LN-OBC

Robinson Helicopter Company
R22 Beta

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Beta
MSN: 1340
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lunøe Morten
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-03-12
Aircraft Deleted
Lunøe Morten
2008-12-29
Owner changed
Lunøe Morten
2003-08-04
Owner changed
Høylandet Auto AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-08-22 Morten Lunøe     brev om tillatelse
2012-08-21 Morten Lunøe     flyet er solgt - ber om kreditering av faktura
2012-03-12 Morten Lunøe   Sletting av luftfartøy
2012-03-12 Morten Lunøe     Sletting av luftfartøy
2012-03-06 Morten Lunøe     Sletting av luftfartøy
2012-03-06 Morten Lunøe   Sletting av luftfartøy
2011-06-08 PÅl Pettersen   ARC fra CAMO 291110
2011-06-08 Pål Pettersen   Bekreftelse på innsendt ARC
2011-03-02 Per H. S. Aakvik   Revisjon 1 AMP
2011-02-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-11-03 Helifly Maintenance AS   Endring av bruksområde
2010-11-01 Helifly   Søknad om forandring av bruksområde, etterspurt dokumentasjon
2010-11-01 Helifly Maintenance AS   Søknad om forandring av bruksområde for helikopter R-22 - fra erverv til privat - og søknad om godkjennelse av AMP-Helicopter Maintenance Program, ref. Appendix 1 to AMC M.A. 302 & AMC M.B. 301 (b)
2010-11-01 Per H. S. Aakvik   Årsgebyr 2010 bekreftet betalt
2010-10-29 Helifly Maintenance AS   AMP godkjenthelikopter R-22 - fra erverv til privat - og søknad om godkjennelse av AMP-Helicopter Maintenance Program, ref. Appendix 1 to AMC M.A. 302
2010-10-21 Helifly Maintenance AS   Helifly - Søknad om forandring av bruksområde for helikopter R-22 - fra erverv til privat - og søknad om godkjennelse av AMP-Helicopter Maintenance Program, ref. Appendix 1 to AMC M.A. 302
2010-09-17 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Opphør av innleieavtale på Oppdatert Operations Specifications
2010-09-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-09-07 Pegasus Helicopter AS   Opphør av innleieavtale
2009-11-17 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-11-17 Aeroservice AB   VS: Rec report LN-OBC
2009-11-16 Pegasus Helicopter AS   LN-OBC Recommendation Report
2009-02-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-12-29 Morten Lunøe   registrert eierskifte
2008-12-18 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-15 Sentrum Eiendom AS   flyskjøte
2008-12-15 Pegasus Helicopter AS   tildeling av ICAO-koder
2008-11-19 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-04 Pegasus Helicopter AS   fornyelse av ARC - vedlikeholdsrapport
2008-10-23 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2007-11-23 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - ustedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) LN-OBC
2007-11-23 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-22 Pegasus Helicopter AS   LN-OBC dokumenter i fm utstedelse av ARC
2007-11-08 Pegasus FTO   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-11-07 Pegasus FTO   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-07-10 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Søknad om flåteutvidelse - LN-OBC
2007-02-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2006-12-05 Pegasus FTO AS   godkjennelse av flåteutvidelse og innleie
2006-11-30 Pegasus FTO AS   endring av luftdyktighetsbevis fra privat til erverv
2006-11-30 Robinson Helicopter Company   luftdyktighetsbevis
2006-11-30 Pegasus FTO   vedlikeholdsrapport
2006-11-30 Fokus Bak ASA   tilleggsavtale om kommersielt ansvar
2006-11-22 Pegasus FTO AS   forsikringsdokumentet - innleie av luftfartøy
2006-11-02 Pegasus FTO AS   ber om ytterligere dokumentasjon til søknad om godkjenning av avtale for innleie
2006-07-04 Høylandet Auto AS   Vedrørende faktura 90060797
2006-07-03 Helifly Maintenance AS   Ny Flight Manual (autorisasjonsside)
2006-06-29 Helifly Maintenance AS   Ny Flight Manual
2006-06-21 Sentrum Eiendom AS   Registrering av eierskifte
2006-06-13 Pegasus FTO   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy - Flyskjøte - Firmaattest - Utskrift fra Brønnøysundregistrene
2006-06-09 Høylandet Auto AS   Vedrørende faktura 90060797
2006-05-15 Helifly Maintenance AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-05-02 Ringerike Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.09.2008
source: caa.no

More information: