LN-OEN

Airbus Helicopters
EC 120 B

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 120 B
MSN: 1146
Weight: 1715
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fonnafly AS
Organization number: 958245335
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Norge
Fax: +47 53 48 19 86
Phone: +47 88 00 13 13
Radio License. Number: 6222
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Fonnafly AS
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Operator: Nordlandsfly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-08-19
Owner changed
Fonnafly AS
2013-06-17
Owner changed
Fonnafly Maskin AS
2003-03-10
Owner changed
Colibri Helicopter AS
2001-10-08
Owner changed
Winge Reisebureau AS
2000-10-03
Aircraft Added
Hopsborg AS

Installed radio equipment

VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-24 Fonnafly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a OEN20190524a basert på ARC Recommendation
2019-05-14 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review 2019
2018-07-01 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Innfasing LN-ODZ og LN-OEN
2018-06-11 Fjord Helikopter AS     Fjord Helikopter AS ( tidl Helikopterutleie ) - utfasing luftfartøy LN-OEN
2018-06-04 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-05-18 Fjord Helikopter AS     Utvidelse ARC
2018-03-16 Fjord Helikopter AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2018-02-23 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-02 Fjord Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OEN20170602a
2017-05-31 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 02-2017
2017-05-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OEN- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-23 Fjord Helikopter AS   Fjord Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OEN
2017-03-21 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OEN
2017-02-01 Jostein Nerhus   Fjord Helikopter AS - Søknad innleie - LN-OEN
2016-10-21 Fonnafly AS   Til info - EC120B SN 1146 ARC Due 23-10-2016
2016-09-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av luftfartshendelse på Bømoen, Voss kommune 07.09.2016 Airbus Helicopters EC 120 B LN-OEN
2016-09-14 Fonnafly AS   Fonnafly AS - LN-OEN
2016-09-13 Fonnafly AS   Fonnafly AS - VS: EC120B SN 1146 Eng SN 34159 Surge during takeoff
2016-09-12 Fonnafly AS   Fonnafly AS - LN-OEN
2016-08-24 Fonnafly AS   registrering av eierskifte
2016-08-24 SG Finans AS   sletting og registrering av pant
2016-08-16 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy
2016-07-12 Fonnafly AS   omregistrering av helikopter
2015-10-19 Fonnafly AS   Innsendelse ARC 2nd. Extension
2014-10-22 Fonnafly AS   Innsendelse av 1st Extension av ARC til EC120B SN 1146
2013-10-14 Fonnafly AS   Utstedelse av ARC etter Assessment of Recomendation
2013-10-09 Fonnafly AS   Airworthiness Review Report
2013-10-08 Fonnafly AS   Airworthiness Review Report
2013-09-06 Helifly Maintenance AS   Airworthiness Review Report
2013-07-08 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-21 Fonnafly AS   vedtak om godkjenning av flåteutvidelse/innleieavtale
2013-06-17 SG Equipment Finance   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2013-06-17 SG Equipment Finance   sletting og registrering av heftelse
2013-06-14 SG Finans   Eierskifte - samt sletting og nyregistrering av panteretter
2013-06-14 SG Finans   Eierskifte - samt sletting og nyregistrering av panteretter
2013-06-13 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Innfasing av nye helikopter - LN-OBE og LN-OEN
2013-06-13 SG Equipment Finance   heftelser / panterett
2013-05-14 SG Equipment Finance   Eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2012-11-19 Helinord AB   Vedtak om godkjenning av leasingavtale mellom Bergen Helikopter og Helinord AB med avtale om tilsynsfordelingen mellom Transportststyrelsen, Sverige og Luftfartstilsynet, Norge
2012-11-19 Transportstyrelsen   Signert avtale Sverige-Norge - Memorandum of Understanding SCAA and NCAA 14.11.2012-01.04.2013
2012-11-14 Transportstyrelsen   utkast til Memorandum of Understanding SCAA and NCAA
2012-11-13 Helinord   søknad om godkjenning av leasingavtale mellom Bergen Helikopter og Helinord AB
2012-10-11 Heli Nord Norden AB   Kopi av ARC - Extension
2012-07-26 SG Equipment Finance   Sletting av pantedokument
2012-07-23 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - Bergen Helikopter AS
2011-10-28 HeliNord AB   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-10-05 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - Bergen Helikopter AS
2011-10-03 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - Bergen Helikopter AS
2011-03-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-18 Post- og teletilsynet   Kopi av brev om manglende tillatelse til bruk av radioutstyr
2010-11-16 Transportstyrelsen   MoU - Between NCCA and SCAA - Eurocopter 120B
2010-11-08 Transportstyrelsen   Oppdatert Opr. Spec. til Nordlandsfly AS (LN-OEN fjernet 1.11.2010)
2010-11-05 Nordlandsfly AS   Nordlandsfly AS - Oppdatert Operations Specifications revisjon 11 på grunn av oppsigelse av kontrakt
2010-09-29 Nordlandsfly AS   Nordlandsfly AS - Oppsigelse av kontrakt
2009-10-19 Nordlandsfly AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2009-10-12 Anders Eringdahl   ARC rekommendation
2008-10-24 Nordlandsfly AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-24 Nordlandsfly AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-15 Nordlands Fly AS   søknad om luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-05-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-05 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-29 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-14 AS Nordlandsfly   Findings regarding M.A.Subpart G compliance Status
2007-11-16 Nordlandsfly AS   NORDLANDSFLY AS- Physical suervey LN-OEN ifm utstedelse Airworthiness Review Certificate(ARC)
2007-10-30 Nordlandsfly AS   NORDLANDSFLY AS-utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2007-10-30 Nordlandsfly As   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-10-16 Nordlandsfly AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-25 Nordlandsfly AS   Vedlikeholdsrapport
2007-09-25 Nordlandsfly AS   søknad om luftdyktifhetsbevis
2007-05-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering lufttrafikkhendelse Bergen lufthavn flesland 29.04.2007 mellom EC120 LN-OEN og EC135 LN-OOH
2007-05-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering lufttrafikkhendelse Bergen lufthavn Flesland 29.04.2007 mellom EC120 LN-OEN og EC135 LN-OOH
2006-11-15 SG Equipment Finance   Panterett og påtegning på panterett
2006-11-10 SG Equipment Finance   Panterett - Bergen Helikopter AS
2006-11-02 Nordlandsfly AS   Tilsynsrapport
2006-10-06 Nordlandsfly AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2006-10-06 Nordlandsfly AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2006-09-20 Nordlandsfly AS   Søknad om godkjennelse av Dry-lease avtale
2006-07-10 Pegasus FTO   Pegasus - Vedrørende innleieavtale - Type EC 120
2006-06-22 Nordlandsfly AS   Søknad om godkjennelse av Dry-lease avtale
2006-05-24 Pegasus FTO   Avtale om leie av luftfartøy
2006-05-15 SG Finans AS   attestert registerutskrift
2006-05-10 Pegasus FTO   Pegasus Flight Traning Organisation (PFO) - leieavtale med Bergen Helikopter AS om innleie av helikopter type EC 120B modell 2000 - serienr. 1146
2006-05-08 SG Finans AS   Debitor Bergen Helikopter AS - Oversender panterett for tinglysning - Firmaattest
2006-05-05 Pegasus Flight Training Organisation AS   Pegasus Flight Training Organisation AS (PFTO AS) - avtale om leie av luftfartøy - helikopter type EC120-B modell 2000 - LN-OEN
2006-05-04 Colibri Helicopter AS   Eiendomsoverdragelse - Kjøper Bergen Helikopter as - Selger Colibri Helicopter as
source: caa.no

More information: