LN-OCC

Robinson Helicopter Company
R44 II

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11006
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: We Fly AS
Adress: Poppelvegen 9
7059 JAKOBSLI
Operator: Helitrans AS
Trondheim Lufthavn/Værnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 7480 4090/ Fax 7482 7625

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-05-30
Owner changed
We Fly AS
2018-03-16
Owner changed
Helikopterdrift Invest AS
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2008-05-28
Owner changed
Helitrans AS
2008-02-14
Owner changed
Helitrans Invest AS
2007-11-01
Name
Skylift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-13 We Fly AS     Vedtak om utstedelse av ARC 15 a etter recommendation
2019-05-07 Sofia Pettersson     Rekommendation
2018-06-08 Helitrans AS     Helitrans AS - Søknad om godkjenning av innleie avtale i forbindelse med eierskifte for LN-OCC
2018-06-08 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OCC
2018-05-31 We Fly AS     Registrering av eierskifte
2018-05-20 Helitrans AS     flyskjøte
2018-05-16 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2018-03-20 Brannhaugen Eiendom AS     Registrering av eierskifte
2018-03-20 HelikopterDrift Invest AS     Registrering av eierskifte
2018-03-16 Nordenfjeldske Luftfart AS     Hjemmelsendringer - helikoptre
2018-03-16 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-OCC
2018-03-15 Helitrans AS     Helitrans AS - Endring AOC - Endring av eier på innleid luftfartøy - LN-OCC
2018-03-14 Nordenfjeldske Luftfart AS     flyskjøte
2017-08-28 Sparebank 1 SMN   LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC og sletting av heftelser
2017-05-12 Helitrans AS   ARC - 1.st extension
2016-06-19 Sofia Pettersson   Saknar utskrivna ARC
2016-06-06 Sparebank 1 SMN   LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC, LN-OPO og registrering av heftelse
2016-06-01 Sparebank 1 SMN   Tinglysing av pantedokument
2016-05-31 Helitrans AS   Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OCC20160531a
2016-05-28 Sofia Pettersson   Rekommendation
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OCC
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1   LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OCC
2012-03-30 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-02-02 Helitrans AS   ARC
2010-02-10 Helitrans AS   ARC, Form 15b
2009-02-04 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-27 Helitrans AS   søknad ARC
2008-06-02 Roald Askheim   Forsikringsbevis
2008-05-28 Fokus Bank   påtegning på pantedokument
2008-05-28 Helitrans AS   overdragelse av luftfartøy
2008-05-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-22 Fokus Bank   Pantedokument - påtegning - samtykke til overskjøting
2008-05-21 Helitrans AS   endring av Ops Spec
2008-05-19 Helitrans AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2008-03-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-02-14 Helitrans Invest AS   registrering av flyskjøte
2008-02-14 Fokus Bank   tinglysing av panterett
2008-02-07 DnB NOR Finans As   sletting av pantedokument
2008-02-05 DnB NOR Finans AS   slettelse av heftelse
2008-01-25 Helitrans Invest AS   flyskjøte
2008-01-24 European Helicopter Center AS   Utmeldelse fra EHC Ops Spec.
2008-01-18 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-17 Pål Pettersen   ttilleggsdokumentasjon ifm ARC
2008-01-17 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-01-17 Fokus Bank   tinglysing av panterett - firmaattest
2008-01-16 Pål Pettersen   LN-OCC skal ut av EHC AS og over på privat - vedlagt villighetserklæring
2008-01-07 Pål Pettersen   LN-OCC Tilleggsopplysninger ifm ARC
2007-11-12 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-12 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-07 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - rapport fra fartøysjef på LN-OCC
2007-04-24 European Helicopter Center AS   Etterspørsel av rapport fra fartøysjef på LN-OCC
2006-11-06 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlagt Vedlikeholdsrapport og LDP-liste
2006-02-16 DnBNOR Finans   Registrert pantobligasjon i luftfartøy
2006-02-10 DnBNOR Finans   Registrering av frivillig heftelse - Panteobligasjon
2006-01-31 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy
2006-01-31 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-01-26 European Helicopter Center AS   Registrering- ettersendelse av dokumenter
2006-01-26 European Helicopter Center AS   innvilget søknad om innleie og flåteutvidelse
2006-01-25 European Helicopter Center AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2007
2006-01-18 European Helicopter Center   ettersending av forsikringsbevis
2006-01-09 European Helicopter Center as   Søknad om luftdyktighetsbevis
2005-12-21 European Helicopter Center AS   søknad om registrering av luftfartøy
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: