LN-OCS

Robinson Helicopter Company R44 II

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 11433
Max TO weight: 1134 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Solum Atle
Barlund Arnfinn
Carlsen Geirr Emil
Adress: Trollhaugen 4 A
1384 ASKER
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa

Aircraft event timeline

2018-07-03
Aircraft Deleted
Solum Atle
Carlsen Geirr Emil
Barlund Arnfinn
2009-11-01
Adress
Solum Atle
Barlund Arnfinn
Carlsen Geirr Emil
2009-07-22
Owner changed
Solum Atle
Barlund Arnfinn
Carlsen Geirr Emil
2006-11-01
Aircraft Added

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-27 EHC European Helicopter Center AS   EHC European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OCS
2017-04-26 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2017-04-25 Skytec AS   Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2017-04-19 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av AMP
2016-09-22 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC - tilbakemelding
2016-09-22 EHC European Helicopter Center AS   10/01354-18 - Kopi av forlenget ARC
2016-08-29 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2016-03-08 EHC European Helicopter Center AS   Søknad om Permit to Fly
2016-03-07 EHC European Helicopter Center AS   Søknad om overflygning av helikopter med utgått vedlikehold
2015-11-16 Øyvind Juel Bache   Privatflyging LN-OCS
2015-11-16 EHC European Helicopter Center AS   EHC - European Helicopter Center AS - Fornyelse av privatflyging - LN-OCS
2015-10-22 EHC European Helicopter Center AS   EHC - European Helicopter Center AS - Fornyelse av privatflyging - LN-OCS
2015-09-30 Pegasus Helicopter AS   Registrering av eierskifte
2015-09-28 Pegasus Helicopter AS   flyskjøte
2015-07-22 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2014-11-06 European Helicopter Center AS   EHC - European Helicopter Center AS - Søknad om privatflyging med LN-OCS
2014-09-29 European Helicopter Center AS   EHC - European Helicopter Center AS - Søknad om privatflyging med LN-OCS
2014-09-02 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2013-10-08 European Helicopter Center AS   EHC - Søknad om privatflyging med LN-OCS
2013-09-24 European Helicopter Center AS   EHC - European Helicopter Center AS - søknad om privatflyging med LN-OCS
2013-08-30 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2012-08-14 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2012-08-10 European Helicopter Center AS   Recommendation Report
2012-03-16 Post- og teletilsynet   Permanent tillatelse for radioutstyr
2012-03-12 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS (EHC) - avslag på søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OCS
2012-03-12 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS (EHC) - søknad om flåteutvidelse - LN-OCS
2011-08-26 European Helicopter Center AS   kopi av fornyet ARC
2011-05-31 Atle Solum   Oppklaring vedrørende National Airworthiness Review Certificate (N-ARC) med feil utløpsdato - Utstedelse av ny N-ARC
2011-05-25 Skytec AS   AMP godkjent
2011-05-20 Skytec AS   søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2011-04-14 Skytec AS   søknad om opprettelse av ny loggbok
2010-09-30 Atle Solum   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-09-21 Skytec AS   søknad om forlengelse av ARC
2009-09-07 Atle Solum   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-09-01 Skytec AS   søknad om fornyelse av ARC
2009-07-22 Atle Solum   registrert eierskifte
2009-07-07 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-25 Helifix AS   Flyskjøte - firmaattest og dokumentasjon på ID
2009-05-27 Helifix AS   Overdragelse av luftfartøy
2009-05-15 Helifix AS   Vedrørende eierforhold
2008-12-09 Helifix AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-11-17 Skytec AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-01 Atle Solum   Flyskjøte
2008-01-28 European Helicopter Center AS   Oversendelse av miljøbevis, støy
2008-01-02 European Helicopter Center AS   sletting av innleieavtale på luftfartøy
2007-12-19 Mølstre, Ole Johan   VS: LN-OCS: Over til privat drift, Villighetserklæring Skytec
2007-12-14 European Helicopter Center AS   avslag på privat flyging av egen maskin under EHC AOC/lisens
2007-12-05 European Helicopter Center As   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-04 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-22 Pål Pettersen   LN-OCS Tilleggsopplysninger
2007-11-12 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-12 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-06 European Helicopter Center AS   aksept til privat flyging av egen maskin under EHC AOC/lisens
2006-12-12 Post og Teletilsynet   Tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2006-12-05 European Helicopter Center AS   Godkjent innleie av luftfartøy
2006-11-30 European Helicopter Center AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport og div. dokumentasjon
2006-11-08 European Helicopter Center AS   signert enkel leieavtale Helifix revidert for NLR
2006-11-07 European Helicopter Center AS   Innføring i Norges luftfartøyregister m.v.
2006-11-07 European Helicopter Center AS   ber om dokumentasjon til søknad om flåteutvidelse
2006-10-31 European Helicopter Center AS   søknad om aksept til privat flyging av egen maskin under EHC AOC/Lisens
2006-10-31 European Helicopter Center AS   Registrering av luftfartøy
2006-10-31 European Helicopter Center AS   Innleie av luftfartøy
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: