LN-OBA

Airbus Helicopters AS 332 L1

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L1
MSN: 2384
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 1992 (32 years old)
Max TO weight: 8600 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Knut Axel Ugland Holding AS
Adress: Postboks 1002
4884 GRIMSTAD

source: caa

Aircraft event timeline

2023-05-19
Aircraft Deleted
Knut Axel Ugland Holding AS
2020-10-11
Aircraft added NKOM
Lufttransport RW AS
2020-03-20
Aircraft Added
Knut Axel Ugland Holding AS
2012-01-26
Aircraft Deleted
Knut Axel Ugland Holding AS
2004-07-29
Owner changed
Knut Axel Ugland Holding AS

Related Youtube videos (2)

LN-OBA data-toggle=

SuperPuma good landing on red deck

LN-OBA data-toggle=

Redningshelikopter Eurocopter AS 332L1 Super Puma landet i Narvik

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-05-23 Knut Axel Ugland Holding AS     sletting av luftfartøy
2023-05-23 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) OSLOFILIALEN norsk avdeling av utenlandsk foretak     sletting av heftelse
2023-05-15 Skandinaviske Enskilda Banken AS     Sletting av pantedokument - Airbus Helicopteres - Knut Axel Ugland Holding AS
2023-05-09 Knut Axel Ugland Holding AS     Begjæring om avregistrering og sletting
2023-03-24 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OBA
2023-03-22 Internal Document     CHC - Sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OBA
2023-02-17 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Angående Decision to issue Export Certificate of Airworthiness for used Airbus Helicopters AS332L1 to USA - Your Ref. 22/07714-6
2023-02-15 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Angående Decision to issue Export Certificate of Airworthiness for used Airbus Helicopters AS332L1 to USA - Your Ref. 22/07714-6
2023-02-15 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Decision to issue Export Certificate of Airworthiness for used Airbus Helicopters AS332L1 to USA - Your Ref. 22/07714-6
2023-02-13 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     CHC Helikopter Service AS - Orientering av avsluttet tilsyn - 0003-8022 - LN-OBA ACAM-Ramp
2023-02-10 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Vedlikeholdsrapport NF-0350E 10.02.2023
2023-02-10 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     VS: 2 stk ECN - Error Capturing Notices som må lukkes
2023-02-10 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Hvordan er papirdokumentasjon organisert?
2023-02-10 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Decision to issue Export Certificate of Airworthiness for used AIrbus Helicopters AS332L1 to the United States of America
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     ICG AD liste må sendes inn
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Hvordan er AD 2022-0012R1/ASB332-01.00.76 håndtert?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     AD 2021-0222 - Utført eller N/A?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     AD 2021-0222 - Utført eller N/A?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Hvordan er AD 2022-0012R1/ASB332-01.00.76 håndtert?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     ICG AD liste må sendes inn
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Hvordan er AD 2022-0012R1/ASB332-01.00.76 håndtert?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     AD 2020-0086 - Finner ikke task i forecast
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     LT RW AD liste må sendes inn
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Ønsker å se ICG WO#696
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     LT RW AD liste må sendes inn
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     AD 2021-0222 - Utført eller N/A?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     AD 2020-0086 - Finner ikke task i forecast
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Hvordan er AD 2022-0012R1/ASB332-01.00.76 håndtert?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     AD 2021-0222 - Utført eller N/A?
2023-02-09 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Hvordan er AD 2022-0012R1/ASB332-01.00.76 håndtert?
2023-02-08 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     2 stk ECN - Error Capturing Notices som må lukkes
2023-02-07 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     FW: AD list Engine and Airframe + Mod/Rep list as delivered from LT
2023-01-25 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Eksport - Dokumentasjon
2022-12-16 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Angående søknad om eksport luftdyktighetsbevis - Dokumentasjonskrav
2022-12-13 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om eksportlufdyktighetsbevis
2022-10-17 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     CHCHelikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleie for LN-OBA
2022-10-15 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad om godkjenning av forlenget lease avtale
2022-09-30 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Spørsmål vedr. forlengelse av innleie
2022-04-07 LUFTTRANSPORT RW AS     oppsigelse
2022-04-05 LUFTTRANSPORT RW AS     bekreftet oppsigelse
2022-03-31 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OBA
2022-03-31 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OBA
2022-03-29 Internal Document     LTRW AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OBA
2022-03-25 LUFTTRANSPORT RW AS     Luftfartøy som skal tas vekk fra LT RW AOC
2022-03-25 LUFTTRANSPORT RW AS     Lufttransport RW - fartøy som skal fjernes fra AOC - LN-OBA
2022-03-22 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Søknad on godkjenning av lease for MSN 2384.pdf
2022-03-22 LUFTTRANSPORT RW AS     oppsigelse og spørsmål om faktura
2022-03-17 LUFTTRANSPORT RW AS     SV: Etterlyser forlengelse av ARC 15a
2022-03-17 LUFTTRANSPORT RW AS     Etterlyser forlengelse av ARC 15a
2022-03-11 Internal Document     CHC - søknad om innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2022-03-08 CHC HELIKOPTER SERVICE AS     Informasjon om innleie
2021-01-26 Lufttransport Rotor Wing AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2021-01-25 Aviation Engineering AS     LN-OBA - Søknad om ARC for AS332L1
2020-07-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-07-09 Lufttransport RW AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-07-09 Lufttransport RW AS     Epost med permanent tillatelse
2020-07-06 Lufttransport RW AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2020-05-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     Kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2020-05-07 Lufttransport RW AS     midlertidig tillatelse og følgebrev
2019-06-11 Stig Veiåker     Reservasjon av registreringsmerke
2019-06-07 Stig Veiåker     søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: einnsyn.no