LN-OCT

Robinson Helicopter Company
R44 II

DELETED HELICOPTER



Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 10409
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lerbak Vidar
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-10-08
Aircraft Deleted
Lerbak Vidar
2014-05-01
Adress
Lerbak Vidar
2006-11-07
Owner changed
Lerbak Vidar
2004-08-31
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-10-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse
2015-10-08 Vidar Lerbak   Sletting av luftfartøy
2015-10-06 Vidar Lerbak   sletting av luftfarøy
2015-06-05 Sofia Pettersson   ARC
2014-06-08 Sofia Pettersson   ARC
2013-11-08 Post- og teletilsynet   kopier av dokumenter for permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-10-30 Post- og teletilsynet   LN-OCT- kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2013-10-18 Aage Rudolf Larsen   Korrigert søknad om godkjennelse av AMP, del 1
2013-10-18 Aage Rudolf Larsen   Korrigert søknad om godkjennelse av AMP, del 2
2013-10-18 Vidar Lerbak   AMP godkjent
2013-10-15 Helitrans AS   Helitrans AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 82 etter flåtereduksjon med LN-OCT
2013-10-13 Vidar Lerbak   søknad om godkjenning AMP
2013-05-24 Helitrans AS   ARC
2012-06-27 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om privat bruk av kommersielt helikopter - LN-OCT
2012-06-26 Helitrans AS   Helitrans AS søknad om privat bruk av kommersielt helikopter - LN-OCT
2011-09-20 Helitrans AS   LN-OCT- godkjenning av innleieavtale - Helitrans AS
2011-09-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy -
2011-09-08 Fredrik Nerdal   Kopi av forsikringsbevis
2011-09-02 Helitrans AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-09-02 Helitrans AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-09-02 Helitrans AS   Innleiekontrakt
2011-05-28 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2011-05-10 Skytec AS   godkjennelse av vedlikeholdsprogram for Robinson R44
2011-05-09 Skytec AS   Søknad om godkjennelse av vedlikeholdsprogram for Robinson R44
2010-05-31 Vidar Lerbak   Utstedelse av duplikat EASA Form 25 luftdyktighetsbevis
2010-05-28 Vidar Lerbak   Søknad om duplikat av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis
2010-04-19 Vidar Lerbak   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-04-09 Skytec AS   Søknad om forlengelse av Airworthiness Review Certificate
2009-05-19 Vidar Lerbak   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2009-05-04 Skytec AS   Vedlikeholdsrapport
2008-09-30 European Helicopter Center   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-08-25 Lerbak, Vidar   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-06-09 Skytec AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis for Robinson R44 II
2008-04-15 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temporary radio licence
2008-01-28 European Helicopter Center AS   Oversendelse av fartøydokumenter
2008-01-24 European Helicopter Center AS   utmeldelse fra EHC Ops Spec
2008-01-15 European Helicopter Center AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-08-21 European Helicopter Center AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-08-06 European Helicopter Center AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-18 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - EHC - Godkjenning av avtale for privat bruk av LN-OZE
2007-01-19 European Helicopter Center AS   utmeldelse fra EHC Ops Spec N-068 - ber om bekreftelse
2007-01-04 European Helicopter Center AS   Godkjenning av avtale for privat bruk av helikopter LN-OZC.
2006-11-24 European Helicopter Center AS   Godkjent innleie
2006-11-23 European Helicopter Center AS   leieavtale
2006-11-22 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - EHC - søknad om aksept til privat flyging av egen maskin under EHC AOC/Lisens - LN-OZC og LN-OCT
2006-11-08 European Helicopter Center AS   Endring av eierforhold
2006-11-07 SG Finans AS   Retur av slettet pantedokument
2006-11-01 SG Finans AS   Panterett på luftfartøy - European Helicopter Center AS
2006-10-10 European Helicopter Center AS   Endring av eierforhold
source: caa.no

More information: