LN-AKT

Rutan Aircraft Factory INC
LONG-EZ

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Rutan Aircraft Factory INC
Model: LONG-EZ
MSN: 1043
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 1985
Max TO weight: 602 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Prytz, Kjell
Adress: Rørosveien 1643
7387 SINGSÅS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-13
Adress
Prytz, Kjell
1991-10-15
Owner changed
Prytz, Kjell

More aircraft owned by Prytz, Kjell

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-12-09 KJELL PRYTZ     permanent tillatelse og følgebrev
2021-12-09 KJELL PRYTZ     Epost med permanent tillatelse
2021-12-09 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-12-05 KJELL PRYTZ     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2021-11-29 Kjell Prytz     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis (SLB) og Nasjonalt Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2021-11-29 Kjell Prytz     Svar på søknad om dispensasjon fra ELT
2021-11-25 Kjell Prytz     Søknad om dispensasjon fra ELT
2021-11-21 Kjell Prytz     SV: Ref. søknad om luftdyktighetsbevis
2021-11-18 Kjell Prytz     Ref. søknad om luftdyktighetsbevis
2021-11-15 Kjell Prytz     søknad om luftdyktighetsbevis
2020-11-20 Kjell Prytz     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2020-11-16 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2019-11-29 Kjell Prytz     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2019-11-24 Kjell Prytz     søknad om luftdyktighetsbevis
2018-12-03 Kjell Prytz     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2018-11-23 Kjell Prytz     Søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2017-12-05 Kjell Prytz   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-11-24 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis - Vedlikeholdsrapport
2016-12-07 Kjell Prytz   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis.
2016-12-02 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2015-12-02 Kjell Prytz   utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-11-26 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport
2015-11-26 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-12-11 Kjell Prytz   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-12-09 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-12-09 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport VR
2013-12-20 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-12-20 Kjell Prytz   Permit to Fly
2013-12-07 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-12-07 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport
2013-01-07 Kjell Prytz   Permit to Fly
2012-12-22 Kjell Prytz   Søknad om luftdyktighetsbevis
2012-12-22 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport VR
2011-12-21 Kjell Prytz   Permit to Fly
2011-12-15 Kjell Prytz   søknad - luftdyktighetsbevis
2011-12-15 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport - VR
2010-12-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-12-21 Kjell Prytz   Permit to Fly
2010-12-21 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport korrigert dato
2010-12-12 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport
2010-12-12 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-12-14 Kjell Prytz   Rettigheter til eget vedlikehold
2009-12-08 Kjell Prytz   Følgebrev forlengelse PTF
2009-11-06 Kjell Prytz   vedlikeholdsrapport
2009-11-06 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport
2009-11-05 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-11-05 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-11-03 kjprytz@gmail.com   Søknad om prøve for eget vedlikehold
2009-10-30 Bvollstad   Søknad om prøve for eget vedlikehold
2009-10-27 Kjell Prytz   EASA SIB 2009-24 - Lycoming O-235 - Cylider barrel - Inspection - Informasjon til eier
2009-04-21 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-10 Kjell.Prytz@pmcservi.no   Tildeling av ELT koder
2009-03-06 Kjell Prytz   Forlengelse av Permit To Fly
2009-03-03 Kjell Prytz   Søknad om tildeling av ELT kode
2009-02-23 Kjell Prytz   Forlengelse av Permit To Fly
2009-01-21 Kjell Prytz   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-01-21 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-09-25 Prytz Kjell   Utstedelse av Permit To Fly
2007-10-17 John Arne Svorken   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-10-11 Kjell Prytz   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: