LN-OBV

Eurocopter Deutschland GmbH
BO 105C

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: BO 105C
MSN: S-680
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 1987
Max TO weight: 2500 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lima, Inge Andre Teigen
Adress: Øståsvegen 546
2324 VANG PÅ HEDMARKEN
Operator: Lima, Inge Andre Teigen

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-04-28
Owner changed
Lima, Inge Andre Teigen
2012-11-05
Owner changed
Lagopus AS
2003-04-15
Aircraft Added
Heli Support AS
2003-04-15
Adress
Heli Support AS
2003-04-01
Adress
Heli Support AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-12-07 Inge Andre Teigen Lima     Vedtak om tilbakekall av tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy - LN-OBV
2020-11-06 Inge Andre Teigen Lima     Varsel om vedtak om tilbakekall av tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy - LN-OBV
2020-01-24 Inge Lima     utfordringer relatert ti Records
2018-03-14 Inge Andre Teigen Lima     Vedtak om overtredelsesgebyr
2018-01-18 Avskjermet   Avskjermet
2018-01-16 Internal Document   Overtredelsesgebyr - flygning etter forfalt vedlikehold og ikke overholdt AD - Avskjermet
2018-01-03 Patria Helicopters AB   CAMO kontrakt
2017-11-24 Transportstyrelsen   - Avskjermet
2017-11-01 Magnus Odenman   - Avskjermet
2017-09-15 Inge Lima   utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2017-08-22 Erik Lima   Ettersynsjournal
2017-08-20 Erik Lima   Anmerknings og Utbedringsjournal
2017-08-17 Inge Andre Teigen Lima   rapport 0002-3426 etter ACAM Ramp
2017-08-16 Inge Lima   ønsker Enviromental licens
2017-08-16 Patria Helicopters AB   Gammal Status
2017-08-11 Patria Helicopters AB   ARC 15b - PHMG.107-04-0
2017-08-11 Patria Helicopters AB   AR for PHMG.107-04-0
2017-08-08 Patria Helicopters AB   informasjon
2016-08-26 Patria Helicopters AB   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2016-07-12 Patria Helicopters AB   revision av AMP BO105CB4 issue2 rev0
2015-07-19 Lars-Gunnar Dahlberg   AMP
2015-07-14 Patria Helocopters A/S   AMP korreksjon utbes
2015-07-09 Patria Helicopters AS   AMP revisjon 2 godkjent
2015-07-04 Patria Helicopters AS   Ny CAMO og MP-Bo105 rev 1-2
2015-05-28 Malmskogens Aerocenter AB   ARC-1 Ext
2014-05-21 Malmskogens Aerocenter AB   godkjenning av Aircraft Maintenance Programme (AMP)
2014-05-21 Inge Andre Teigen Lima   utstedelse av Airworthiness Review Certificate OBV20140519a
2014-05-08 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-08 Aero Center   ARC Recomendation Documentation
2014-05-06 Inge Andre Teigen Lima   Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-04-28 Inge Lima   Overdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2014-03-08 Inge Lima   Overdragelse av luftfartøy - Flyskjøte
2014-01-15 Fred Larsen   tillegg til søknad om PtF
2014-01-06 Fred Larsen   Søknad om Permit to Fly
2012-12-19 Tronrud Engineering AS   Eierskifte - Flyskjøte
2012-12-19 Tronrud Engineering AS   Flyskjøte
2012-11-05 Toluma Regnskap AS   om registrering av eierskifte
2012-11-05 Lagopus AS   LN-OBV og oversendelse av registreringsbevis
2012-10-25 Toluma Regnskap AS   Dokumenter om fusjon mellom Lagopus AS og Heli Support AS
2012-10-05 Toluma Regnskal AS   LN-OBV og om videre saksgang i forbindelse med fusjon
2012-10-04 Helicraft NFS AB   Utstedelse av Permit to fly
2012-09-25 Helicraft Nordflyg Service AB   Liste over work items utført før PtF
2012-09-24 Helicraft Nordflyg Service AB   EASA Form 21
2012-09-24 Helicraft Nordflyg Service AB   Permit to fly
2012-09-19 Helicraft NFS AB   Permit to fly
2011-10-28 Helicraft Nordflyg Service AB   Forslag til tiltak 28.10.2011 for å gjøre helikopteret luftdyktig
2008-10-24 Niels Werring   Vedlikeholdsrapport datert 16.06.2008
2008-10-23 Heli Support AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-23 Niels Werring   Vedlikeholdsrapport datert 16.6.2008
2008-10-16 Heli Support AS   Nationalt ARC - Luftdyktighet
2008-10-06 Heli Support AS   Nationalt ARC - luftdyktighet
2008-09-18 Heli Support AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Heli Support AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-18 Aero Service AS   Vedlikeholdsrapport
2007-11-06 Niels Werring   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-09-29 AeroService AB   vedlikeholdsrapport
2006-04-28 Airlift AS   ny vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-22 Heli Support as   Vedlikeholdsrapport (VR)
source: caa.no