LN-OGS

Robinson Helicopter Company
R44

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 1685
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Holter-Hovind Bjørn Atle
Adress: Skjeggenesveien 263
1954 SETSKOG
Operator: HelikopterDrift AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-08-20
Owner changed
Holter-Hovind Bjørn Atle
2012-03-06
Owner changed
Liaveien 15 AS
2007-09-12
Owner changed
Helitrans AS
2007-07-03
Aircraft Added
Helikopterdrift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-06-18 Joen Service Oy     ARC
2019-03-21 Helitrans AS     10/01609-21 - oppsigelse luftdyktighet
2019-02-25 Helitrans AS     oppsigelse luftdyktighet
2018-08-08 Lasse Andersen     ARC
2017-07-10 Helitrans AS   ARC - 2.nd Extension
2016-07-11 Helitrans AS   ARC - 1st Extension
2015-09-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-20 Advokatfirmaet Økland & Co DA   registrering eierskifte
2015-08-19 Advokatfirmaet Økland & Co DA   Registrering eierskifte - Flyskjøte
2015-07-10 GCC Capital AB   sletting av pant
2015-07-02 GCC Capital AB   pantedokument
2015-06-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2015-06-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   permanent tillatelse og følgebrev
2015-06-05 Sofia Pettersson   ARC
2015-05-29 Morthen Bakke   LN-OGS- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-05-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OGS- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-25 Helitrans AS   ARC 2.nd Extension
2014-03-05 Ashurst Advokatbyrå AB   registrering av pantobligasjon
2014-02-28 Ashurst Advokatbyrå AB   Pantedokument
2013-07-25 Helitrans AS   ARC
2012-08-22 Helitrans AS   ARC
2012-03-13 Post- og teletilsynet   Kopi midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-03-07 ONS Konsulenttjenester AS   registrering av eierskifte
2012-03-05 Focus Bank   Sletting av pant i luftfartøy
2012-03-02 Helitrans AS   CAMO kontrakt
2012-03-01 Focus Bank   Sletting av pant i luftfartøy
2012-02-21 Helitrans AS   reisedagbok
2012-02-20 ONS Konsulenttjenester AS   Flyskjøte
2011-07-13 Helikopterdrift AS   Forlengelse av ARC
2011-07-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-08-03 Helitrans AS   ARC extension
2009-08-21 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) etter anbefaling
2009-08-12 Helitrans AS   Recommendation report II
2009-08-10 Helitrans AS   ARC Recommendation
2008-09-02 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-08-28 HelikopterDrift AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-28 HelikopterDrift AS   Svar: søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-08-25 Ringerike Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport
2008-01-11 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-01-11 HelikopterDrift AS   ARC radiokonsesjon LN-OGF, LN-OGM og LN-OGS
2008-01-11 HelikopterDrift AS   ARC radiokonsesjon LN-OGF, LN-OGM og LN-OGS
2007-10-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-09-12 Helitrans AS   LN-OGF/LN-OGM/Registrering av eierskifte
2007-09-12 Fokus Bank ASA   LN-OGM/LN-OGF/Retur av pantedokumenter i tinglyst stand
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-12 Helikopterdrift AS   Godkjenning av innleie
2007-09-11 Helitrans AS   Nytt flyskjøte
2007-09-05 Helitrans AS   LN-OGF/LN-OGS/etur av skjøter
2007-09-03 Fokus Bank   Innleieavtale med Hellitrans AS og Helikopterdrift AS - Robinsson R 44
2007-09-03 Fokus Bank ASA   Flyskjøte - pantedokument
2007-07-09 Roquain Marie-Laure   Task allocation for minor change P-EASA.R.C.02495
2007-07-03 HelikopterDrift AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis
2007-07-03 HelikopterDrift AS   Bill og Sale
2007-07-03 Helikopterdrift Invest AS   Bill og Sale
2007-07-02 Post- og teletilsynet   Temporary Radio Licence - gyldig til 27.09.2007
2007-06-28 HelikopterDrift AS   Checklist
2007-06-28 HelikopterDrift AS   Weight & Balance
2007-06-28 HelikopterDrift AS   Export CoA med teknisk dokumentasjon
2007-06-28 HelikopterDrift AS   sjekkliste - import
2007-06-28 Brønnøysundregistrene   firmaattest
2007-06-25 HelikopterDrift AS   slettelsesattest fra FAA
2007-06-22 Ringerike Helikopter AS   tildeling av ICAO kode
2007-06-22 HelikopterDrift AS   påbudslister skrog og motor
2007-06-21 Ringerike Helikopter AS   søknad om tildeling av ICAO kode
2007-06-19 Helikopter Drift Invest AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200701969 - 5 DEN 21062007 AV MNE: Teknisk dokumentasjon
2007-06-14 Helikopter Drift Invest AS   Bill of Sale
2007-06-14 Helikopter Drift Invest AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200702233 - 2 DEN 20062007 AV AKN: Bill of Sale
2007-06-11 HelikopterDrift AS   HelikopterDrift - FAA Deregistration R44 S/N 1685 - LN-OGS
2007-06-05 HelikopterDrift AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og annen dokumentasjon
2007-05-31 Michael Strasser   Aircraft Bill of Sale
2007-04-11 HelikopterDrift AS   Helikopterdrift - Søknad om endring - utvidelse av fartøypark - LN-OGS
source: caa.no