Aircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44 II
MSN: 10731
Engines: 1
Weight: 1134
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Rossi Helicopter AS
Organization number: 915704271
Adress: Jamtlandsveien 581
7657 VERDAL
Norge
Phone: +47 911 30 940
Radio License. Number: 6358
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Rossi Helicopter AS
Adress: Jamtlandsvegen 581
7657 Verdal
Operator: Helitrans AS
Trondheim Lufthavn/Værnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 7480 4090/ Fax 7482 7625

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-02-08
Owner changed
Rossi Helicopter AS
2018-05-02
Owner changed
We Fly AS
2018-03-16
Owner changed
Brannhaugen Eiendom AS
2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2007-09-12
Owner changed
Helitrans AS
2006-11-02
Aircraft Added
Helikopterdrift Invest AS

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-08-26 Rossi Helicopter AS     AMP
2019-03-05 Rossi Helicopter AS     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram
2019-03-01 Eika Gruppen AS, avd. Trondheim     Registrering av heftelse
2019-02-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OGM- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-02-14 Ole Bjørnevik     Effektueringsmelding
2019-02-14 Rossihelicopter AS     AMP
2019-02-14 Rossi Helicopter AS     Registrering av eierskifte
2019-02-14 Rossihelicopter AS     Vedrørende vedlikeholdsprogram på ditt luftfartøy
2019-02-08 Eika Gruppen AS, avd. Trondheim     Pantedokument
2019-01-31 We Fly AS     Registrering av ny eier - Flyskjøte - Firmaattest
2018-07-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2018-05-02 We Fly AS     registrering av eierskifte
2018-04-27 HeliScan AS     Registrering av ny eier
2018-04-24 HeliScan AS     Registrering av ny eier
2018-03-21 Helitrans AS     Utstedelse av Reisejournal Nr. 1 datert 21032018
2018-03-19 Brannhaugen Eiendom AS     Registrering av eierskifte
2018-03-16 Nordenfjeldske Luftfart AS     Hjemmelsendringer - helikoptre
2018-03-14 Nordenfjeldske Luftfart AS     flyskjøte
2018-03-14 Helitrans AS     Behov for Reisejournal
2017-09-25 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OGM20170925a
2017-08-31 Sofia Pettersson   Vedlegg til rcommendaton
2017-08-30 Sofia Pettersson   Rekommendation
2017-08-28 Sparebank 1 SMN   LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC og sletting av heftelser
2016-08-31 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2016-06-06 Sparebank 1 SMN   LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC, LN-OPO og registrering av heftelse
2016-06-01 Sparebank 1 SMN   Tinglysing av pantedokument
2015-09-01 Helitrans AS   ARC - 1.st Extension
2014-09-24 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OGM20140924a
2014-09-19 Sofia Pettersson   rekommendation for ARC
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OGM
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1   LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OGM
2012-03-30 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-07-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse Åseral vest-Agder 03.03.2011- Tilbakemelding på innrapportering
2011-02-16 Helikopterdrift AS   Kopi av forlenget ARC
2011-02-03 Helitrans AS   tilsvar
2011-01-31 HelikopterDrift AS   Dublikat ARC
2010-12-28 Helitrans AS   Korrigert ARC
2010-12-22 Helitrans AS   ARC
2009-11-30 HelikopterDrift AS   recommendation - new airworthiness review certificate
2009-05-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse Notodden lufthavn 18.04.2009
2008-12-05 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-11-27 HelikopterDrift AS   Vedlikeholdsrapport
2008-10-23 HelikopterDrift AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-01-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-11 HelikopterDrift AS   ARC radiokonsesjon LN-OGF, LN-OGM og LN-OGS
2008-01-11 HelikopterDrift AS   ARC radiokonsesjon LN-OGF, LN-OGM og LN-OGS
2007-11-23 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2007-11-23 HelikopterDrift AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-20 Ringerike Helikopter AS   liste over påbud skrog og motor
2007-11-20 HelikopterDrift AS   LN-OGM dokumentasjon i fm utstedelse av ARC
2007-11-16 Ringerike Helikopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-16 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2007-09-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-12 Helitrans AS   LN-OGF/LN-OGM/Registrering av eierskifte
2007-09-12 Fokus Bank ASA   LN-OGM/LN-OGF/Retur av pantedokumenter i tinglyst stand
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-11 Helitrans AS   Nytt flyskjøte
2007-09-05 Helitrans AS   LN-OGF/LN-OGS/etur av skjøter
2007-09-03 Fokus Bank ASA   Flyskjøte - pantedokument
2007-09-03 Fokus Bank   Innleieavtale med Hellitrans AS og Helikopterdrift AS - Robinsson R 44
2007-07-09 Roquain Marie-Laure   Task allocation for minor change P-EASA.R.C.02495
2007-01-03 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift AS - søknad om godkjenning av modifikasjon - bytte av ELT (fra 2 til 3 frekvenser) i LN-OBM, LN-OEF, LN-OGF og LN-OGM
2006-12-01 HelikopterDrift AS   godkjennelse av innleieavtale - HelikopterDrift AS
2006-11-27 Helikopterdrift AS   luftdyktighetsbevis. miljøbevis (støy) og autorisasjonsside for Flight Manual
2006-11-07 Ringerike Helikopter AS   tildeling av ICAO kode
2006-11-07 HelikopterDrift Invest AS   Innføring i Norges luftfartøyregister m.v.
2006-11-02 Austro Control GmbH   Slettelsesattest fra Austro Control
2006-11-01 Ringerike Helikopter AS   ny purring på ICAO kode
2006-10-31 Ringerike Helikopter AS   purring - søknad om tildeling av ICAO kode
2006-10-27 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 26.11.2006
2006-10-26 Ringerike Helikopter AS   søknad om tildeling av ICAO kode
2006-10-20 HelikopterDrift AS   Søknad om endring av fartøyparken og godkjennelse av innleieavtale
2006-10-19 Helikopterdrift AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt kopi av østeriks luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: