LN-OBI

Robinson Helicopter Company
R22 Beta

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Beta
MSN: 3311
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-04-30
Aircraft Deleted
European Helicopter Center AS
2002-05-21
Aircraft Added
Norwegian Helikopter Consultants AS
2002-05-21
Owner changed
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-04-29 DnB Bank ASA   Pantefrafall av pantedokument
2014-04-24 European Helicopter Center AS   LN OBI - Oppdatert Operations Specifications i forbindelse med selskapets utmelding for LN-OBI
2014-03-22 European Helicopter Center AS   LN OBI - Utmelding
2014-02-20 European Helicopter Center AS   Utmelding fra EHC sin flåte
2013-02-04 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2012-06-01 DnB Bank ASA   LN-OZK, LN-OBI registrering av pantobligasjon
2012-06-01 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-31 Sparebank1 Nøtterøy - Tønsberg   sletting av pant
2012-05-16 DnB Bank ASA   registrering av pantobligasjon
2012-02-07 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2011-02-11 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget Airworthiness Review Certificates
2010-03-03 European Helicopter Center AS   Kopi av utstedt ARC
2009-10-19 European Helicopter Center AS   redegjørelse angående avvik etter fornyelse av ARC
2009-10-19 European Helicopter Center AS   redegjørelse angående avvik etter fornyelse av ARC
2009-10-19 European Helicopter Center AS   Svar på redegjørelse angående avvik etter fornyelse av ARC
2009-09-18 European Helicopter Center AS   Tilbakemelding av findings etter fornyelse av ARC
2009-03-30 European Helicopter Center AS   Tilbakemelding på Findings etter fornyelse av ARC for
2009-03-16 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-03-13 Pål Pettersen   LN-OBI: Vedlegg til søknad om ARC
2009-03-12 European Helicopter Center AS   mottatt tilleggsdokumentasjon - ARC
2009-03-12 Pål Pettersen   LN-OBI: Vedlegg til søknad om ARC
2009-03-10 Pål Pettersen   LN-OBI: Ber om tilleggsdokumentasjon
2009-02-27 European Helicopter Center AS   Søknad om fornyelse av ARC - vedlikeholdsrapport
2008-10-13 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2008/19) om luftfartsulykke på Sandefjord lufthavn Torp 11.07.2008 med Robinson R22
2008-09-24 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Sandefjord lufthavn Torp 11.07.2008 - Robinson helicopter R Beta-AVSKJERMET
2008-09-02 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Sandefjord lufthavn Torp 11.07.2008 - Robinson helicopter R Beta
2008-08-08 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartshendelse på Sandefjord lufthavn Torp 11.07.2008
2008-07-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-02 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-04-01 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-31 Pål Pettersen   Vedlegg til søknad om Luftdyktighetbevis - Vedlikeholdsrapport
2008-03-28 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft kode
2008-03-11 European Helicopter Center AS   Vedlikeholdsrapport for søknad om luftdyktighetsbevis for Robinson R22
2008-02-13 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis for Robinson R22
2008-02-13 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-23 SpareBank 1 Nøtterøy   tinglysing av pant
2007-11-23 SG Finans AS   sletting av pantobligasjon
2007-11-20 SpareBank 1 Nøtterøy   tinglysing av pant - Skylift Invest AS
2007-11-19 SG Equipment Finance AS   sletting av pantobligasjon SEK kr 1.240.000,- - firmaattest
2007-08-31 European Helicopter Center AS   retur av luftdyktighetsbevis for Robinson R22
2007-07-17 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-06-27 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis (fra erverv til privat) vedlagt vedlikeholdsrapport og villighetserklæring for utførelse av vedlikehold
2007-06-27 European Helicopter Center AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-27 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-02-20 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-02-20 Flyvedlikehold AS   Vedlikeholdsrapport
2006-04-03 European Helicopter Center AS   ny vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no