LN-OAC

Airbus Helicopters
AS 350 B2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B2
MSN: 2511
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Vanebo Aviation AS
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-09-16
Aircraft Deleted
Vanebo Aviation AS
2012-08-23
Owner changed
Vanebo Aviation AS
2007-12-03
Owner changed
Skylift Invest AS
2003-11-06
Owner changed
Norwegian Helicopter Consultans AS
2002-10-16
Owner changed
Norcopter Invest AS
2000-11-17
Owner changed
Norcopter AS

Related Youtube videos

LN-OAC data-toggle=

LN-OAC skytec fuel nozzle

LN-OAC data-toggle=

Helicopter jump in Rakkestad 06.04.2013

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-03-28 Helimission   HM-15-130 - Slettelsesattest
2014-09-16 Vanebo Aviation   Utmelding fra EHC sin flåte
2014-09-16 Vanebo Aviation   endring av AOC - utmelding
2014-09-16 Vanebo Aviation   Begjæring om sletting av luftfartøy
2014-09-16 Vanebo Aviation   LN OAC - Utmelding
2014-09-12 Vanebo Aviation   Utmelding
2014-09-02 European Helicopter Center AS   utmelding av luftfartøy
2014-08-25 DnB Finans AS   sletting av pantobligasjon
2014-08-22 DnB Finans AS   sletting av pantobligasjon
2014-08-18 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-08-13 Skytec AS   AR-14-336 - TT31 Mode S Transponder
2014-08-12 Skytec AS   AR-14-336 - TT31 Mode S Transponder
2013-08-14 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2012-09-07 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2012-08-22 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2012-08-15 DnB Bank ASA   pantobligasjon
2012-08-13 European Helicopter Center AS   Eierskifte
2011-08-25 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2011-05-06 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2010/02) om luftfartsulykke Åbakken 11.09.2007 med Eurocopter AS 350 B2
2010-09-01 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget Airworthiness Review Certificate
2010-02-23 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 2010/02) om luftfartsulykke Åbakken 11.09.2007 med Eurocopter AS 350 B2
2010-02-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2010/02) luftfartsulykke Åbakken 11.09.2007 med Eurocopter AS 350 B2
2009-11-13 European Helicopter Center AS   retur av ARC
2009-11-09 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-10 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-08-07 European Helicopter Center AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-01-14 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Store Damtjørn, Sauherad, Akkarhaugen Telemark 11.09.2007 med AS 350 B2-AVSKJERMET
2009-01-06 Dag Skjæveland   RE: P.EASA.R.C.03180 - AS350 - Søknad om 10.3 Exemption
2008-12-12 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke Store Damtjørn, Sauherad, Akkarhaugen Telemark 11.09.2007 med AS 350 B2-AVSKJERMET
2008-09-30 European Helicopter Center AS   tilbakemelding etter besiktigelse AS350 B2 - 2008AR-214
2008-09-09 European Helicopter Center AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-09-09 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-19 European Helicopter Center AS   vedlegg til søknad om ARC for Eurocopter AS350 B2
2008-06-30 European Helicopter Center AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-04-24 EHC - European Helicopter Center AS   Godkjenning av innleie
2008-04-23 European Helicopter Center AS   Venter på godkjenning
2008-03-03 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Sandefjord Lufthavn, Torp - 10.01.2008
2008-02-27 Nordkapp Invest AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200301762 - 27 DEN 04032008 AV MNE: retur av luftdyktighetsbevis
2008-01-12 Avinor, Torp kontolltårn   rapport om uønsket hendelse - Sandefjord Lufthavn - 10.01.2008-AVSKJERMET
2007-12-03 European Helicopter Center AS   Registrert eierskifte
2007-12-03 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2007-11-30 European Helicopter Center AS   omregistrering av luftfartøy
2007-11-30 European Helicopter Center AS   leie av luftfartøy
2007-11-29 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2007-11-19 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke Store Damtjørn, Sauherad, Telemark 11.09.2007 med AS 350 B2
2007-08-29 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-08-29 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-12 European Helicopter Center AS   innvilget søknad om engangsutvidelse av 1000/2000 timers inspeksjon
2007-07-06 European Helicopter Center AS   Søknad på engangsutvidelse av 1000/2000 timers inspeksjon
2007-06-28 European Helicopter Center AS   innvilget søknad på engangsutvidelse av 500 timers inspeksjon
2007-06-27 European Helicopter Center AS   søknad på engangsutvidelse av 500 timers inspeksjon
2007-05-16 European Helicopter Center AS   søknad om TBO Extension
2007-05-16 European Helicopter Center AS   innvilget søknad om gangtidsforlengelse Main Gearbox
2006-09-19 European Helicopter Center AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.09.2007
2006-07-28 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdykighetsbevis
2006-07-28 European Helicopter Center AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-27 SG Finans AS   registrert påtegning og pantedokument
2005-12-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
source: caa.no

More information: