LN-OAK

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3212
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 1999 (25 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 47849B
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Q-free International AS
Adress: Org. nr: 990340838
7441 TRONDHEIM
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2018-02-16
Owner changed
Q-free International AS
2011-05-01
Adress
Heliscan Invest AS
2009-12-01
Name
Heliscan Invest AS
2006-12-08
Owner changed
Helitrans Invest AS
2005-05-04
Owner changed
SG Finans AS
2004-12-13
Owner changed
Elcon Finans AS
2003-07-01
Adress
Gladsheim Aviation Finance AB
2003-07-01
Name
Gladsheim Aviation Finance AB
2002-11-07
Owner changed
ABB New Finance AB
2001-06-29
Owner changed
ABB Credit Finans AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-04-30 Airlift AS     ARC 1st extension
2023-05-02 Airlift AS     Airlift AS - utstedelse av ARC basert på recommendation report - LN-OAK
2023-04-25 Airlift AS     ARC recommendation report
2023-02-15 AIRLIFT AS     Airlift AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OAK
2023-02-14 Internal Document     Airlift AS - Sjekkliste - innleie og flåteutvidelse for LN-OAK
2023-02-08 AIRLIFT AS     permanent tillatelse og følgebrev
2023-02-08 AIRLIFT AS     Epost med permanent tillatelse
2023-02-08 Internal Document     Heliscan AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OGV, LN-OAR og LN-OAK
2023-02-08 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     LN-OAK- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2023-01-25 AIRLIFT AS     endring av operatør
2023-01-19 HELISCAN AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OAK
2023-01-17 HELISCAN AS     HeliScan AS - Endring i fartøypark - LN-OAK
2022-12-06 HELISCAN AS     Oppdatering - AR5138736961 - HeliScan AS
2022-08-15 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-08-15 HELISCAN AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-08-15 HELISCAN AS     Epost med permanent tillatelse
2022-08-08 HELISCAN INVEST AS     ber om ny tillatelse
2022-05-10 HELISCAN AS     Utstedelse av ARC AS350B3
2021-06-23 HeliScan AS     Heliscan AS - Oppdatert Operations Specification etter flåtereduksjon for LN-OYB
2021-06-23 Internal Document     Heliscan AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2021-06-23 Internal Document     Arctic Aviation AS - flåteutvidelse for sjekkliste
2021-06-23 Arctic Aviation AS     Arctic Aviation - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OYB
2021-06-09 Arctic Aviation AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale - Arctic Aviation
2021-06-09 HeliScan AS     Heliscan AS - flåtereduksjon for LN-OYB
2020-09-18 HeliScan AS     Fornyelse av ARC
2019-09-04 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B3
2018-10-04 HeliScan AS     Utstedelse av ARC AS350B3
2018-02-20 Sparebank 1 SMN     sletting og registrering av heftelse
2018-02-20 Q-free International AS     registrering av eierskifte
2018-02-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte - LN-OYB
2018-02-14 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte - LN-OAK
2018-02-09 Sparebank 1 SMN     flyskjøte
2018-02-08 Sparebank 1 SMN     pantedokument
2018-01-31 Sparebank 1 SMN     LN-OAK, Attestert registerutskrift
2018-01-31 HeliScan AS     HeliScan AS - Endring av eierforhold
2018-01-29 Sparebank 1 SMN     LN-OAK, Bestilling av attestert registerutskrift
2017-09-28 HeliScan AS   HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B3
2017-05-31 HeliScan AS   LN-OAK- godkjennelse av gangtidsforlengelse av TBO ¨på Arriel 2B S/N 22375
2017-05-23 HeliScan AS   Søknad om gangtidsforlengelse Module 2
2016-09-14 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2016-07-07 HeliScan AS   Utstedelse av duplikat av luftdyktighetsbevis
2016-06-17 HeliScan AS   Duplikat av luftdyktighetsbevis
2015-09-18 HeliScan AS   Utstedelse av ARC AS350B3
2014-09-22 HeliScan AS   Fornyelse av ARC
2014-09-19 HeliScan AS   HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B3 LN-OAK
2014-09-11 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2013-09-30 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2012-07-02 Heliscan AS   godkjennelse av engangsutsettelse av TBO på Arriel 2B S/N 22375
2012-06-29 Heliscan AS   søknad om gangtidsforlengelse
2011-10-14 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2011-05-18 Fonnafly AS   godkjenning av wet-lease
2011-05-13 Fonnafly AS   godkjenning av wet-lease
2011-05-09 Heliscan AS   Rettet adresse - Godkjent innleie av luftfartøy
2011-04-27 Fonnafly AS   Vedrørende avtale om innleie av luftfartøy
2011-04-27 Fonnafly AS   søknad om wet-lease mellom Fonnafly og Heliscan
2011-04-26 Fonnafly AS   Vedrørende avtale om innleie av luftfartøy
2011-04-18 Heliscan AS   Godkjent innleie av luftfartøy
2011-04-05 Arnt Ring   Forsikringsbevis
2011-04-01 Heliscan AS   søknad om innleie av luftfartøy
2011-02-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-23 Fokus Bank   innsendelse av panterett
2010-08-23 Sparebank 1   Tinglysning av pant i luftfartøy
2010-08-18 Fokus Bank   innsendelse av panterett
2010-07-07 Sparebank 1   Tinglysning av pant i luftfartøy
2010-07-01 Sparebank1 SMN   Attestert utskrift LN-OGL og LN-OLG
2009-10-05 Helitrans AS   ARC
2009-09-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-16 Helitrans AS   Signert EASA Form 13
2008-09-26 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-26 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-26 Helitrans AS   dokumentasjon på utført mod 072803 og 072808
2008-09-19 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-17 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
2008-05-30 Helitrans AS   Utstedelse av nasjonalt Luftdyktighetsbevis
2008-05-16 Helitrans AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis / ARC
2007-04-25 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD og SB liste
2007-04-16 Helitrans AS   søknad om utstedelse av 24 bit ICAO kode
2006-12-11 Helitrans Invest AS   Registerhjemmel som eier overført til Helitrans Inves AS
2006-12-11 Fokus Bank ASA   Retur av registrert pantedokument
2006-12-06 Fokus Bank ASA   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2006-11-30 Fokus Bank ASA   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - kjøper Helitrans Inves AS - selger SG Finans AS - flyskjøte - firmaattest
2006-11-22 Helitrans AS   Dry-lease - leieavtale av luftfartøy mellom HeliTrans Invest AS og Helitrans AS
2006-06-20 Post - og Teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-04-18 Helitrans AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-04-18 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
source: einnsyn.no