LN-ODB

Airbus Helicopters
AS 365 N2

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 365 N2
MSN: 6358
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Helicopters (Barbados) Limited

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-04-09
Aircraft Deleted
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2007-02-01
Owner changed
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2000-08-01
Name
Scotia Helicopter Services Limited

Related Youtube videos

LN-ODB data-toggle=

LN-ODB (Eurocopter AS 350B-2 Ecureuil).ENHA.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-05-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-10 Thommesen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   sletting av pant
2008-04-10 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   deregistration av luftfartøy
2008-04-04 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   deregistration av luftfartøy
2008-03-28 Olav Vikøren   LN-OLB, LN-ODB og melding om effektuering av sletting av pant
2008-03-25 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   sletting av pant
2008-03-06 CHC Helikopter Service AS   Completion of lease agreements and deregistration of aircraft S/No. 6358
2008-03-06 CHC Helikopter Service AS   Completion of lease agreements and deregistration of aircraft S/No. 6358
2007-12-21 CHC Helicopters (Barbados)   Letter of consent relating to Aircraft Lease Agreement between CHC Helicopters (Barbados) Limited and CHC Leasing (Barbados) Limited
2007-12-20 CAA-UK   Dry Lease - Fax fra CAA-UK
2007-12-20 CHC Helikopter Service AS   LN-ODB (S/N 6358) dispensasjon fra utstedelse av ARC
2007-12-19 CHC Helikopter Service AS   LN-ODB Godkjent utleie
2007-12-19 CHC Helikopter Service AS   LN-ODB (S/N 6358) Søknad om godkjennelse av forlenget dry-lease til CHC Scotia Ltd., U.K., 01.01.08 t.o.m. 31.03.08
2007-12-19 CHC Helikopter Service AS   LN-ODB (S/N 6358) Søknad om forlengelse av eksisterende luftdyktighetsbevis
2007-12-19 CHC Helikopter Service AS   søknad om forlengelse av eksisterende luftdyktighetsbevis - (S/N 6358)
2007-06-14 CHC Helikopter Service AS   søknad om forlengelse av Dry Lease av AS365N2 (msn 6358)
2007-01-31 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   Samtykke til eieroverdragelse
2007-01-30 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte av luftfartøy - Bill of Sale
2006-12-22 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av Dry Lease av AS365N2 (msn 6358)
2006-08-02 CHC Helikopter Service AS   tilsynsrapport - gyldig til 31.03.2007
2006-03-28 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av innleie (msn 6358) etter eierskifte
2006-03-28 CHC Helikopter Service AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-03-27 CHC Helikopter Service AS   Endring av luftfartøypark - sjekkliste
2006-03-16 CHC Helikopter Service AS   General Lease Terms CHCBL - CHCL
2006-03-15 Samferdselsdepartementet   Sluttbehandling av sikkerhetstilråding 55/2003 fremmet av HSLB (nå SHT) i rapport 63/2003 i forbindelse med luftfartsulykke med LN-ODB 28.05.2002 på Sola
2006-02-22 CHC Helikopter Service AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-02-22 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no