LN-OCW

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3942
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2005 (19 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 478425
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Flyplassvegen 93
6977 BYGSTAD
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-04-17
Adress
Airlift AS
2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2011-08-01
Adress
Blueway Helicopter AS
2009-11-01
Adress
BLUEWAY HELICOPTER AS
2009-11-01
Name
BLUEWAY HELICOPTER AS
2007-06-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2006-11-01
Owner changed
Airlift Helicopter AS
2005-06-09
Aircraft Added
SG Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-12-11 Airlift AS     godkjenning på bruk av Technical Agreement for forlengelse av TBO på Modul 1, Arriel 2B1
2023-12-06 Airlift AS     Extension application
2023-05-09 Airlift AS     ARC extension
2022-04-28 AIRLIFT AS     Form 15b ARC
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     Sletting av IDERA
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser
2022-03-09 ADVOKATFIRMAET MAGELI ANS     registrering av panterett
2022-03-01 ADVOKATFIRMAET MAGELI DA     sletting av heftelser - registrering av nye heftelser
2021-12-08 Advokatfirmaet Mageli ANS     Sletting av heftelser i luftfartøy eiet av Airlift AS
2021-10-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-06 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed - retur etter avtale
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-10-05 Advokatfirmaet Mageli ANS     LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OPW, LN-OPN, LN-OXE, OXF, LN-OCW, Registrering av panterett
2021-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysing av 2. pr. pant - retting av innsendt pantedokument
2021-07-28 Advokatfirmaet Mageli ANS     Tinglysning av 2 prioritets pant i fartøy - Aircraft mortgage deed
2021-05-05 Airlift AS     ARC extension AS350 B3
2021-03-16 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Attesterte registerutskrifter
2021-03-15 Stian Hårklau     LN-OCW, LN-OPF, LN-OPN, LN-OPW, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, LN-OXF og Bestilling av attestert registerutskrift
2020-09-29 Airlift AS     Airlift AS - Fartøy Dokumenter
2020-09-28 Airlift AS     Airlift AS - Part-M tilsyn - sample og Aircraft LN-OCW forespurt dokumentasjon
2020-05-25 Airlift AS     Extension ARC - (ARC nr 2019-02)
2020-02-27 Airlift AS     Bekreftet mottatt informasjon om gangtidsutvidelse - Float bag
2020-02-10 Airlift AS     Informasjon om gangtidsutvidelse - Float bag
2019-07-02 Airlift AS     AS350 3942, Bekreftelse på mottatt og registrert extension, Engine Modul 2 TBO
2019-06-21 Airlift AS     Extension Engine Module 2
2019-06-21 Airlift AS     AS350 3942 extension on Engine Modul 2 TBO
2019-05-24 Airlift AS     ARC Renewal AS350 B3
2019-02-26 Airlift AS     AS350 sn. 3942 - Bekreftelse på mottatt og registrert forlengelse TBO på Epicyclic reduction gear assy
2019-02-11 Airlift AS     AS350 3942 - extension on Epicyclic reduction gear assy
2019-01-25 Airlift AS     10/01380-16 - AS350 3942 extension on Engine Modul 2 TBO
2019-01-21 Airlift AS     AS350 3942 extension on Engine Modul 2 TBO
2018-12-20 Airlift AS     Airlift AS - Orientering om avsluttet tilsyn ACAM ramp inspection 0002-6999
2018-11-06 Airlift AS     Airlift AS - Statuslister fartøy
2018-11-06 Airlift AS     Airlift AS - LN-OCW AS350B3 Statuslister
2018-09-24 Airlift AS     Airlift AS - ytterligere dokumentasjon til avvik 1 - rapport 0002-6999 ACAM ramp inspection LN-OCW
2017-09-26 Airlift AS   Utvidelse av TBO for Module 1 på motor
2017-08-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OCW- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-04-21 Airlift AS   ARC report
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-05-09 Airlift AS   ARC
2015-05-25 Airlift AS   ARC validation report
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Registration of Mortgage
2014-12-18 Airlift AS   vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale
2014-12-17 Airlift AS   Søknad om fornying av innleie
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-05-29 Airlift AS   ARC
2013-06-03 Airlift AS   ARC 15a 2.extension på fartøyet LN-OCW
2013-05-30 Airlift AS   ARC
2013-04-03 Airlift AS   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-06-14 SEB Finans   sletting pant - effektueringsmelding
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1   Pantedokument
2012-05-21 SEB Finans   sletting pantedokument i luftfartøy
2012-05-16 Airlift AS   ARC 15a Ex
2012-04-20 Airlift AS   Vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2012-04-16 Airlift AS   søknad om forlenget innleie
2011-06-01 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-05-04 Airlift AS   søknad ARC
2010-10-15 Airlift AS   Opphør av leieforhold
2010-10-11 Airlift AS   opphør sublease avtale
2010-09-23 Airlift AS   Godkjennelse av utleie av luftfartøy
2010-09-13 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy - Sub-lease
2010-08-06 Airlift AS   Airlift AS - LN-OCW tatt inn på selskapets Operations Specifications
2010-07-30 Airlift AS   dokumentasjon på navneendring fra Airlift Helicopter AS til Bluway Helicopter AS
2010-07-26 Airlift AS   slutt dato sub-lease
2010-06-18 Airlift A/S   Godkjennelse av utleie av luftfartøy
2010-06-10 Airlift AS   Forsikringsbevis
2010-06-03 Airlift AS   Sub-lease søknad
2010-06-02 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-10 Airlift AS   Søknad om utstedelse av ARC
2009-11-25 Airlift AS   terminering av sub lease avtale s/n 3942
2009-11-10 Airlift AS   terminering av sub lease avtale s/n 3942
2009-10-12 Airlift AS   søknad om forlengelse av leiekontrakt 3942
2009-10-09 Swedish Transport Agency   acceptance of technical and operational survey - agreement ragarding lease of aricraft between Airlift AS og Airlift Helicopter Sweden AB
2009-09-28 Transportstyrelsen   LN-OCW Forlengelse av dry-lease out
2009-08-31 Airlift AS   søknad om forlengelse av leiekontrakt 3942
2009-08-03 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-31 Airlift AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2009-07-08 Gunnar Nordahl   sub lease
2009-07-08 Transportstyrelsen   Transfer of Authority responsibility
2009-07-08 Transportstyrelsen   Transfer of Authority responsibility
2009-07-02 Airlift AS   Søknad om utleie av luftfartøy
2009-07-02 Airlift AS   søknad om sub lease
2009-06-10 Svein Ystaas   Mod/repair list.
2009-06-10 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-28 Airlift AS   Oppdatert AD liste ved fornying av ARC
2009-05-27 Airlift AS   vedlikeholdsrapport
2009-05-27 Airlift AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2009-05-27 Airlift AS   AD List
2008-07-15 SEB Finans   Retur av slettet og registrert panterett
2008-07-11 Airlift AS   godkjenning utsettelse av T-inspeksjon på AS350 B3 S/N 3942
2008-07-03 SEB Finans   sletting og registrering av pantedokument
2008-06-24 Airlift AS   T-inspection extension
2008-06-11 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-11 Airlift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-11 Airlift AS   EASA godkjenning for godkjenning av modifikasjon
2008-06-09 Airlift AS   Søknad om utsettelse av T-inspeksion på AS350 B3 S/N 3942
2008-04-24 Airlift AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2007-09-12 Airlift AS   Airlift AS - savner svar på søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW, LN-OCO og LN-OPV
2007-06-18 Airlift AS   Airlift AS - søknad om godkjenning av dry lease - ny eier - LN-OPZ, LN-OCW, LN-OMB, LN-OMX, LN-OPF, LN-OPG, LN-OPN, LN-OPP, LN-OPU, LN-OPW og LN-OCO
2006-11-07 Airlift AS   godkjennelse av utsettelse av T-inspeksjon på AS350B3 - S/N 3942
2006-11-06 Helicopter Rental Group AS   Retur av registrert skjøte
2006-11-06 Airlift Helicopter AS   Registerhjemmel som eier overført til Airlift Helicopter AS
2006-11-06 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)   Retur av registrert pantedokument
2006-10-31 Helicopter Rental Group AS   Flyskjøte
2006-10-31 SG Finans AS Norge, Sverige Filian   ordre fra SG Finans om å iverksette registrereing av eierskifte
2006-09-19 Airlift AS   søknad om utsettelse av T-inspeksjon på AS350B3 - S/N 3942
2006-05-11 Airlift AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR) og AD-note liste
2005-11-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2005-06-14 Airlift AS   kopier av franske dokumenter
source: einnsyn.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: