LN-OCO

Airbus Helicopters AS 365 N2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 365 N2
MSN: 6420
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Blueway SAR Helicopter AS
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2014-04-14
Aircraft Deleted
Blueway SAR Helicopter AS
2012-10-18
Owner changed
Blueway SAR Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2004-04-13
Owner changed
SEB Finans AB
2004-03-01
Adress
Helicopter Transportation Group AS
2003-11-05
Aircraft Added
Helicopter Transportation Group AS

Related Youtube videos (2)

LN-OCO data-toggle=

MVI_2662_PC.avi

LN-OCO data-toggle=

Sysselmannen kommer med helikopter

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-04-30 Airlift AS   Airlift - Godkjenning av CAMOE rush revision 12A - Flåteendring - LN-OCO tatt ut
2014-04-14 Blueway SAR Helicopter AS   begjæring om slettelse av luftfartøy
2014-04-11 Airlift AS   endring av ops.spec
2014-04-10 Airlift AS   endring av ops.spec
2014-04-09 Blueway SAR Helicopter AS   anmodning om avregistrering
2014-04-04 Advokatfirmaet Mageli AS   attestert registerutskrift
2014-04-03 Advokatfirmaet Mageli   attestert registerutskrift
2014-04-03 Blueway SAR Helicopter AS   anmodning om avregistrering av luftfartøy
2014-03-28 SEB Finans   slettelse av heftelse
2014-03-27 SEB Finans   Pantedokument i luftfartøy
2014-03-06 Airlift AS   vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av innleie
2014-03-04 Airlift AS   søknad om forlengelse av innleie
2013-09-23 Airlift AS   Informasjon om change i organisasjonen
2013-08-08 Airlift AS   TBO utvidelse Fuel Control Unit installert
2013-05-02 Airlift AS   Airlift AS - Info vedrørende en dring av forfallsdato ASB 365-53.00.50R1 - LN-OCO
2013-04-26 Airlift AS   Validation of ARC
2012-11-09 Airlift AS   Bekreftelse på mottak av informasjon om utsettelse av C-sjekk med 24 måneder iht avtale med typesertifikatholder
2012-10-31 Airlift AS   Extension C-inspection on AS365N2
2012-10-22 Blueway Helicopter AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2012-10-21 Blueway Helicopter AS   Avklaring av innleieperioder
2012-10-19 Blueway AS   flyskjøte
2012-10-11 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslofilialen   retur av pantedokument etter tinglysing av påtegning
2012-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS   Flyskjøte
2012-10-05 Blueway Helicopter AS   endring av eierskap
2012-10-01 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslofilialen   retur av pantedokument uten tinglysning
2012-09-27 SEB Finans   Pantedokument
2012-09-26 Blueway Helicopter AS   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte
2012-09-21 Blueway Helicopter AS   Endring av eierskap
2012-09-16 Blueway AS   flyskjøte
2012-09-10 Skandinaviska Enskilda Banken AB, Oslofilialen   vedrørende tinlysing
2012-07-18 Airlift AS   RIE
2012-04-25 Airlift AS   ARC Extension
2011-05-24 Gunnar Svein Nordahl   ARC
2011-04-11 Airlift AS   Airlift AS - ACAM rapport 2011AC-005 - LN-OCO
2011-03-21 Airlift AS   Airlift AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-OCO
2011-01-10 Airlift AS   P-EASA.R.S.01514 - NVIS testing
2010-11-23 Airlift AS   Permit to Fly AS 365 N2 s/N 6420
2010-11-22 Flyklagenemnda   Application of Permit to Fly
2010-11-18 Airlift AS   Application of Permit to Fly
2010-11-05 BlueWay Offshore Norge AS   Vedtak om forlengelse av innleie
2010-11-01 Airlift AS   søknad om forlengelse av innleie
2010-09-08 Airlift AS   ARC Extension
2010-08-12 Airlift AS   godkjenning forlengelse av TBO på Module 04
2010-08-04 Airlift AS   søknad TBO utvidelse
2010-06-22 Airlift AS     Søknad om forlengelse av overhalings tid på Module 05
2010-06-22 Airlift AS   Søknad om forlengelse av overhalings tid på Module 05
2010-06-04 Airlift AS   Søknad om forlengelse av overhalings tid på Module 05
2010-02-11 Avinor AS   Permt to Fly, test Flights P-EASA.R.S.01514, DO-365-33-101 Eurocopter AS 365 N2, S/N 6420
2010-02-11 Airlift AS   Permit to Fly, test flights P-EASA.R.S.01514, Do-365-33-101 Eurocopter AS 365 N2, S/N 6420
2010-02-10 Airlift AS   godkjenning av Flight Conditions
2010-02-10 European Aviation Safety Agency   AIRLIFT Flight Conditions - NVIS.
2009-12-22 Airlift AS   Søknad om permit to fly
2009-12-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse Kronbreen Ny Ålesund 15.09.2009
2009-10-28 Airlift AS   Godkjenning forlengelse av overhalingstid på motor 1 og 2
2009-10-26 Airlift AS   Søknad utsettelse av vedlikehold Motor 1 og 2
2009-10-20 Airlift AS   revidert Søknad om Permit to Fly
2009-10-19 Airlift AS   Søknad om Permit to Fly
2009-10-19 Airlift AS   revidert Søknad om Permit to Fly
2009-10-19 Airlift AS   godkjent flight conditions
2009-09-15 Airlift AS   Utstedt ARC
2009-08-05 Airlift AS   Vedrørende brev av 24.05.2006
2009-08-05 Airlift AS   RFM supplement Cockpit Voice Recorde
2009-08-04 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2008-11-26 Airlift AS   retur av signert EASA form 13
2008-09-26 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-25 Airlift AS   unntak iht Artikkel 10.3 1592/2002 ifm utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 2008AR-341
2008-09-22 Leif Olstad   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-09-09 Airlift AS   Søknad om exemption i forbindelse med med ARC
2008-08-18 Airlift AS   Godkjenning forlengelse av overhalingstid for Main gear boks
2008-08-06 Airlift AS   Fornying av luftdyktighetsbevis
2008-07-22 Airlift AS   Søknad om forlengelse av overhalingstid for Main gear boks
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registert panterett
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2007-12-07 Airlift AS   Airlift AS - MEL - Minimum Equipment List AS365N2 - LN-OCO
2007-11-01 Airlift AS   installert / integrert Satcom - utført EMI test og radio konsesjon
2007-09-19 Airlift AS   Fornying av luftdyktighetsbevis
2007-09-17 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-09-11 Airlift AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2007-09-11 Airlift AS   søknad om fornying av luftdyktighetsbevis
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2006-11-06 Helicopter Transportation Group AS   Retur av registrert skjøte
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (Publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-31 Helicopter Transportation Group AS   Flyskjøte
2006-10-31 SEB Finans AS, Oslofilialen   ordre fra SEB Finans AB om å dagbokføre skjøre til Helicopter Transportation Group
2006-10-20 Airlift AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.10.2007
2006-09-22 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og AD-liste
2006-05-24 Airlift AS   Søknad om godkjenning av Flight Manual Supplement
2006-01-17 Kings Bay AS   Svar på spørsmål om krav til Brann- og redningstjeneste for Dauphin SA 365
source: einnsyn.no