LN-OGL

Airbus Helicopters AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3792
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2004 (20 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 4783C2
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Brannhaugen Eiendom AS
Adress: Vangbergsvegen 127
7633 FROSTA
Operator: Airlift AS

source: caa

Aircraft event timeline

2018-02-09
Owner changed
Brannhaugen Eiendom AS
2011-05-01
Adress
Heliscan Invest AS
2009-12-01
Name
Heliscan Invest AS
2006-11-10
Owner changed
Helitrans Invest AS
2005-06-24
Owner changed
Helicopter Network AS
2004-04-19
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS
2004-03-25
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-05-26 Airlift AS     Airlift AS - utstedelse av ARC basert på recommendation report - LN-OGL
2023-05-24 Airlift AS     ARC recommendation report
2023-04-03 Airlift AS     Airlift AS - svar angående MEL-RIE - LN-OGL
2023-04-03 Airlift AS     Airlift AS - angående MEL-RIE - LN-OGL
2023-03-30 AIRLIFT AS     Airlift AS - MEL-RIE - LN-OGL
2023-03-09 Internal Document     Airlift - innleie og flåteutvidelse for sjekkliste
2023-03-09 AIRLIFT AS     Airlift AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OGL
2023-03-07 Internal Document     HeliScan AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2023-03-03 AIRLIFT AS     Airlift AS - Søknad ops spec
2023-03-02 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2023-03-02 AIRLIFT AS     Epost med permanent tillatelse
2023-03-02 AIRLIFT AS     permanent tillatelse og følgebrev
2023-03-01 AIRLIFT AS     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-02-28 HELISCAN AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OGL
2023-02-27 HELISCAN AS     HeliScan AS - Endring i fartøypark for flåtereduksjon
2023-01-16 Heli-Holding AS     registrering av transport av pantedokument
2023-01-09 LOGIN FINANS STEINKJER AS     Tinglysing av transport av panteobligasjon
2022-12-06 HELISCAN AS     Oppdatering - AR516360928 - HeliScan AS
2022-12-06 HELISCAN AS     LN-OGLO - Oppdatering - AR516355091 - HeliScan AS
2022-08-15 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2022-08-15 HELISCAN AS     Epost med permanent tillatelse
2022-08-15 HELISCAN AS     permanent tillatelse og følgebrev
2022-08-08 HELISCAN AS     ber om ny tillatelse
2022-06-01 HELISCAN AS     Utstedelse av ARC
2021-11-17 HeliScan AS     Heliscan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OYK
2021-11-16 Internal Document     Heliscan AS - flåtereduksjon for sjekkliste
2021-11-16 HeliScan AS     Heliscan AS - Endring av OpsSpec i forb. med eierskifte for LN-OYK
2021-06-08 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B3
2021-04-16 Internal Document     Heliscan - flåtereduksjon for sjekkliste
2021-04-12 HeliScan AS     HeliScan AS - Endring av fartøypark - LN-OYD
2021-04-12 HeliScan AS     HeliScan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OYD
2019-07-24 HeliScan AS     HeliScan AS - Rettet vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse av LN- OYK
2019-07-24 HeliScan AS     HeliScan AS - Rettet vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse av LN- OYD
2019-05-21 HeliScan AS     Utstedelse av ARC AS350B3
2019-05-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale Robinson R44 LN-OYD
2019-05-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale Robinson R44 LN-OYK
2019-03-12 HeliScan AS     HeliScan AS - orientering om avsluttet tilsyn - ACAM rapport 0002-6345
2019-03-01 HeliScan AS     HeliScan AS - dokumentasjon vedr ACAM rapport 0002-6345
2018-12-10 HeliScan AS     HeliScan AS - utsettelse vedr 0002-6345 LN-OGL
2018-10-22 HeliScan AS     HeliScan AS - aksept av avvik 1 etter ACAM inspeksjon 0002-6345 LN-OGL
2018-10-18 HeliScan AS     HeliScan AS - Tilbakemelding etter ACAM inspeksjon 0002-6345 LN-OGL
2018-09-07 HeliScan AS     HeliScan AS - Tilbakemelding etter ACAM inspeksjon 0002-6345 LN-OGL
2018-07-02 HeliScan AS     HeliScan AS - ACAM rapport 0002-6345 - LN-OGL
2018-05-28 HeliScan AS     Fornyelse av ARC AS350B3
2018-02-13 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte - LN-OGL
2018-02-13 HeliScan AS     HeliScan AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte - LN-OYC
2018-02-09 Sparebank 1 SMN     Sletting av heftelse
2018-02-09 Sparebank 1 SMN     Registrering av heftelse
2018-02-09 Sparebank 1 SMN     registrering av eierskifte
2018-02-09 Brannhaugen Eiendom AS     Oversendelse av registreringsbevis
2018-01-22 Sparebank 1 SMN     Pantedokument
2018-01-22 Sparebank 1 SMN     Flyskjøte
2018-01-17 Sparebank 1 SMN   LN-OYC, attestert registerutskrift
2018-01-16 Sparebank 1 SMN   LN-OYC, Bestilling av attestert registerutskrift
2017-08-02 HeliScan AS   HeliScan AS- godkjenning av søknad om gangtidsforlengelse
2017-08-01 HeliScan AS   HeliScan AS - Søknad om gangtidsforlengelse Module 2 LN-OGL
2017-05-31 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B3
2016-06-02 HeliScan AS   Utstedelse av ARC AS350B3
2015-12-07 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2015/13) om alvorlig luftfartshendelse, Lagovaggi, Nordland fylke, 21.09.2015 Airbus helicopters AS 350 B3, LN-OGL
2015-03-17 HeliScan AS   HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B3
2013-04-04 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2012-04-23 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-04-11 Heliscan AS   fornyelse av ARC
2012-02-21 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse for bruk av radioutstyr
2012-01-09 Heliscan AS   Heliscan AS - Vedtak - godkjenning - innleieavtale - flåteutvidelse - flåtereduksjon - Oppdatert Operations Specifications
2011-03-13 Heliscan AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-02-28 Heliscan Invest AS   Heliscan Invest AS - Godkjenning av utleie på LN-OGL og avtale om overføring av tilsynsansvar med Sverige
2011-02-28 Transportstyrelsen   MoU between SCCA and NCAA
2011-02-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-23 Heliscan AS   anmodning om fornyelse av ARC
2011-02-22 Gunnar Nyhus   Heliscan AS - Overføring av tilsynsansvar LN-OGL
2011-02-22 Heliscan AS   anmodning om overføring av tilsynsansvar fra LT til Transportstyrelsen
2010-08-23 Fokus Bank   Sletting av pant
2010-08-20 Sparebank 1   registrering av panterett
2010-08-18 Fokus Bank   panterett for sletting
2010-07-13 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-07-07 Sparebank 1   Tinglysning av pant i luftfartøy
2010-07-01 Sparebank1 SMN   Attestert utskrift LN-OGL og LN-OLG
2010-06-21 Helitrans AS   Luftfartshendelse Remmafjellet i Ramfjord 06.05.2010 - Tap av stålrør fra underhengende last
2010-05-18 Helitrans AS   Luftfartshendelse Remmafjellet i Ramfjord 06.05.2010
2010-04-14 Helitrans AS   ARC - Form 15b
2009-03-23 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-03-17 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-15 Helitrans AS   søknad om utvidelse av toleranse
2008-10-15 Helitrans AS   Søknad om utførelse av ettersyn på Grønland
2008-09-26 Helitrans AS   søknad om utvidelse av toleranse
2008-09-26 Helitrans AS   Søknad om utførelse av ettersyn på Grønland
2008-03-31 Tormod Kiplesund   LN-OGL Modification - Reparasjoner tillegg pr mail
2008-03-31 Tormod Kiplesund   balance report2, LN-OLG Weighing Report 1 tillegg pr mail
2008-03-31 Helitrans AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-03-31 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-03-31 Helitrans AS   modifikasjoner / reparasjoner
2008-03-31 Helitrans AS   veierapport
2008-03-28 Roald Askheim   Mail angående utstedelse av ARC - AFM
2008-03-28 Roald Askheim   Mail med ytterligere info
2008-03-17 Helitrans AS   AD-SB list
2008-03-05 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-05 Helitrans AS   AD 2008-004
2007-07-05 Helitrans AS   Utstedelse av duplikat for luftdyktighetsbevis og miljødyktighetsbevis - støy - AS 350 B3
2007-07-05 Helitrans AS   søknad om duplikat av registreringsbevis
2007-07-04 Helitrans AS   søknad om utstedelse av nye fartøydokumenter - vedlagt kopi av kvittering for betalt gebyr og kopi av politianmeldelse
2007-07-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-07-04 Helitrans AS   søknad om duplikat av registreringsbevis
2007-02-21 Helitrans AS   Søknas om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-27 Helitrans AS   tilleggsopplysninger til innleiesøknad
2006-11-10 Fokus bank   Registrering av eierskifte og panterett
2006-11-10 DnB NOR Finans AS   Slettelse av pantogligasjon
2006-11-09 DnB NOR Finans AS   effektuering av sletting av pant
2006-11-08 DnB NOR Finans AS   Slettelse av pantogligasjon kr 11.000.000,- - Eurocopter 350 B3 Ecureuil
2006-11-06 Fokus bank   pantedokument - Firmaattest - Flyskjøte
2006-11-02 Helitrans Invest   Avtale om innleie av luftfartøy
2006-03-15 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.03.2007
2006-02-28 Helitrans AS   søknad om luftdyktighetsbevis
source: einnsyn.no