LN-OAU

Airbus Helicopters
AS 350 BA

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 BA
MSN: 1533
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 1981
Max TO weight: 2100 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heliscan Invest AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA
Operator: Heliscan AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-06-22
Owner changed
Heliscan Invest AS
2000-06-08
Aircraft Added
Sven Kahlback Entrepenerad AB

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-28 HeliScan AS     Fornyelse av ARC - AS350BA
2020-07-09 HeliScan AS     Utstedelse av ARC AS350BA
2020-06-02 HeliScan AS     Søknad om gangtidsforlengelse Free Wheel Shaft AS350BA
2020-06-02 HeliScan AS     Godkjenning av forlengelse av gangtid på Free Wheel Assy S/N 830B
2019-07-05 HeliScan AS     HeliScan AS - Fornyelse av ARC As350BA
2017-06-23 HeliScan AS   Utstedelse av ARC
2016-07-08 HeliScan AS   Fornyelse av ARC
2016-03-21 HeliScan AS   Heliscan AS- godkjenning av gangtidsforlengelse
2016-03-18 HeliScan AS   HeliScan AS - Søknad om gangtidsforlengelse Modul 3 LN-OAU
2016-03-03 HeliScan AS   Heliscan AS engangsutvidelse av TBO på Hydraulic Pump Drive Belt AS350BA
2016-02-09 HeliScan AS   HeliScan AS - Hydraulic Pump Drive Belt AS350BA
2015-07-10 HeliScan AS   24-bits ICAO kode
2015-07-09 HeliScan AS   HeliScan AS - ICAO kode
2014-06-17 HeliScan AS   Utstedelse av ARC
2013-10-23 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-30 HeliScan AS   Heliscan AS - godkjenning av gangtidsforlengelse på TBO på Arriel 1B - S/N 124
2013-09-19 HeliScan AS   Søknad om gangtidsforlengelse Arriel 1B SN 124
2013-07-18 HeliScan AS   HeliScan AS - Extension Request Arriel 1B S/N 124
2013-07-18 HeliScan AS   HeliScan AS - Extension Request Arriel 1B S/N 124
2013-07-18 Turbomeca   HeliScan AS - Extension Request Arriel 1B S/N 124
2013-07-18 HeliScan AS   godkjenning av gangtidsforlengelse på Arriel 1B S/N 124
2013-07-17 HeliScan AS   Søknad om gangtidsforlengelse Arriel 1B S/N 124
2013-06-07 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2012-07-09 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2011-10-04 Sparebank 1 SMN   Pantedokument
2011-10-03 Sparebank 1, SMN   Utskrift fra Norsk Luftfartøyregister
2011-09-30 Sparebank 1, SMN   Utskrift fra Norsk Luftfartøyregister
2011-09-26 Sparebank 1 SMN   Pantedokument
2011-07-15 Heliscan AS   søknad om utstedelse av ARC
2011-07-07 Heliscan AS   Heliscan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OAU
2011-06-28 Heliscan AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2011-06-24 Heliscan Invest AS   Eierskifte
2011-06-14 Heliscan AS   Bill of Sale
2011-06-09 Heliscan AS   flyskjøte
2010-04-07 Heliscan AS   Utstedelse av Permit to Fly for flyging fra Værnes til Frosta for å lagre helikopter med utgått Airworthiness Review Certificate
2010-03-26 Heliscan AS   Innsendelse av oppdaterte Form 18b/21 og 37 i forbindelse med Permit to Fly søknad
2010-03-24 Post- og teletilsynet   kopi av brev om tillatelse for radioutstyr
2010-03-24 Heliscan AS   Søknad om ferry flight permit
2009-12-17 Heliscan AS   Heliscan AS - Søknad om Ferry Flight Permit - utsettelse
2009-11-20 Heliscan AS   Heliscan AS - Søknad om Ferry Flight Permit - Avklaringer til søknad
2009-11-18 Heliscan AS   Heliscan AS - Søknad om Ferry Flight Permit
2009-06-30 Helitrans AS   Utmelding av fartøyer. Flåteendring -LN-OLG og LN-OAU tas ut
2009-06-23 Aspen, Gøte   SV: Sender e-post: ut av flåten til Helitrans AS -SjekklisteINNLEIE v.2, ut av flåten til Helitrans AS -SjekklisteINNLEIE v.2, AOC Spec 052
2009-06-22 Ketil Jansen   Utmelding av fartøyer. Flåteendring -LN-OLG og LN-OAU tas ut
2008-06-30 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 Helitrans AS   utstedelse av ARC
2008-06-26 Roald Askheim   Tillegsinformasjon ifm. utstedelse av ARC
2008-06-26 Roald Askheim   Tilleggsinformasjon ifm. utstedelse av ARC
2008-06-11 Helitrans AS   søknad om utstedelse av ARC
2007-06-13 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport samt AD liste
2007-06-13 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.06.2008
2007-06-05 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-16 Helitrans AS   søknad om utstedelse av 24 bit ICAO kode
2006-06-28 Helitrans AS   Fornyet Luftdyktighetsbevis og Tilsynsrapport gyldig til 30062007
source: caa.no

More information: