LN-OFF

Airbus Helicopters
SA 315 B

DELETED EXPERIMENTAL HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SA 315 B
MSN: MSE001
Airworthiness Category: Amateur Built, Experimental
Production year: 2006
Max TO weight: 1995 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sørlie, Kjell Olav
Sørlie, Lars Olav
Adress: Heliveien 184
1821 SPYDEBERG

source: caa.no

Aircraft event timeline

2023-01-11
Aircraft Deleted
Sørlie, Kjell Olav
Sørlie, Lars Olav
2017-09-29
Owner changed
Sørlie Kjell Olav
Sørlie Lars Olav
2014-06-01
Adress
Engen Mads Sopp
Johansen Kåre Jan
2010-02-18
Owner changed
Engen Mads Sopp
Johansen Kåre Jan
2008-07-01
Adress
Trollskog AS
2007-06-25
Owner changed
Trollskog AS
2007-04-27
Aircraft Added
Engen Mads Sopp
Pilskog Bjørn André
2007-02-06
Aircraft Added
Engen Mads Sopp
Pilskog Bjørn Andre

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-01-11 Kjell Olav Sørlie     sletting av luftfartøy
2023-01-10 Oslo Pukk Kjell Sørlie AS     kopi av id
2023-01-02 Kjell Olav Sørlie     Begjæring om sletting av helikopter
2021-01-15 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm - ELT
2021-01-15 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm - ELT
2019-09-02 Kjell Olav Sørlie     bekreftet oppsigelse
2019-08-26 Kjell Olav Sørlie     oppsigelse av tillatelse
2018-04-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFF- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-27 Kjell Olav Sørlie     permanent tillatelse og følgebrev
2018-04-27 Kjell Olav Sørlie     Epost med permanent tillatelse
2018-04-23 Kjell Olav Sørlie     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2017-10-05 Kjell Olav Sørlie   Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-09-29 Kjell Olav Sørlie   registrering av eierskifte
2017-09-28 Trond Kristoffersen   Vedlikeholdsrapport
2017-05-09 Kåre-Jan Johansen   SV: kopi av id
2017-03-28 Kåre-Jan Johansen   Retur av flyskjøte
2017-03-17 Kåre-Jan Johansen   flyskjøte
2017-03-17 Aeroservice AS   Flyskjøte
2017-03-17 Aeroservice AS   Flyskjøte
2016-08-11 Mads Sopp Engen   Vedtak om utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis.
2016-08-02 Kåre-Jan Johansen   Vedlikeholdsrapport
2015-08-10 Trond Kristoffersen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-08-03 Trond Kristoffersen   vedlikeholdsrapport
2014-06-23 Trond Kristoffersen   Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-17 Trond Kristoffersen   vedlikeholdsrapport (VR)
2013-07-16 Mads Sopp Engen   Permit to Fly
2013-07-16 Trond Kristoffersen   Ny vedlikeholdsordning
2013-06-25 Technomek   Vedlikeholdsrapport VR
2012-08-06 Kåre-Jan Johansen   Permit to Fly
2012-07-17 Technomek   vedlikeholdsrapport VR
2012-07-17 Kåre-Jan Johansen   Vedlikeholdsrapport
2012-03-12 Advokathuset   klage på avslag om sakskostnader
2012-03-01 Advokathuset   klage på avslag om sakskostnader
2012-01-25 Advokathuset   Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis - Krav om dekning av saksomkostninger
2012-01-23 Advokathuset   Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis - Krav om dekning av saksomkostninger
2012-01-19 Advokathuset   utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2011-12-02 Advokathuset   Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis - Krav om dekning av saksomkostninger
2011-11-24 Advokathuset   Foreløpig svar i forbindelse med klage på utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2011-11-18 Advokathuset   Utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis - klage
2011-11-10 Mads Sopp Engen   Permit to Fly
2011-11-10 Mads Sopp Engen   dokumentasjon - installasjon av ELT 406
2011-11-10 Mats Sopp Engen   dokumentasjon installasjon - Kannad 406 AF ELT
2011-11-01 Kåre-Jan Johansen   tilsynsrapport
2011-11-01 Mads Sopp Engen   Tilsynsrapport
2011-10-26 Kåre-Jan Johansen   Utkvittert tilsynsrapport utbes
2011-09-30 Kåre-Jan Johansen   Utsettelse av saksbehandling
2011-08-25 Kåre-Jan Johansen   dokumentasjon
2011-08-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-05 Kåre-Jan Johansen   vedlikeholdsrapport
2010-10-12 Adv. Bjørn Stene   Dekning av saksomkostninger - Mads Sopp Engen
2010-09-30 Advokathuset   bekreftet motagelse av e-post av 29.09.10 vedrørende besiktigelse LN OFF 4 oktober
2010-09-30 Advokathuset Sandefjord   Besiktigelse 04.10.2010 - LAMA
2010-09-29 Advokathuset Sandefjord   Besiktigelse 04.10.2010
2010-09-29 Advokathuset   Krav om saksomkostninger - Mads Sopp Engen
2010-09-27 Advokathuset Sandefjord   Besiktigelse 04.10.2010 - LAMA
2010-09-24 Mads Sopp Engen   LN-OFF Varsel om besiktning for utstedelse av Permit To Fly(PTF) / Særskilt Luftdyktighetsbevis
2010-09-22 Advokat Bjørn Stene   Krav om saksomkostninger
2010-09-09 Advokathuset   Krav om saksomkostninger - Mads Sopp Engen
2010-09-03 Advokat Bjørn Stene   Medhold i klage på Luftfartstilsynets omgjøringsvedtak av 21. mai 2010
2010-09-02 Advokathuset   vedrørende klage på vedtak - oversendelse av dokumentasjon
2010-07-20 Mads Sopp Engen   Ber om kopi av byggehåndbok, tegninger og detaljert byggeregnskap
2010-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-17 Advokathuset   Klage på vedtak - støtteskriv
2010-06-08 Advokathuset   Klage over omgjøring av vedtak
2010-05-21 Mads Sopp Engen   Omgjøring av vedtak av 27. april 2006 - vedtaket er ugyldig
2010-04-13 Mads Sopp Engen   vedrørende innsendt vedlikeholdsrapport
2010-03-30 Mads Sopp Engen   innsigelse
2010-03-11 Mads Sopp Engen   Vedrørende innsendt Vedlikeholdsrapport - Tvil om luftfartøyet tilfredsstiller krav om - Experimental - klasse
2010-02-19 Mads Sopp Engen   flyskjøte
2010-02-18 Mads Sopp Engen   kopi av ID-kort
2010-02-18 Hamar Bremseservice AS   Tildeling av ICAO ID kode
2010-02-16 Mads Sopp Engen   flyskjøte
2010-02-11 Mads Sopp Engen   flyskjøte
2010-02-08 DnB NOR Bank ASA   pantedokument i slettet stand
2010-02-04 DnB NOR Bank ASA   pantedokument i slettet stand
2010-02-04 DnB NOR Bank ASA   sletting av pantesikkerhet
2010-02-04 Technomek   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-05-12 Trollskog AS Konkursbo   Attestert registerutskrift
2009-01-20 Dnb NOR Bank ASA   1 gangs tinglysing av pantedokument
2009-01-14 Dnb NOR Bank ASA   1 gangs tinglysing av pantedokument
2007-06-26 Trollskog AS   Registerhjemmel som eier overført til Trollskog AS
2007-05-31 Mona Wold / Ole Kristiansen   Flyskjøte
2007-04-11 Mads Sopp Engen   Vedlikeholdsrapport
2007-01-22 Mads Sopp Engen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-01-08 EAA Chapter 573 Norway   Vedlikehold og gangtidsoppfølging
2006-12-11 EAA Chapter 573 Norway   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-12-04 Helifly Maintenance AS   Veiing av SA 315B
2006-09-18 Mads Sopp Engen   reservert registreringsmerke
2006-09-11 Mads Sopp Engen   søknad om resverasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: