LN-WND data-toggle=

Douglas DC-3 ► Low Flyover ✈ Groningen Airport Eelde

LN-WND data-toggle=

Drive 20161002

LN-WND data-toggle=

DC-3 Dakota Norway LN-WND

LN-WND data-toggle=

Dakota Norway - Douglas C-53D-DO Dakota LN-WND

LN-WND data-toggle=

DC-3 Dakota, Dakota Norway LN-WND

LN-WND data-toggle=

DC-3 Training flight

LN-WND data-toggle=

A tour in the DC-3 LN-WND

LN-WND data-toggle=

Iceland's DC-3 in left turn with Dakota Norway's LN-WND

LN-WND data-toggle=

Douglas DC3 LN-WND

LN-WND data-toggle=

DC-3 LN-WND over Lista

LN-WND data-toggle=

DC-3 LN-WND over Lista (2)

LN-WND data-toggle=

DC-3 LN-WND taking off

LN-WND data-toggle=

Dakota LN-WND take off

LN-WND data-toggle=

LN-WND Dakota Norway - Lowpass Kjevik runway

LN-WND data-toggle=

DC-3 LN-WND Lista 2009

LN-WND data-toggle=

Dakota LN-WND på Flesland

LN-WND data-toggle=

Harvard AT -6D Dakota LN-WND

LN-WND data-toggle=

Douglas DC3 Dakota - Duxford Flying Legends 2013

LN-WND data-toggle=

20140730 - Dakota DC3 på Torp

LN-WND data-toggle=

Hamburg Airshow DC-3 meeting

LN-WND data-toggle=

Dakota Norway arrives after a sighseeing with lucky pax onboard

LN-WND data-toggle=

DC-3 Icelandair

LN-WND data-toggle=

Stauning 2000 KZ Rallye airshow Denmark

LN-WND data-toggle=

DC 3 Flyby

LN-WND data-toggle=

Dakota Norway LN-WND 75 år, 28. juni 2018

LN-WND data-toggle=

C0003

LN-WND data-toggle=

Douglas DC-3 Landing

LN-WND data-toggle=

Dakota Norway DC3

LN-WND data-toggle=

DC-3 (C-53) Lands with Engine Failure at Duxford

LN-WND data-toggle=

LN-WND out from BGO

LN-WND data-toggle=

DC 3 Kylling Boogie 2019

LN-WND data-toggle=

Säve ESGP utryckning till banänden och Dakota Norway Douglas DC-3 LN-WND

LN-WND data-toggle=

Dakota, LN-WND Engine 1 startup

LN-WND data-toggle=

Dakota, LN-WND Engine 2 startup

LN-WND data-toggle=

Airshow Dc-3 LN-WND Norway air force (GoPro version)

LN-WND data-toggle=

Dakota Norway LN-WND. Plane from 1942/1943

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-06-06 Kai Runar Johannessen     Retur av særskilt luftdyktighetsbevis / Special C og A
2022-06-03 Kai Runar Johannessen     Kommentarer til Manual for Mottakskontroll
2022-06-01 DAKOTA NORWAY     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis (SLB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2022-05-24 Kai Runar Johannessen     Vedlikeholdsrapport VR - Tiltak etter tilsyn
2022-05-11 Internal Document     LN-WND /Stiftelsen Dakota Norway Tilsynsrapport
2021-11-21 Dakota Norway     Revidert vedlikeholdshåndbok for Dakota Norway
2021-10-25 Norrønafly-Rakkestad AS     10/01611-62 - Ny teknisk ansvarlig for Dakota Norway
2021-10-20 Norrønafly-Rakkestad AS     Ny teknisk ansvarlig for Dakota Norway
2021-07-09 Norrønafly-Rakkestad AS     Eksternrevisjon 2021. Dakota Norway
2021-07-09 Stiftelsen Dakota Norway     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2021-07-08 Norrønafly-Rakkestad AS     VS: Kompetansebevis Trond Kristoffersen
2021-07-08 Norrønafly-Rakkestad AS     LN-WND- Fwd: Dakota Norway - Revisjonsrapport 2021.
2021-07-03 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport VR
2020-06-25 AS BachAir     Rapport innsendt i 2007 (06.06.2019)
2020-06-19 Gunnar Arnekleiv     LN-WND-Rapport Clive Edvards
2020-06-19 Gunnar Arnekleiv     Inspeksjon utført av Clive Edwards
2020-06-17 Norrønafly-Rakkestad AS     Forsikringsbevis LN-WND
2020-06-15 Stiftelsen Dakota Norway     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-05-13 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport VR
2019-08-23 Dakota Norway     mer om signering av Motorjournal
2019-05-21 Stiftelsen Dakota Norway     2 propellerjournaler til signering
2019-05-21 Stiftelsen Dakota Norway     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-05-15 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2019-04-11 Stiftelsen Dakota Norway     Dakota Norway - Godkjenning av operativ organisasjon for operasjoner med LN-WND
2018-08-02 Trond Kristoffersen     Utstedelse av Reisejournal for Luftfartøy Nummer 7
2018-06-22 Dakota Norway     E5X fil med Flight operations Preliminary report
2018-05-22 Stiftelsen Dakota Norway     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-05-16 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2017-12-14 Airspace Infringements   LN-WND (DC-3 skytrooper) Airspace infringement EHAM CTR 1 C on 07 September 2017
2017-05-18 Stiftelsen Dakota Norway   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-11 Stiftelsen Dakota Norway   Vedlikeholdsrapport VR
2017-04-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-21 Stiftelsen Dakota Norway   Stiftelsen Dakota Norway - Varsel om virksomhetstilsyn 2017
2016-11-03 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av modifikasjon
2016-10-31 Skytec AS   Kontaktperson angående oppgradering Avionikk Dakota DC-3
2016-10-31 Skytec AS   Aksept av plan for modifikasjon til 8.3 kHz VHF radioer
2016-10-31 Skytec AS   Aksept av plan for modifikasjon til 8.3 kHz VHF radioer
2016-10-27 Skytec AS   Oppgradering Avionikk Dakota DC-3
2016-06-10 Trond Kristoffersen   Ny Vedlikeholdsrapport etter gjennomført eksternrevisjon og motorbytte
2016-06-10 Stiftelsen Dakota Norway   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-10 Fonnafly AS   Vedlikeholdsrapport
2016-06-09 Stiftelsen Dakota Norway   Motorjournal til signering
2016-06-08 Dakota Norway   Vedlikeholdsrapport
2016-06-03 Gunnar Arnekleiv/Dakota Norway   Dakota Norway - Svar på søknad om fornyelse av utløpte STT på C-53/Dakota
2016-06-03 Dakota Norway   Dakota Norway - Revalidation av utløpte STT på C-53/Dakota
2016-05-31 Trond Kristoffersen   Re: Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis gjennom innsendt VR
2016-05-31 Stiftelsen Dakota Norway - VER   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-05-26 Trond Kristoffersen   Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis gjennom innsendt VR
2016-05-25 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport VR
2016-04-13 Dakota Norway   utbedringer på Revisjonsrapport fra Norwegian Camo Support
2015-05-04 Stiftelsen Dakota Norway   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-04-25 Stiftelsen Dakota Norway   Vedlikeholdsrapport (VR)
2015-02-04 Stiftelsen Dakota Norway   Flyklubber med organisasjonsnummer
2014-07-23 Lars Gagnum   Gagnum Lars - Utstedelse av STT (EX) C-53D LN-WND
2014-04-29 Stiftelsen Dakota Norway   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-04-29 Eivind Raade   Raade Eivind - Søknad om Særskilt Tillatelse til Tjenestegjøring No.5066, LN-WND
2014-04-19 Stiftelsen Dakota Norway   Vedlikeholdsrapport
2014-03-06 Adresseliste   License endorsement DC-3 - Operativ utdanning
2014-03-06 Eskil Amdal   Amdal Eskil - Særskilt tilatelse til tjenestegjøring No-5064, for LN-WND
2013-05-13 Stiftelsen Dakota Norway   Permit to Fly
2013-04-25 Stiftelsen Dakota Norway   vedlikeholdsrapport
2013-02-19 Gunnar Arnekleiv   Dakota Norway - Kandidater til typekurs DC-3 - etterspurt pr telefon
2013-02-19 Gunnar Arnekleiv   Dakota Norway - Svar på søknad om godkjenning av typerettighetskurs for DC-3
2013-02-06 Gunnar Arnekleiv   Dakota Norway - søknad om godkjenning av typerettighetskurs for DC-3
2013-01-25 Dakota Norway   VHB revisjon nr 19
2013-01-25 Dakota Norway   Maintenance Schedule revisjon 01 , april 2012
2013-01-25 Dakota Norway   Avviksrapport
2013-01-25 Dakota Norway   Godkjenning av vedlkeholdshåndbok (VHB) revisjon 19
2012-10-24 Skytec AS   Korreksjon av s/n ved godkjennelse av modifikasjon
2012-07-26 Gjensidige NOR   sletting av heftelse
2012-05-26 Gunnar Arnekleiv   utdypet søknad om endring av registreringsbokstaver
2012-05-25 Stiftelsen Dakota Norway   endring av størrelsen på registreringsbokstaver
2012-05-15 Stiftelsen Dakota Norway   søknad om endring av registreringsmerker
2012-05-15 Stiftelsen Dakota Norway   Permit to Fly
2012-04-04 Stiftelsen Dakota Norway   vedlikeholdsrapport (VR)
2011-09-30 Stiftelsen Dakota Norway   vedtak om status som historisk luftfartøy
2011-09-30 Dakota Norway   LN-WND PtF 270511
2011-05-26 Skytec AS   godkjenning til endring av radioutrustning
2011-05-04 Skytec AS   søknad om endring til radioutrustning
2011-04-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-03 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport
2010-05-28 Stiftelsen Dakota Norway   Gjenutstedelse av Spesial Luftdyktighetsbevis
2009-06-12 Gunnar Arnekleiv   Midlertidig godkjenning av standard operasjon prosedyre for løfting og slipp av fallskjermhoppere
2009-06-10 Gunnar Arnekleiv   Søknad om forlengelse av tillatelse til fallskjermdropp Dakota LN-WND
2009-04-20 Stiftelsen Dakota Norway   Vedlikeholdsrapport
2008-06-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-04-04 Stiftelse Dakota Norway   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-13 Stiftelsen Dakota Norway   Tildeling av ICAO 24-bit kode
2008-02-13 Stiftelsen Dakota Norway   Dakota Norway - søknad om godkjenning av enkeltstående typerettighetskurs for DC-3 LN-WND
2007-07-01 Stifelsen Dakota Norway   tilsynsrapport
2007-05-05 Dakota Norway   Vedlikeholdsrapport
2007-04-18 Dakota Norway v/ Gunnar Arnekleiv   Dakota Norway - Svar på søknad om godkjenning av DC-3 til bruk av fallskjermhopping - LN-WND
2007-04-06 Dakota Norway v/ Gunnar Arnekleiv   Dakota Norway - søknad om godkjenning av DC-3 til bruk av fallskjermhopping - LN-WND
2007-01-08 Stiftelsen Dakota Norway   Stiftelsen Dakota Norway, referat fra møte 4. januar 2007.
2007-01-05 Stiftelsen Dakota Norway   Oppdatert vedlikeholdsrapport
2006-09-26 Dakota Norway   Fallskjermutsprang fra DC-3 Dakota 30.09.2006
2006-06-19 Dakota Norway   Dakota Norway - Prøvehopp fra DC-3 Dakota LN-WND 21. eller 28. juni 2006 - ber om rapport innen 15.07.2006
2006-06-19 Dakota Norway v/ Gunnar Arnekleiv   Søknad om tillatelse til prøvehopp fra DC-3 Dakota LN-WND 21. eller 28. juni 2006
source: caa.no