LN-ODC

Schweizer Aircraft Corporation
269C-1

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Schweizer Aircraft Corporation
Model: 269C-1
MSN: 71
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sentrum Eiendom AS
Operator: Pegasus Flight Training Organisation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-12-08
Aircraft Deleted
Sentrum Eiendom AS
2013-11-26
Owner changed
Sentrum Eiendom AS
2004-06-14
Owner changed
Sentrum Eiendom AS
2002-10-01
Adress
Norsk Helikopterskole AS
2000-10-01
Adress
Norsk Helikopterskole AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-12-08 Aeroservice AS   Sletting av luftfartøy
2015-12-07 Sentrum Eiendom AS   Avregistrering av fartøy
2015-10-28 Aeroservice AS   Registerutskrift LN-OWI og LN-ODC
2015-10-28 Mads Engen Sopp   Registerutskrift LN-OWI og LN-ODC
2015-08-06 Patria Helicopters AB   AMP rev 1 godkjent
2015-06-08 Aeroservice AS   Søknad om LD bevis
2015-06-08 Aeroservice AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-06-03 Aeroservice AS   Søknad om LD bevis
2014-08-27 Post- og teletilsynet   Kopi av midlertidig tillatelse
2013-11-22 Sentrum Eiendom AS   eierskifte
2013-07-12 Malmskogens Aerocenter AB   AMP godkjent
2013-07-07 Malmskogens Aerocenter AB   Maintenance Programme -Godkjenning
2011-10-10 Mads Sopp Engen   tildeling av ICAO kode
2011-09-30 Mads Sopp Engen   ICAO id code for ELT
2008-11-17 SG Finans AS   sletting av panterett i luftfartøy
2008-11-11 SG Finans AS   sletting av panterett i luftfartøy
2008-06-16 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-26 Post- og teletilsynet   temprorary radio licence
2007-09-03 Pegasus FTO   opphør av leieforhold
2007-03-22 Pegasus FTO AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt tilsynsrapport
2007-03-14 Pegasus FTO AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2007-01-08 Statens Havarikommisjon for Transport   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200203410 - 4 DEN 10012007 AV AJP: Rapport - hendelse 27.06.2002
2007-01-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - hendelse 27.06.2002
2006-12-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger til høringsrapport i forbindelse med luftfartshendelse med LN-ODC den 27.6.2002 på Skien lufthavn, Geiteryggen
2006-11-09 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartshendelse - Skien lufthavn - Geiteryggen - 27.06.2002
2006-07-03 Pegasus FTO   Tilsynsrapport
2006-03-24 Pegasus FTO   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-03-08 Skolehelikopter AS   registrering av luftfartøy
2006-03-08 SG Finans AS   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-03-07 Pegasus FTO   Overflyvningstillatelse
2006-03-06 Pegasus FTO   søknad om overflyvningstillatelse
2006-03-05 Pegasus FTO   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-03-04 Pegasus FTO   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-02-28 Sparebanken Sør   Retur av slettet panterett
2006-02-21 Sparebanken Sør   Vedrørende fullmakt til å underskrive på sletting av obligasjon
2006-02-16 Sparebanken Sør   Sletting av pantesikkerhet
2006-02-10 SG Finans AS   Registrering av frivillig heftelse - Panterett
2005-05-20 Pegasus FTO   Eiendomsoverdragelse - Flyskjøte - Firmaattest
source: caa.no

More information: