LN-OBM

Robinson Helicopter Company
R44

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 197
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Romerike Utleie AS
Operator: HelikopterDrift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-12-01
Name
Romerike Utleie AS
2002-06-01
Adress
Sørlandet Helikopter AS

More aircraft owned by Romerike Utleie AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-29 Romerike Utleie AS     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2019-04-27 Sofia Pettersson     AD status list
2019-04-04 Sofia Pettersson     ARC
2019-03-15 Torulf Andersson     AMP för godtjänning
2018-11-13 Startrade Heli GmbH & Co. KG     10/01225-12 - Mode S transponder code
2018-11-08 Startrade Heli GmbH & Co KG     Mode S transponder code
2018-01-08 Helitrans AS   ARC - 1.st Extension
2017-01-16 Torulf Andersson   ARC
2016-12-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-12-02 Romerike Utleie AS   registreringsbevis
2016-01-11 Helitrans AS   ARC - 2.nd Extension
2015-01-08 Helitrans AS   ARC 1.st extension
2013-11-16 Sofia Petterson   ARC
2013-03-07 Helitrans AS   ARC
2013-01-30 Helitrans AS   ARC
2012-01-12 Ole Martin Almeli   AMP godkjent
2012-01-04 Romerike Utleie AS   søknad godkjennelse av AMP
2011-11-22 Helitrans AS   Helikopterdrift Inv - Korrigert leieavtale - LN-OBM
2011-01-31 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-01-31 Helitrans AS   Reccomendation LN-OBM
2010-12-22 Helitrans AS   recommendation for ARC
2009-09-22 Sørlandet Helikopter AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC
2009-09-14 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-11-07 Aage R Larsen   Bekreftelse på teknisk ansvar for privat helikopter
2008-10-22 Sørlandet Helikopter AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-10 Sørlandet Helikopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-10-10 Sørlandet Helikopter AS   Utvidelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC) vedlikeholdsrapport
2008-09-18 Ringerike Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-09-18 Post- og teletilsynet   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200103625 - 19 DEN 18092008 AV AJP: tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-09 Sørlandet Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-09 Ringerike Helikcopter AS   Bruksendring fra ervervsmessig til privat
2007-12-11 Ringerike Helikopter AS   bekreftelse på teknisk ansvar for privat helikopter R44
2007-09-17 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-17 Ringerike Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-07-09 Roquain Marie-Laure   Task allocation for minor change P-EASA.R.C.02495
2007-01-03 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - søknad om godkjenning av modifikasjon - bytte av ELT (fra 2 til 3 frekvenser) i LN-OBM, LN-OEF, LN-OGF og LN-OGM
2006-10-30 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-10-09 HelikopterDrift AS   godkjenning av innleie - HelikopterDrift AS
2006-09-28 HelikopterDrift AS   søknad om endring av fartøyparken - innleieavtale
2006-09-21 HelikopterDrift AS   tilsynsrapport
2006-09-19 Weino Kvam   Tilsynsrapport
2006-09-18 Ringerike Helikopter AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-09-18 Aage R Larsen   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-12 Ringerike Helikopter AS   søknad om tildeling av ICAO kode på R44
2006-08-28 Aage R Larsen   søknad om luftdyktighetbevis - vedlegg - luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: