LN-OGC

Robinson Helicopter Company
R44

DELETED HELICOPTER



Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 819
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Frank Ur
Operator: HelikopterDrift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-07-28
Aircraft Deleted
Frank Ur
2012-12-05
Owner changed
Frank Ur
2010-06-01
Name
Pegasus helicopter Stavanger AS
2004-07-26
Owner changed
Heliutleie AS
2002-10-11
Aircraft Added
Helikopterdrift AS

Related Youtube videos

LN-OGC data-toggle=

En helt vanlig ettermiddag på Vestre Bråten lufthavn...

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-02 Frank Ur   sletting av luftfartøy
2017-08-02 Star Trade Heli   certificate of deletion
2017-08-01 Star Trade Heli   certificate of deletion
2017-08-01 Frank Ur   kopi av pass
2017-07-18 Hjelmeland Sparebank   Sletting av heftelse
2017-07-17 Hjelmeland Sparebank   sletting av panterett
2017-06-07 Frank Ur   retur av slettelsesbegjæring
2017-05-30 Hjelmeland Sparebank   sletting av pant avlyst
2017-05-30 Hjelmeland Sparebank   retur av innsendt pantedokument
2017-05-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OGC- kopi av dokument om tillatelse
2017-05-15 Frank Ur   Sletting av luftfartøy - dokumentasjon på ID
2017-05-11 Hjelmeland Sparebank   Oversendelse av attestert registerutskrift
2017-05-09 Hjelmeland Sparebank   pantattest helikopter LN-OGC
2017-04-06 Hjelmeland Sparebank   Sletting av panteobligasjon
2017-03-29 Nor Aviation AS - ATO   oppdatert Operations Specifications
2016-05-20 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OGC20160520a
2016-05-18 Nor Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OGC20160518a
2016-04-18 Norwegian Camo Support AS   Airworthiness Review Report No. 08-2016
2015-05-12 Nor Aviation AS   ARC extension
2014-05-06 Nor Aviation AS   For Audit av NoA i Juni, R44 AD list eng - airframe
2014-04-25 Nor Aviation AS   ARC Extension
2013-05-14 Nor Aviation AS   ARC
2013-04-25 Roald Askheim   oversendelse av ARC rapport
2013-01-08 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OGC
2013-01-08 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OGC
2012-12-17 Pegasus Helicopter AS   original registration certificate
2012-12-06 Hjelmeland Sparebank   panterett i luftfartøy
2012-12-06 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-12-05 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - Søknad om godkjenning av Maintenance Program for R44, innfasing av LN-OGC
2012-12-05 Hjelmeland Sparebank   pantedokument
2012-12-05 Pegasus Helicopter AS   registrering av eierskifte
2012-12-03 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - Endring av flåten - AOC - LN-OGC
2012-12-03 Pegasus Helicopter AS   Flyskjøte
2012-11-30 SG Equipment Finance   sletting av pant
2012-11-24 Nor Aviation AS   Nor Aviation AS - søknad om flåteutvidelse - LN-OGC
2012-11-23 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy - Firmaattest
2012-05-11 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2011-12-21 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Opphør av Leieavtale - LN-OGV og LN-OGC
2011-12-16 Pegasus Helicopter AS   oversendelse av nytt registreringsbevis
2011-12-14 Pegasus Helicopter   om videre saksgang
2011-12-13 Pegasus Helicopter AS   informasjon om fusjon
2011-07-07 Pegasus Helicopter AS   ARC
2011-02-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-21 Pegasus Helicopter AS   Oppdatert Operations Specifications
2010-06-14 Pegasus Helicopter AS   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-05-21 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-05-19 Helitrans AS   Recommendation
2010-05-07 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse - LN-OGC
2009-05-28 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-27 HelikopterDrift AS   vedlikeholdsrapport - fornyelse av ARC
2008-12-01 Helifly Maintenance AS   Vedlikeholdsrapport
2008-07-07 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - manglende CRS LN-OGC og LN OGG
2008-07-04 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - CRS dokumentasjon LN-OGG/ LN-OGC
2008-05-29 HelikopterDrift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-22 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) luftdyktighetsbevis
2008-01-08 Sandnes Sparebank   Sletting av pant
2008-01-08 SG Finans AS   registrering av pantedokument
2008-01-02 Sandnes Sparebank   Sletting av pant kr. 2450000,-
2007-12-20 SG Finans AS   registrering av panterett kr 2.200.000,-
2007-10-22 Ringerike Helikopter AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-16 Ringerike Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport, påbudsliste skrog og påbudsliste motor
2006-06-13 Ringerike helikopter   Tilsynsrapport
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: