LN-OCU

Robinson Helicopter Company
R22 Beta

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R22 Beta
MSN: 3701
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: European Helicopter Center AS
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-08-19
Aircraft Deleted
European Helicopter Center AS
2004-12-08
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-08-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL RAP 2011/21 om Luftfartshendelse på Fagernes lufthavn Leirin 18.05.2010 med R22 BETA
2011-06-27 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke ved Fagernes lufthavn Leirin 18.05.2010 med R22
2011-06-01 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke ved Fagernes lufthavn Leirin 18.05.2010 med R22-AVSKJERMET
2010-09-03 European Helicopter Center AS   EHC - Signert oppdatert Operations Specification LN-ODX, LN-OZG og LN-OCU
2010-09-03 European Helicopter Center AS   EHC - Signert oppdatert Operations Specification LN-ODX, LN-OZG og LN-OCU
2010-08-19 European Helicopter Center AS   Sletting av luftfartøy
2010-08-18 European Helicopter Center AS   Meddelelse av flåteutmelding og slettelsesbegjæring
2010-08-18 European Helicopter Center AS   Sletting av luftfartøy
2010-07-08 SpareBank 1 Nøtterøy   sletting av pant
2010-07-02 SpareBank 1 Nøtterøy   sletting av pant
2010-07-02 SpareBank 1 Nøtterøy     sletting av pant
2010-05-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse på Fagernes lufthavn Leirin 18.05.2010 med R22 BETA
2009-11-02 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-10-28 European Helicopter Center AS   Søknad om fornyelse av ARC
2008-12-01 European Helicopter Center AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-19 European Helicopter Center AS   tilleggsdokumentasjon til søknad om fornyelse av ARC
2008-11-17 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-24 European Helicopter Center AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-28 European Helicopter Center AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft kode
2007-12-05 European Helicopter Center AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-04 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-11-22 Pål Pettersen   LN-OCU Tilleggsopplusninger
2007-11-21 SpareBank 1 Nøtterøy   Tinglysing av pant
2007-11-20 SpareBank 1 Nøtterøy   Tinglysing av pant - Skylift Invest AS
2007-11-12 European Helicopter Center AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-12 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-11-14 European Helicopter Center AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.12.2007
2006-10-03 European Helocopter Centre AS   vedlikeholdsrapport
2006-10-03 European Helocopter Centre AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no