LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L2
MSN: 2474
Max TO weight: 9300 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: ECN Capital (Aviation) Corp.
Operator: CHC Helikopter Service AS
Postboks 214
4097 SOLA
Tlf. 5194 1000/ Fax 5194 1320

source: caa.no

Aircraft event timeline

2021-03-09
Aircraft Deleted
ECN Capital (Aviation) Corp.
2013-09-27
Owner changed
Element Capital Corp.
2005-11-21
Owner changed
Helitrans AS
2005-05-04
Owner changed
SG Finans AS
2001-10-19
Owner changed
Elcon Finans AS

More aircraft owned by ECN Capital (Aviation) Corp.

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-08 Kluge Advokatfirma AS     Oppheving av vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2021-02-24 Thea Killengreen / Kluge     Sletting av luftfartøy med registreringsmerke fra NLR
2018-07-06 CHC Helikopter Service AS     tillatelse oppsagt
2018-07-03 CHC Helikopter Service AS     retur av tillatelse
2017-01-05 Internal Document   om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret hvor leieperioden har løpt ut
2017-01-05 Kluge Advokatfirma AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2016-10-07 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OHE, LN-OHK, LN-OHW, LN-OJA, LN-OJD, LN-OJE, LN-OJF, ON-OJG og LN-OJK
2016-09-29 Kluge   SV: Vedrørende dispensasjonssøknad for LN-OHE
2016-09-28 Kluge Advokatfirma AS   Vedrørende dispensasjonssøknad for LN-OHE
2016-09-20 Kluge Advokatfirma AS   Registrering - søknad om dispensasjon
2015-04-27 Wiersholm AS   attestert registerutskrift
2015-04-21 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler - skifte av sub-lessor
2015-04-01 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler - skifte av sub-lessor
2015-03-19 Wiersholm AS   anmodning om attestert registerutskrift
2015-03-19 Wiersholm AS   attestert registerutskrift
2015-01-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-OHE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-18 CHC Helikopter Service AS   Informasjon om planlagt eksport
2014-12-17 CHC Helikopter Service AS   Informasjon om planlagt eksport
2014-12-17 CHC Helikopter Service AS   TA fra AG vedr. godkjenning av reparsjoner - G-Check
2014-12-16 CHC Helikopter Service AS   TA fra Airbus helicopters vedrørende eparasjoner
2014-12-05 Advokatfirmet Wiersholm AS   attestert registerutskrift
2014-09-09 CHC Helikopter Service AS   TA fra Airbus helicopters - AS332L2 - S/N 2474
2014-07-09 Post- og teletilsynet   LN-OHE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Registrering av eierskifte
2013-09-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   vedtak om godkjennelse av eierskifte
2013-09-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   vedtak om godkjennelse av eierskifte og innleieavtale
2013-09-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Overdragelse av MSN 2474 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-09-27 Arntzen de Besche   effektueringsmelding
2013-09-27 SG Equipment Finance   anmodning om registrering
2013-09-27 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Overdragelse av MSN 2474 - søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-09-25 SG Equipment Finance   avvent registrering av skjøte
2013-09-25 Wiersholm   Element Capital Corp. addresse - MSN 2474
2013-09-24 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Power of attorney og Bill of sale
2013-09-24 Wiersholm Mellbye & Bech adv   sletting av heftelser
2013-09-19 Wiersholm Mellbye & Bech adv   sletting av heftelse
2013-09-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - overdragelse
2013-09-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 2474 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler (2)
2013-09-18 Charlotte Gram Bauck   unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-09-17 Charlotte Gram Bauck   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret for Element Capital Corp.
2013-09-13 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-09-09 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-09-06 Wiersholm   Attestert registerutskrift
2013-09-06 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-09-05 Wiersholm   Attestert registerutskrift
2013-09-05 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-09-05 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2013-08-23 Arntzen de Besche Advokatfirma   anmodning om attestert registerutskrift
2013-08-23 Arntzen de Besche Advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2013-07-15 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OHE MSN 2474 - Endringsavtale [WIERSHOLM-MATTERS.FID418709]
2013-06-11 CHC Helikopter Service AS   ARC
2013-03-20 CHC Helikopter Service AS   godkjenning av engangsutvidelse på Main Gear Box
2013-03-12 CHC Helikopter Service AS   søknad om engangsutvidelse på Main Gear Box
2012-09-25 Wiersholm Mellbye & Bech adv   godkjennelse av innleieavtaler
2012-09-24 Wiersholm Mellbye & Bech adv   Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-09-04 Wiersholm Mellbye & Bech adv   MSN 2474 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler [WIERSHOLM-MATTERS.FID418709]
2012-08-30 Wiersholm Mellbye & Bech adv   CHC - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2012-06-12 CHC Helikopter Service AS   kopi av ARC
2012-05-03 Wiersholm Mellbye & Bech adv   attestert registerutskrift
2012-05-03 Wiersholm   forespørsel om attestert registerutskrift
2012-04-27 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-06-14 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate form 15b for Eurocopter AS 332 L2 SN 2474 - med expiry date 22.06.2012
2010-06-22 CHC Norway AS   Airoerthiness Review Certificate As 332 L2
2009-07-06 CHC Norway AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjent innleieavtale
2009-04-29 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma as   application for approval of lease agreements
2009-03-25 Statens Havarikommisjon for Transport   tilbakemelding på innrapportering av alvorlig luftfartshendelse ENGC - Gullfaks 10.03.2009
2009-02-24 CHC Helikopter Service AS   Confirmation reegarden ownership
2008-07-25 CHC Helikopter Service AS   veiing av luftfartøy
2008-07-15 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-07-14 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-04 CHC Helikopter Service AS   ARC dokumenter - vedlikeholdsrapport
2008-06-30 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport
2008-03-03 CHC Helikopter Service AS   Veierapport
2008-02-19 CHC Helikopter Service AS   opphør av videreutleie (dry-lease) til CHC Scotia Ltd, U.K
2008-01-21 CHC Helikopter Service AS   godkjent forlenget viderutleie (Dry Lease) (S/N 2474) til CHC Scotia Ltd., U.K.
2008-01-15 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av forlenget videreutleieE-POST
2008-01-15 CHC Helikopter Service   Søknad om forlenget utleie av LN-OHE, 01.02.08 t.o.m. 29.02.08
2008-01-15 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjennelse av forlenget viderutleie (Dry Lease) (S/N 2474) til CHC Scotia Ltd., U.K.
2007-12-13 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjennelse av forlenget dry-lease
2007-12-13 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Dokumentasjon i fm CHC HS Søknad om godkjennelse av forlenget dry-lease av
2007-12-13 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Services søknad om godkjennelse av forlenget dry-lease (S/N 2474) til CHC Scotia Ltd., U.K.
2007-12-12 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse forlengelse av videreutleie - Dry Lease
2007-12-12 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjennelse og forlengelse av videreutleie - (Dry Lease)
2007-12-07 CHC Helikopter Service AS   Eurocopter AS332L2 - MSN 2474 - Aircraft Lease Agreement between SG Finans AS ang CHC Helicopters International Inc
2007-10-31 CHC Helikopter Service AS   Forlengelse av utleie
2007-10-01 CHC Helikopter Service AS   søknad om forlengelse av videreutleie til CHC Scotia Ltd
2007-10-01 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse forlengelse av videreutleie - Dry Lease
2007-09-28 SG Finans AS   Forlengelse av utleie
2007-09-19 CHC Helicopters International Inc.   dry lease
2007-04-19 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2007-04-17 Civil Aviation Authority UK   Extension - Dry Lease of Eurocopter AS332L2, LN-OHE from CHC Helikopter Service AS to CHC Scotia Ltd
2007-03-30 CHC Helikopter Service AS   Godkjent utleie til CHC Scotia Ltd. UK.
2007-03-26 CHC Helikopter Service AS   sublease avtale
2007-03-23 CHC Helikopter Service AS   utleie av luftfartøyer til CHC Scotia
2007-03-23 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjennelse - videre utleie (Dry Lease) av AS332L2 (msn 2474) til CHC Scota Ltd., UK
2007-03-23 CHC Helikopter Service AS   søknad om godkjenning av utvidet leieavtale - tilleggsdokumenter
2007-03-23 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse - videre utleie
2007-01-31 Civil Aviation Authority UK   Dry Lease of Eurocopter AS332L2 from CHC Helikopter Service AS to CHC Scotia Ltd
2007-01-29 CHC Helikopter Service AS   forsikringspapirer - godkjenning av Dry Lease
2007-01-29 SG Finans AS   kopi av SG Finans (eiers) signerte samtykke til fremleie
2007-01-29 SG Finans AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200700388 - 6 DEN 30012007 AV OLS: kopi av SG Finans (eiers) signerte samtykke til fremleie
2007-01-25 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av firmaattest for CHC Helikopter Service AS og CHC Scotia Ltd
2007-01-25 CHC Helikopter Service AS   Ettersendelse av dokument
2007-01-24 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av utleie - Dry Lease - av AS332L2 til CHC Scotia Ltd UK
2007-01-24 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av utleie - Dry Lease - AS332L2
2007-01-23 CHC Helicopters International Inc   Eurocopter AS332L2 - MSN 2474 - Norwegian Registration marks
2007-01-23 SG Finans AS   søknad om fremleie til CHC Scotia Ltd UK i 8 uker
2007-01-23 CHC Helicopters International Inc   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200700388 - 7 DEN 30012007 AV OLS: Eurocopter AS332L2 - MSN 2474 - Norwegian Registration marks
2006-11-23 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Attestert registrutskrift
2006-09-18 CHC Helikopter Service AS   LN-OHE og Rappoprt om hendelse med farlig gods i luftfartøy
2006-09-07 CHC Helikopter Service AS   tilbakemelding på rapport om hendelse med farlig gods i luftfartøy
2006-08-01 CHC Helikopter Service As   tilsynsrapport - gyldig til 30.06.2007
2006-06-23 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport
2006-05-22 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-28 CHC Helikopter Service AS   Rapport om hendelse med farlig gods i luftfartøy
2006-03-22 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av innleie etter eierskifte
2006-02-09 CHC Helikopter Service AS   Oversendelse av utgått registreringsbevis etter eierskifte
2006-01-27 Wiersholm Mellbye & Bech   registrering av eierskifte og leieavtaler
2006-01-16 CHC Helikopter Service AS   innvilget søknad om godkjenning av innleieavtale
2006-01-04 CHC Helikopter Service AS   utleie blir ikke gjennomført - tilby LN-OMF i stedet
2006-01-04 CHC Helikopter Service AS   utleie blir ikke gjennomført - tilby LN-OMF i stedet
2006-01-03 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2005-12-16 CHC Helikopter Service AS   søknad om utleie (dry lease)
source: caa.no