LN-OGN

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3570
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Boa Eiendom AS
Operator: HelikopterDrift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-01-31
Aircraft Deleted
Boa Eiendom AS
2011-06-06
Owner changed
Boa Eiendom AS
2007-05-24
Aircraft Added
Anleggsmaskin AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-01-31 Simonsen Vogt Wiig   sletting av panterett
2013-01-31 BOA eiendom AS   slettelse av luftfartøy
2013-01-30 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS   avregistrering av luftfartøy
2013-01-23 BOA eiendom AS   slettelse av luftfartøy
2013-01-21 Nordenfjeldske luftfart   LN-OGN og attestert registerutskrift
2012-06-13 Helitrans AS   ARC
2011-10-06 Simonsen Advokatfirma DA   LN-OGN og attesterte registerutskrifter
2011-09-30 ONS Konsulenttjenester AS   registrering av pantedokument
2011-09-29 ONS Konsulenttjenester AS   registrering av pantedokument
2011-07-21 Helitrans AS   ARC
2011-06-29 Helitrans AS   Vedrørende eierskifte/innleie av luftfartøy
2011-06-07 Sparebanken Narvik   Sletting av heftelse
2011-06-07 BOA Eiendom AS   Eierskifte - flyskjøte sendt til ny eier
2011-06-01 Helitrans AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-06-01 Sparebanken Narvik   Effektueringsmelding
2011-05-31 Sparebanken Narvik   Slettelse av pantedokument og eierskifte - flyskjøte
2010-09-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-06-10 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-06-08 Helitrans AS   Recommendation
2009-09-16 Helitrans AS   Helitrans AS - søknad om endring av AOC - LN-OGK og LN-OGN
2009-09-15 Helitrans AS   Godkjent innleie
2009-06-18 Ketil Jansen   Rettet innleieavtale på LN-OGK, LN-OGN og LN-OTR
2009-06-11 HelikopterDrift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-07 HelikopterDrift AS   Fornyelse av ARC - Vedlikeholdsrapport
2008-06-30 HelikopterDrift AS   utstedelse av AIrworthiness Review Certificate (ARC)
2008-06-30 Ringerike Helikopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-24 Ringerike Helikopter AS   oversikt over mod. status
2008-06-24 Ringerike Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-03-11 Sparebanken Narvik   registrert pantedokument
2008-02-25 Sparebanken Narvik   pantedokument - firmaattest
2007-06-22 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-06-07 HelikopterDrift AS   innvilget søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-14 HelikopterDrift AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-05-04 Anleggesmaskin AS   kopi av firmaattest
2007-04-12 Federal Office of Civil Aviation FOCA   Export Certificat of Airworthiness - No. 4184/07
2007-04-11 HelikopterDrift AS   Helikopterdrift - Søknad om endring - utvidelse av fartøyparken - LN-OGN
source: caa.no

More information: