LN-AAJ

Lake Aircraft Corporation
LA-4-200

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Lake Aircraft Corporation
Model: LA-4-200
MSN: 976
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Andsem Lars

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-05-09
Aircraft Deleted
Andsem Lars
2008-06-25
Owner changed
Andsem Lars
2004-09-30
Owner changed
Fæster Georg
Holien Gunvald
2002-02-12
Owner changed
Walthinsen Morten
2001-08-01
Adress
Fagerhaug Terje
Johnsen Yngve Erling
Nielsen Steinar Torbjørn
Sørensen Frank
Tromsø Eiendomsutvikling AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-05-09 Vegårdhei Sparebank   sletting av pantedokument
2011-05-09 Lars Andsem   sletting av luftfartøy
2011-05-06 Vegårshei Sparebank   sletting av pantedokument
2011-04-11 Lars Andsem   sletting av luftfartøy
2011-04-07 Francois-Xavier Pinte   Issue of Permit to Fly from Rakkestad Norway to Cerfontaine Belgium due to export within EASA - ARC expired
2011-04-06 Assistair   Søknad om Permit to Fly fra Rakkestad til Cerfontaine, Belgia
2011-04-06 Francois-Xavier Pinte   Revised From 37/18b drafts and draft Form 21
2011-04-06 Assistair   Retur av revised From 37/18b , samt kopi av Bill of sale
2011-04-06 Assistair   Formidling om vurdering av AD 98-23-31 som ikke er utført/redegjort for
2011-04-05 Norrønafly Rakkestad AS   AD statusliste i forbindelse med Permit to Fly søknad
2011-04-05 Francois-Xavier Pinte   Information regarding ferry flight/return of documents
2011-02-02 Norrønafly-Rakkestad AS   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2011-01-31 Norrønafly   Vedlikeholdsrapport
2010-12-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-11-10 Kredinor   utleggspant i luftfartøy
2009-11-05 Namsfogden i Asker og Bærum   utleggspant i luftfartøy
2009-10-28 Invoicia Norge As Avd Mo i Rana   Slettet heftelse
2009-10-26 Invoicia Norge As Avd Mo i Rana   retur av registrering av utleggspant
2009-10-12 Invoicia Norge As Avd Mo i Rana   registrering av utleggspant i luftfartøy iht tvangsfullbyrdelsesloven § 7-20
2009-10-09 Jan Hovet   ELT-søknad Annex II HC-406AAJ-01
2009-10-07 Namsfogden i Asker og Bærum   underretning om utleggspant i luftfartøy
2009-06-15 Jan Hovet   tildeling av ICAO-koder
2009-06-12 Lars Andsem   Vedlikeholdsrapport - EASA Form 21 og EASA Form 37
2009-06-11 Jan Hovet   søknad om ICAO 24-bit Aircraft Code
2009-06-09 Lars Andsem   application for approval of flight conditions for a permit to fly
2008-10-17 Lars Andsem   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-17 Lars Andsem   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-16 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-09 Lars Andsem   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-06-25 Bodø Flyservice AS   LN-AAJ Ny propellerjournal
2008-06-25 Vegårshei Sparebank   registrert panterett i luftfartøy
2008-06-25 Lars Andsem   overdragelse av luftfartøy - registreringsbevis
2008-05-19 Vegårshei Sparebank   panterett i luftfartøy
2008-05-08 Bodø Flyservice   Bodø Flyservice - søknad om utførelse av STC SA02153NY for Lake LA-4-200 s/n 976 - LN-AAJ
2008-04-29 Lars Andsem   registreing av luftfartøy - flyskjøte
2008-02-29 Bodø Flyservice   Vedlikeholdsrapport
2007-01-10 Bodø Flyservice   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-07-12 Yngve Johnsen   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200504573 - 2 DEN 21072006 AV TJB: Overhaling av motor
2006-07-12 Yngve Johnsen   Overhaling av motor
source: caa.no

More information: