LN-OAS

Bell Helicopter Textron Inc.
206B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 206B
MSN: 2369
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Eide Services AS
Adress: Eidsvegen 21
5211 OS
Operator: ScanAviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-08-11
Owner changed
Eide Services AS
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2011-08-08
Owner changed
Helitrans AS
2009-04-29
Owner changed
Artic Helicopterservice AS
2008-05-30
Owner changed
Arne & Jens Transport AS
2001-01-24
Owner changed
Fjellfly Einar Andersen

Related Youtube videos

LN-OAS data-toggle=

2/2 Les accords OAS - FLN (1962) Guerre d'Algérie

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-02-24 Heli-Ex AS     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram - Bell 206 - Issue 01, revisjon 1
2021-02-15 Heli-Ex AS     Søknad om nytt vedlikeholdsprogram - Bell 206
2020-04-28 Sofia Pettersson     ARC
2019-06-12 Sofia Pettersson     Kopi ARC - sjekkliste
2018-06-22 Torulf Andersson     ARC - 2018
2017-07-15 Sofia Pettersson   Aviation Safety Report
2017-07-10 Trafik- og Byggestyrelsen Danish Transport Authority   Vedrørende avviksrapport
2017-07-07 Sofia Pettersson   Avviksrapport
2017-06-28 Sofia Pettersson   M/R retension strap - Avviksrapport
2017-04-06 Sofia Pettersson   Vedtak om godkjennelse av revisjon til vedlikeholdsprogram
2017-04-04 Sofia Pettersson   AMP
2017-04-04 Sofia Pettersson   ARC
2015-05-20 Flysyn.DK   ARC
2015-05-12 Flysyn.DK   AMP godkjent
2015-04-30 Flysyn.DK   AMP
2015-04-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-05 Post- og teletilsynet   LN-OAS- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-11 Nordenfjeldske Luftfart AS   Registrering av eierskifte
2014-08-08 SG Finans AS   Sletting av pant i fartøy
2014-08-07 Nordenfjeldske Luftfart AS   LN-OAAS - Overdragelse av luftfartøy
2014-08-07 SG Finans AS   Panterett - Nordenfjeldske Luftfart AS
2014-04-25 Sofia Pettersson   ARC kopi
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OAS
2012-04-16 SG Equipment Finance   LN-OFB, LN-OMV, LN-OFC og panterett i luftfartøy
2012-04-16 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OAS
2012-03-26 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-09-07 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate -ARC
2011-09-01 Sofia Petterson   Søknad om ARC
2011-08-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-09 SG Equipment Finance   registrering av panterett og eierskifte
2011-08-09 Helitrans AS   registrering av eierskifte
2011-07-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-06 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - Oppdatert Operations Specifications - LN-OAS og LN-OEF tatt ut
2011-03-16 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift - Endring av fartøyflåten - LN-OAS
2010-07-13 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-07 HelikopterDrift AS   Forlengelse av ARC
2009-07-13 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-07-13 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS- Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OAS og endring av fartøyflåten
2009-07-12 arctic heli   Recomendation For ARC
2009-07-11 Aero Service AB   Recomendation for ARC - Part 01/4
2009-07-11 Aero Service AB   Recomendation for ARC - Part 02/4
2009-07-11 Aero Service AB   Recomendation for ARC - Part 03/4
2009-07-11 Aero Service AB   Recomendation for ARC - Part 04/4
2009-06-23 ScanAviation AS   Klage på suspendering av Airworthiness Review Certificate - ARC
2009-06-17 Artic Helicopterservice AS   tatus på Luftfartøy- Suspendering av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-19 ScanAviation AS avd Sola   dokumentasjon for Bell 206B
2009-04-29 SG Equipment Finance   slettet pant og registrering av nytt pant
2009-04-29 Artic Helicopterservice AS   registrert eierskifte
2009-04-21 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy - Arne & Jens Transport AS
2009-03-31 AJ Transport AS   Flyskjøte
2009-03-27 SG Equipment Finance   panterett i luftfartøy og firmaattest på Artic Helikopterservice AS
2008-11-11 ScanAviation AS avd Sola   søknad om ICAO-ID bit kode
2008-10-17 Helifly AS   Tilleggsinformasjon til verkstedets søknad om utførelse av 300 hrs. inspection på Bell 206B3 i Kirkenes
2008-10-15 ScanAviation AS avd Sola   utkvittert EASA Form 13 - ref 2008AR-29A
2008-09-25 Gunnar Strand   tilleggsopplysninger om luftdyktighetsbevis
2008-09-25 ScanAviantin AS   tilbakemelding
2008-09-25 ScanAviantin AS   svar på tilbakemelding
2008-09-24 ScanAviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-24 Gunnar Strand   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-09-22 ScanAviation AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)uftdyktighetsbevis
2008-08-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-20 ScanAviation AS   søknad om fornyelse på luftdyktighetsbevis
2008-07-04 ScanAviation AS   Scanaviation AS - CRs dokumentasjon LN-OAS/OSA/OAZ/OCX og OY-HIG
2008-05-30 SG Finans AS   Registrering av frivillig heftelse
2008-05-30 Arne & Jens Transport AS   eierskifte av luftfartøy
2008-05-28 Knightfield AS   sletting av pant
2008-05-28 SG Finans AS   sletting av panterett
2008-05-27 Fjellfly   sletting av pant
2008-05-14 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy - Aircraft Mortgage Deed
2008-04-30 Fjellfly Einar Andersen   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-02-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-11-01 ScanAviation AS avd Sola   Gransking i forbindelse med nytt LDB og utstedelse av ARC - rettelse av skrivefeil
2007-10-31 ScanAviation AS avd Sola   Gransking i forbindelse med nytt LDB og utstedelse av ARC
2007-10-28 ScanAviation AS   Tilsynsrapport
2007-09-25 Scan Aviation AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-13 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2007-08-13 Scan Aviation AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-19 Fjellfly   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-09-14 Fjellfly   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no

More information: