LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L2
MSN: 2393
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SEB Finans AB (publ)
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-04-19
Aircraft Deleted
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2003-09-10
Owner changed
SEB Finans AB
2003-07-15
Owner changed
Heliwest AS
2003-07-01
Adress
Heliwest AS

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-08-11 CHC Helikopter Service AS   retur av Certificates of Airworthiness og Noise Certificate
2011-04-19 Wiersholm   Effektueringsmelding LN-OHC
2011-04-19 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av luftfartøy
2011-04-18 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av luftfartøy - power of attorney
2011-04-14 CHC Helikopter Service AS   AD lister til SN 2393
2011-04-13 CHC Helikopter Service AS   Søknad - Eksportluftdyktighetsbevis
2011-04-11 CHC Helikopter Service AS   AD status på motorer i AS332L2 S/N 2393
2011-04-07 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   søknad godkjennelse av innleieavtale
2011-04-07 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler og unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2011-04-07 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Efektueringsmelding
2011-04-07 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-04-07 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   slettelse av registrerte lease samt registrering av eierskifte
2011-04-04 CHC Helikopter Service AS   Søknad - Eksportluftdyktighetsbevis LN-OHC 2393 - tilleggsdokumentasjon
2011-04-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   om forholdet til godkjent innleie
2011-03-31 CHC Helikopter Service AS   Søknad - Eksportluftdyktighetsbevis
2011-03-29 CHC Helikopter Service AS   Søknad - Eksportluftdyktighetsbevis
2011-03-29 CHC Helikopter Service AS   Eksport av luftfartøy
2011-03-29 CHC Helikopter Service AS   Eksport av luftfartøy
2011-03-18 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte
2011-03-10 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelse og eierskifte
2011-03-03 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler og om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2011-02-23 Wiersholm   attestert registerutskrift
2011-02-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   attestert registerutskrift
2011-02-08 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Eurocopter AS 332 L2 SN 2393
2010-02-12 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate for AS 332 L2
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjent innleie
2009-04-21 SRetland@chc.ca   Funn ifm. Emergency AD 2009-0095-E
2009-03-13 CHC Helikopter Service AS   søknad om oppdaterte autorisasjonssider til Flight Manual
2009-02-24 CHC Helikopter Service AS   søknad oppdaterte autorisasjonssider til Flight Manual
2009-02-23 CHC Helikopter Service AS   søknad om oppdaterte autorisasjonssider til Flight Manual
2009-02-13 CHC Helikopter Service AS   Korrigert Airworthiness Review Certificate AS 332 L2
2009-02-13 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av Airworthiness Review Certificate for AS 332L2
2008-08-14 CHC Helikopter Service AS   retur av opprinnelig registreringsbevis
2008-08-07 CHC Helikopter Service AS   Forespørsel om duplikatkopier
2008-07-25 CHC Helikopter Service AS   Forespørsel om duplikatkopier
2008-07-25 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-07-25 CHC Helikopter Service AS   foresprøsel om duplikat-kopier, fartøysdokumenter S/N 2393
2008-02-29 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) modifikasjonsgodkjenning i forbindelse med utstedelse av ARC
2008-02-29 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-28 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utsettelse på modifikasjonsgodkjenning i forbindelse med utstedelse av ARC
2008-02-28 CHC Helikopter Service AS   Modifikasjonsgodkjenninger i forbindelse med utstedelse av ARC
2008-02-28 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2008-02-26 CHC Helikopter Service AS   søknad om utsettelse på Modifikasjons godkjenninger i forbindelse med utstedelse av ARC
2007-12-20 CHC Helikopter Service AS   dispensasjon fra utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-03 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-11-29 CHC Helikopter Service AS   Veierapport
2007-01-04 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport
2006-11-21 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-01-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-01-16 CHC Helikopter Service AS   Veiing av luftfartøy
2005-12-16 CHC Helikopter Service AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.09.2006
source: caa.no