LN-AKH

Van's Aircraft Inc
RV-4

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Van's Aircraft Inc
Model: RV-4
MSN: 2751
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 1996
Max TO weight: 680 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Kobro, Joakim
Adress: Bestumveien 93 c
0283 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-13
Adress
Kobro, Joakim
2013-10-17
Owner changed
Kobro Joakim

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-21 Joakim Kobro     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis og Nasjonal Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-09-21 Joakim Kobro     Sv. signering av VR
2021-09-08 Joakim Kobro     VR rapport
2020-09-14 Joakim Kobro     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-09-11 Joakim Kobro     Vedlikeholdsrapport
2018-04-27 Joakim Kobro     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-04-24 Aeromech AS     vedlikeholdsrapport
2017-03-15 Joakim Kobro   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2017-03-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2016-09-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-AKH- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-09-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse
2015-03-17 Aeromech AS   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-03-12 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2014-03-07 Aeromech AS   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-02-26 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2013-12-11 Post- og teletilsynet   LN-AKH- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-10-17 Arne Kristian Holteng   registrering av eierskifte
2013-10-16 Arne Kristian Holteng   Overdragelse av luftfartøy
2013-01-11 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2013-01-11 Aeromech AS   Permit to Fly
2013-01-11 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2012-01-05 Arne Kristian Holteng   Permit to Fly
2012-01-04 Arne Kristian Holteng   Vedlikeholdsrapport
2012-01-04 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2011-01-04 Arne Kristian Holteng   Permit to Fly
2010-12-23 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-10-27 Holteng Arne Kristian   Forlengelse av Permit To Fly (PTF)
2009-10-14 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2009-07-28 R.S. Platou Shipbrokers a.s   Tildeling av ICAO codes
2008-11-06 Holteng Arne Kristian   Utstedelse av Permit To Fly
2008-10-27 Arne Holteng   Permit to fly - luftdyktighetsbevis
2008-10-06 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-25 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2006-09-27 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport (VR) - Tommasse- og balanserapport
2006-06-30 Aeromech AS   tilsynsrapport
source: caa.no

More information: