LN-OAI

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 608
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sparebanken Finans Nord-Norge AS
Operator: NORD Helikopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-10-28
Aircraft Deleted
Sparebanken Finans Nord-Norge AS
2005-11-07
Owner changed
Hollie Sverre Jacob
2003-09-22
Owner changed
Midt Norsk Helikopter DA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-10-28 SpareBank 1   Sletting av luftfartøy
2010-10-25 SpareBank 1   Sletting av luftfartøy
2008-07-04 NORD Helikopter AS   Nord Helikopter AS - CRS dokumentasjon LN-OAI
2008-02-25 NORD Helikopter as   Søknad om Time Variation
2007-09-27 NORD Helikopter AS   Godkjenning av innleie
2007-09-18 NORD Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
2007-09-12 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-07 Advokat Per Ove Sørholt   Midtnorsk Helikopter AS Tvangsavvikling - spørsmål om beslag i teknisk dokumentasjon tilhørende LN-OAI
2007-09-06 NORD Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og div. annen dokumentasjon
2007-09-05 Nord Helikopter AS   innleieavtale
2007-09-01 NORD Helikopter AS   dokumentasjon til søknad om luftdyktighetsbevis
2006-07-24 Midtnorsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.07.2007
2006-07-24 Flyvedlikehold AS   Vedlikeholdsrapport
2006-07-24 Midtnorsk Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-07-24 Flyvedlikehold AS   Vedlikeholdsrapport - Korrigert utgave
2006-06-27 Artic Bootcamp   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-06-15 Sparebanke 1 Finans Nord Norge AS   Registrering av eierskifte
2006-06-12 Aasen Sparebank   Retur av slettet pantedokument i luftfartøy
2006-06-09 Sparebanken Finans Nor-Norge AS   firmaattest for Sparebank I Finans Nord-Norge
2006-06-07 Aasen Sparebank   Sletting av panterett
2006-06-01 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-03-01 Sparebanke 1 Finans Nord Norge AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte - Firmaattest
source: caa.no