LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L2
MSN: 2477
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: GE Capital SA-NV
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-04-12
Aircraft Deleted
GE Capital SA-NV
2006-07-31
Aircraft Added
GE Capital SA-NV

Related Youtube videos

LN-OHM data-toggle=

CHC Super Puma Helicopter LN-OHM landing on DSV Rockwater 1

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-08-11 CHC Helikopter Service AS   retur av Certificates of Airworthiness og Noise Certificate
2011-04-12 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelser
2011-04-12 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   effektueringsmelding Deregistrering av LN-OHM msn 2477
2011-04-12 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelser og fartøy
2011-04-04 Wiersholm   Adresseforandring
2011-03-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelser
2011-03-28 GE Capital   sletting av heftelser
2010-08-05 CHC Norway AS   Oppdatert Operations Specfications.
2010-07-08 CHC Norway AS   Opphør av leieforhold
2010-07-02 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Attestert registerutskrift
2010-07-02 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS     Attestert registerutskrift
2010-06-29 CHC Norway AS     opphør av dry-lease avtale
2010-06-29 CHC Norway AS   opphør av dry-lease avtale
2010-06-23 CHC Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-06-18 CHC Norway AS   søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate, EASA Form 15a for Eurocopter AS 332 L2
2010-05-20 CHC Norway AS   søknad om forlengelse av dry-lease
2010-04-09 Jatskevitch, Dimitri (GE Capital)   informasjon om korrekt adresse
2009-12-18 Herman Jorkjend   forsikringsbevis
2009-12-17 The Civil Aviation Authority United Kingdom   Dry Lease Extension of LN-OHM
2009-12-15 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Dry-lease - forlengelse - signerte dokumenter
2009-12-11 Matthews Angela   Dry Lease Extension of LN-OHM
2009-12-02 Wiersholm advokatfirma AS   dry-lease - forlengelse
2009-08-28 Ellen Teresa Heyerdahl   vedr. Dry-lease til UK
2009-08-17 Matthews Angela   RE: Bilateral Agreement between UKCAA and NCAA
2009-08-05 Matthews Angela   Foreløpig svar fra UKCAA og kopi til advokat - Bilateral Agreement between UKCAA and NCAA
2009-08-03 The Civil Aviation Authority   Telefax - Transfer of Authority responsibility
2009-08-03 Matthews Angela   Bilateral Agreement between UKCAA and NCAA
2009-07-31 Ellen Teresa Heyerdahl   RE: 21981490-200902476-2 - LN-OHM (2477), Dry-lease to CHC Scotia
2009-07-14 CHC Norway AS   CHC Norway AS - Endring av AOC i forbindelse med at LN-OHX tilbakeleveres til utleier
2009-07-09 SRetland@chc.ca   Melding om at LN-OHM ønskes tatt ut av Oper Spec 20. juli 2009 tilsynsmyndigheten.
2009-07-01 CAA, UK   CHC - Requist for Transfer Authority Responsibility for Technical and Operational Survey
2009-06-30 Ellen Teresa Heyerdahl   vedr. Dry-lease til UK
2009-06-19 CHC Norway AS   dry lease til CHC UK 2. juli 2009
2009-06-19 CHC Norway AS   LN-OJE, LN-OHY, LN-OHX, Endring av AOC
2009-06-17 CHC Norway AS   kopi av Airworthiness Review Certificate ARC EASA Form 15b
2009-05-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   godkjennelse av leieavtaler
2009-04-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   godkjennelse av leieavtaler
2009-04-29 CHC Norway AS   Søknad om godkjennelse av inneleie av helikopter
2009-04-29 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma as   application for approval of lease agreements
2009-02-24 CHC Helikopter Service AS   Confirmation reegarding ownership
2008-06-30 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-OHM
2008-06-20 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og Airworthiness Review Certificate (ARC) for AS332L2 S/N 2477
2008-06-19 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport - søknad om lyftdyktighetsbevis
2008-02-28 CHC Helikopter Service AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200100112 - 31 DEN 29022008 AV TJB: Søknad om utsettelse på modifikasjonsgodkjenning i forbindelse med utstedelse av ARC
2007-06-06 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2006-08-03 CHC Helikopter Service AS   tilsynsrapport
2006-08-01 CHC Helikopter Service AS   Innføring av luftfartøyet i Norges luftfartøyregister m.v.
2006-07-31 Fax   Slettelsesattest fra Brasil
2006-07-31 Advokatene Angell,Guldbakke og Helsreøm   Erklæring av navn
2006-07-31 Wiersholm Melbye & Bech   Fullmakt
2006-07-31 CHC Helikopter Service AS   Søknad om godkjennelse av inneleie av helikopter
2006-07-31 Advokatene Angell,Guldbakke og Helsreøm   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200602953 - 7 DEN 02082006 AV LTK: Erklæring av navn
2006-07-19 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
2006-07-19 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet i luftfartsloven § 3-2
2006-07-17 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrering av luftfartøy - Helikopter
2006-06-21 CHC Helikopter Service AS   Tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-06-12 CHC Helikopter Service AS   Vektrapport
2006-06-09 Post- og teletilsynet   Temporaru Radio Licence - gyldig til 09.07.2006
2006-05-26 CHC Helikopter Service AS   Søknad om innleie av helikopter
2006-05-12 CHC Helikopter Service AS   Søknad om goddkjennelse av inneleie av helikopter
2006-03-16 CHC Helikopter Service AS   tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-09 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Permit to Fly - ref. Part 21A.174(d)
2006-03-09 CHC Helikopter Service AS   bestilling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2006-03-06 CHC Helikopter Service AS   Ref. til Part 21A.174(d)
2006-02-17 CHC Helikopter Service AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-02-17 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2006-02-15 CHC Helikopter Service AS   svar på søknad om reservasjon av registreringsmerke
2006-02-10 CHC Helikopter Service AS   søknad om reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: