LN-OHJ

Airbus Helicopters
AS 332 L2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L2
MSN: 2594
Mode-S Hex: 4783AD
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Agrarflug Helilift GmbH & Co. KG.
Adress: Warendorfer Str. 190
59227 Ahlen
Germany
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-06-21
Owner changed
Agrarflug Helilift GmbH & Co. KG.
2017-01-20
Owner changed
Sparebank 1 SR-Bank
2007-08-01
Name
Sparebank 1 SR-Finans AS
2003-11-12
Owner changed
Westbroker Finans AS
2003-11-12
Aircraft Added
CHC Helikopter Service AS

More aircraft owned by Agrarflug Helilift GmbH & Co. KG.

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHA

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHG

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-07-04 Haver Advokatfirma AS     LN-OJA/Retur av fullmakt
2018-07-03 CHC Helikopter Service AS     retur av tillatelse
2018-06-22 Haver Advokatfirma AS     registrering av eierskifte
2018-06-22 Haver Advokatfirma AS     registrering av panterett i luftfartøy
2018-06-18 Haver Advokatfirma AS     omregistrering av luftfartøy
2018-06-18 Haver Advokatfirma AS     pantesetting
2017-08-22 Hanne Ringnes Sanne   LN-OJE/bestilling av attestert registerutskrift
2017-08-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   LN-OJE / attestert registerutskrift
2017-07-11 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Sletting av heftelser
2017-05-12 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Heftelser
2017-02-02 NHV Danmark   Status pr.02.02.2017
2017-01-23 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2017-01-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   Melding om fusjon
2016-11-18 Van De Walle Kristof   Part-M support NHV BE.MG.09
2016-10-24 Belgian CAA   Memurandum of Understanding between BCAA and NCAA
2016-05-11 CHC Helikopter Service AS   LN-OHJ SN 2594 - innleieforhold opphører - endring av AOC
2016-05-11 CHC Helikopter Service AS   CHC - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OHJ grunnet opphør av innleieforhold
2016-05-11 Sparebank 1 SR-Finans AS   LN-OHJ, LN-OJE og LN-OJA
2016-04-21 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for prøveflyging etter vedlikehold
2016-04-20 CHC Helikopter Service AS   Søknad om Permit to Fly - EASA Form 21 mangler
2016-04-20 CHC Helikopter Service AS   Søknad om Permit to Fly - EASA Form 21
2016-04-19 CHC Helikopter Service AS   Søknad om Permit to Fly
2015-02-10 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - godkjenning av engangsutvidelse på Main Gear Box, LN-OHJ
2015-02-05 CHC Helikopter Service AS   Søknad - TBO utvidelse på Main Gearbox
2014-12-09 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - godkjenning av engangsutvidese på Main Gear Box, LN-OHJ
2014-11-17 CHC Helikopter Service AS   Søknad om TBO utvidelse på Main gearbox
2014-11-14 CHC Helikopter Service AS   Airbus Technical Agreements vedr. TBO utvidelse på Main gearbox
2014-07-03 CHC Helikopter Service AS   godkjenning av one time TBO extension - MGB
2014-06-17 CHC Helikopter Service AS   One time TBO extension
2014-06-17 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse - MGB - one time TBO extension
2014-02-21 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse av MEL RIE 3-2014, LN-OHJ
2013-02-21 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Eurocopter AS 332 L2
2013-01-17 Wiersholm   Registerutskrift - LN-OHJ MSN 2594
2013-01-16 Wiersholm   Registerutskrift - LN-OHJ MSN 2594
2012-05-04 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-02-16 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for AS 332 L2
2011-05-09 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-05-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Signerte leieavtaler
2011-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   innleie av luftfartøy
2011-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   leieavtaler
2011-04-26 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-02-25 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate
2011-02-03 Wiersholm   Bestilling av attestert registerutskrift
2011-02-03 Wiersholm   Bestilling av attestert registerutskrift
2010-09-02 CHC Norway AS   Vedrørende engangsutvidelse av vedlikehold på Nose Landing Gear
2010-08-25 CHC Norway AS   Ec Technical Agreement - TBO extension of Nose Landing Gear
2010-02-27 CHC Norway AS   Kopi av ARC for Eurocopter AS 332L2
2009-08-07 CHC Norway AS   Dokumentasjon i fm søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manual"
2009-08-07 CHC Norway AS   Svar: Søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manual
2009-08-04 CHC Norway AS   Søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manual
2009-08-04 CHC Norway AS   Vedrørende søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manual
2009-05-15 CHC Norway AS   Godkjenning av avtale om innleie
2009-03-16 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Rewiev Certificate ARC for AS 332 L2
2008-02-29 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-02-29 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-28 CHC Helikopter Service AS   Søknad om utsettelse på modifikasjonsgodkjenning i forbindelse med utstedelse av ARC
2008-02-28 CHC Helikopter Service AS   Modifikasjonsgodkjenninger i forbindelse med utstedelse av ARC
2008-02-28 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2008-02-26 CHC Helikopter Service AS   søknad om utsettelse på Modifikasjons godkjenninger i forbindelse med utstedelse av ARC
2007-12-20 CHC Helikopter Service AS   dispensasjon fra utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2007-12-03 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-01-04 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport
2006-11-21 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-18 CHC Helikopter Service AS   oversendelse av veierapport
source: caa.no