LN-OCK

Airbus Helicopters
SE 3130 Alouette II

ACTIVE EXPERIMENTAL HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SE 3130 Alouette II
MSN: 1268
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Christer Breiseth Myhre
Adress: Trollåsveien 195
3243 KODAL

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-02-01
Adress
Christer Breiseth Myhre
2017-01-23
Owner changed
Christer Breiseth Myhre
2010-12-23
Owner changed
Rygh Tore
2005-04-29
Aircraft Added
Johansen Kåre Jan
2004-12-23
Aircraft Added
Johansen Kåre Jan

More aircraft owned by Christer Breiseth Myhre

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-09-27 Christer Breiseth Myhre     utstedelse av reisejournal nr.2 datert 27.09.2019
2019-09-27 Christer Breiseth Myhre     Re: 10/01318-39 - NY reisejournal for luftfartøy
2019-09-27 Christer Breiseth Myhre     10/01318-39 - NY reisejournal for luftfartøy
2019-09-23 Christer Breiseth Myhre     Ny reisejournal for luftfartøy
2019-07-03 Christer Breiseth Myhre     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-06-30 Trond Kristoffersen     vedlikeholdsrapport
2018-06-08 Trond Kristoffersen     Vedtak om utstedelse av Særskilt Luftdyktighetsbevis
2018-05-27 Trond Kristoffersen     Vedlikeholdsrapport
2018-01-31 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-29 Trond Kristoffersen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-05-12 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport VR
2017-02-06 Christer Breiseth Myhre   nytt registreringsbevis
2017-02-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-30 Christer Myhre   Feil i Registreringsbevis
2017-01-24 Christer Myhre   registrering av eierskifte
2017-01-20 Tore Rygh   flyskjøte
2016-06-09 Kåre-Jan Johansen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-06-09 Kåre-Jan Johansen   Vedlikeholdsrapport
2016-06-08 Kåre-Jan Johansen   Vedlikeholdsrapport
2016-05-29 Kåre-Jan Johansen   Johansen Kåre-Jan - Type Rating LN-OCK Christer B. Myhre
2015-06-16 Trond Kristoffersen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-11 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport
2014-07-22 Kåre-Jan Johansen   Johansen Kåre-Jan - Feil i STT LN-OCK
2014-07-22 Kåre-Jan Johansen   Johansen Kåre-Jan - Korrekt STT LN-OCK
2014-07-15 Technomek   Johansen Kåre-Jan - Utstedelse av Særskilt tillatelse SE 3130 LN-OCK
2014-06-20 Tore Rygh   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-09 Tore Rygh   vedlikeholdsrapport (VR)
2013-11-07 Thijs Spord Kroondijk   Kroondijk Thijs Spord - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring No.5056 - for eksperimental LN-OCK
2013-10-15 Thijs Spord Kroondijk   Rygh Tore - søknad om gjenutstedelse av rettighet på expreimental SE3130 LN-OCK
2013-06-19 Tore Rygh   Permit To Fly
2013-06-06 Tore Rygh   Vedlikeholdsrapport
2012-05-15 Tore Rygh   Permit to Fly
2012-05-03 Helifly Maintenance AS   vedlikeholdsrapport
2011-12-13 Tore Rygh   Rygh Tore - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring no.4008 EXEC SE 3130 Alouette - LN-OCK
2011-09-16 European Helicopter Center AS   Rygh Tore - Skilltest - Type Rating Single Pilot Helicopter - SE 3130
2011-05-26 Technomek   utsjekk
2011-05-06 Technomek   Forlengelse av Permit to Fly
2011-04-13 Technomek   Vedlikeholdsrapport (VR)
2011-03-21 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-08 Kåre-Jan Johansen   Avslag på klage om eget vedlikehold
2011-01-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-12 Kåre-Jan Johansen   søknad om ny Permit to Fly
2011-01-05 Kåre-Jan Johansen   Henvendelse vedrørende anmodning om ny Permit to Fly
2011-01-05 Kåre-Jan Johansen   LN-OCK- Foreløpig svar vedrørende klage på vedtak om avslag på godkjenning av praktisk prøve for eget vedlikehold på LN-OCK
2010-12-29 Kåre-Jan Johansen   Etterlyser svar
2010-12-23 Kåre-Jan Johansen   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2010-12-20 Kåre-Jan Johansen   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2010-11-19 Kåre-Jan Johansen   Foreløpig svar om søknad om ny korrekt Permit to
2010-11-17 Kåre-Jan Johansen   Klage på vedtak vedrørende eget vedlikehold
2010-11-09 Kåre-Jan Johansen   Avslag for praktisk prøve eget vedlikehold
2010-10-15 Kåre-Jan Johansen   Ber om ny korrekt Permit to
2010-10-15 Jåre-Jan Johansen   Praktisk prøve eget vedlikehold
2010-04-22 Technomek   Permit to Fly revisjon
2010-04-16 Technomek   Permit to Fly
2010-03-29 Technomek   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-12-02 Samferdselsdepartementet   Eurocopter SE3130 - Alouette II - klage på avslag på søknad om å operere med underhengende last, samt testing/sertifisering av utstyr til dette formålet
2009-09-21 Samferdselsdepartementet   Svar på klage over manglende luftdyktighetsbevis - Kåre-Jan Johansen
2009-09-11 Samferdselsdepartementet   klage over manglende luftdyktighetsbevis - Kåre-Jan Johansen
2009-06-26 Kåre Jan Johansen   utstedelse av nytt registreringsbevis
2009-06-26 Kåre Jan Johansen   registreringsbevis
2009-05-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-15 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-04-24 Samferdselsdepartementet   klage over manglende luftdyktighetsbevis - Kåre-Jan Johansen
2009-04-24 Samferdselsdepartementet   Klage på saksbehandling i Luftfartstilsynet - Kåre Jan Johansen
2009-04-14 Technomek   Forlengelse av Permit To Fly (PTF)
2009-03-31 Technomek   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-28 Kåre-Jan Johansen   Tildeling av ICAO-id 24-bit aircraft address
2009-01-07 Samferdselsdepartementet   klage på saksbehandling i Luftfartstilsynet - Kåre-Jan Johansen
2008-11-21 Kåre - Jan Johansen   utstedelse av Permit To Fly (PTF)
2008-10-22 Kåre - Jan Johansen   luftdyktighetsbevis - klage
2008-10-21 Kåre-Jan Johansen   kopi av reisedagboken
2008-10-15 Samferdselsdepartementet   Klage over manglende utstedelse av luftdyktighetsbevis
2008-10-10 Kåre-Jan Johansen   klage fra Kåre-Jan Johansen
2008-10-10 Technomek   Svar på e-post angående luftdyktighetsbevis
2008-10-01 Kåre-Jan Johansen   Klage
2008-09-29 Technomek   luftdyktighetsbevis
2008-04-14 Technomek   Vedlikeholdsrapport
2007-05-02 Kåre-Jan Johansen   Eurocopter SE3130 - Alouette II - Søknad om tillatelse til Long-Line flyging og spesielle operasjoner med privat helikopter
source: caa.no