LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L
MSN: 2082
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Helicopters (Barbados) Limited
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-11-04
Aircraft Deleted
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2014-07-10
Owner changed
CHC Helicopters (Barbados) Limited
2011-03-11
Owner changed
Lombard North Central Plc
2008-03-28
Owner changed
RBS Aerospace Limited
2001-02-01
Name
CHC Helikopter Service AS

Related Youtube videos

LN-OLB data-toggle=

LN-OLB Odlot

LN-OLB data-toggle=

Kopia filmu LN-OLB Odlot

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2014-11-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til bruk av radioutstyr
2014-11-25 CHC Helikopter Service AS   retur av Certificate of Airworthiness
2014-11-25 CHC Helikopter Service AS   Retur av registreringsbevis
2014-11-24 CHC Helikopter Service AS   sletting av fartøy
2014-11-04 Wiersholm AS   Sletting av luftfartøy
2014-11-04 Wiersholm AS   effektueringsmelding
2014-10-29 Wiersholm AS   Application to de-register
2014-10-16 Internal Document   sjekkliste ut
2014-10-13 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad - endring til AOC, slettelse av luftfartøy LN-OLB S/N 2082
2014-09-05 CHC Helikopter Service AS   Ny TA fra Airbus Helikocopters
2014-07-10 Wiersholm AS   Registrering av eierskifte
2014-07-09 Wiersholm   effektueringsmelding WIERSHOLM-MATTERS.FID500137
2014-07-09 Wiersholm AS   Signert avtale - Godkjennelse av innleieavtale eierskifte WIERSHOLM-MATTERS.FID500137
2014-07-02 Post- og teletilsynet   LN-OLB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-26 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate
2014-06-26 Wiersholm AS   Godkjennelse av innleie
2014-06-25 Wiersholm AS   Aircraft Bill of Sale
2014-06-13 Post- og teletilsynet   LN-OLB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-11 Wiersholm AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2014-06-06 Post- og teletilsynet   LN-OLB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-06 Wiersholm AS   signert innleieavtale
2014-05-22 CHC Helikopter Service AS   LN-OLB og Bekreftelse på mottak av informasjon om planlagt eksport
2014-05-20 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av ny Permit to Fly for å teste HF-9000 radioinstallasjon i henhold til AHSE-64188 som en del av sertifiseringsprosjekt i regi av DOA EASA 21J 293
2014-05-20 CHC Helikopter Service AS   Informasjon vedrørende planlagt eksport
2014-05-19 Wiersholm   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2014-05-16 Wiersholm AS   Godkjennelse av innleieavtale eierskifte
2014-05-16 Wiersholm   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår - eierskifte LN-OLB
2014-05-15 CHC Helikopter Service AS   søknad om forlenget godkjennelse av Permit to Fly
2014-05-07 CHC Helikopter Service AS   Airbus Helicopters Technical Agreement
2014-04-08 CHC Helikopter Service AS   Søknad om Permit to Fly
2014-03-27 Advokatfirmaet Wiersholm AS   Attestert registerutskrift
2014-03-25 Wiersholm   Attestert registerutskrift
2014-03-05 CHC Helikopter Service AS   Informasjon om planlagt eksport av to AS332L luftfartøy
2014-01-24 CHC Helikopter Service AS   amended sale agreement with Eurocopter
2014-01-03 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av Permit to Fly for å teste HF-9000 radioinstallasjon i henhold til AHSE-64188 som en del av sertifseringsprosjekt i regi av DOA EASA 21J 293
2013-12-19 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to Fly
2013-09-10 Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   Attestert registerutskrift [BA-HR-Legal.FID588323]
2013-09-10 Bugge Arentz-Hansen & Rasmussen   Attestert registerutskrift
2013-01-08 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OLB LN-OLD LN-OME og Registerutskrifter [WIERSHOLM-MATTERS.FID320083]
2013-01-08 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OLB LN-OLD LN-OME og Registerutskrifter [ WIERSHOLM-MATTERS.FID320083 ]
2012-05-09 Lombard   LN-OLB, LN-OLD, LN-OME, LN-OAW, LN_OMF og Certificate of ownership and encumbrances
2012-05-07 Lombard   LN-OLB, LN-OLD, LN-OME, LN-OAW, LN_OMF og Certificate of ownership and encumbrances
2011-05-27 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 19.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
2011-05-05 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 19.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
2011-03-14 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelse og registrering av eierskifte
2011-03-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2011-03-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Deed of Novation and Amendment
2011-03-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Deed of Novation and Amendment
2011-03-11 Petter Thomren Moltu   Effektueringsmelding - overføring av luftfartøy fra RBS Aerospace Limited - Lombard North Central
2011-03-10 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelse
2011-03-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Overføring av luftfartøy fra RBS Aerospace - Lombard North Central
2011-03-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   eierskifte - sletting av leieavtale
2011-02-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2011-02-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2011-02-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2010-10-01 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate
2010-08-11 CHC Norway AS   Reparasjonsprosedyre
2010-03-25 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse ved Ekofisk 26.02.2010 - BHL208
2010-03-17 CHC Norway AS   CHC Norway AS - Fw: CHC N - URGENT S/N 2082 LN-OLB Overdue MLG Insp.
2009-12-01 CHC Norway AS   SN 2082 - Søknad, revidert autorisasjonsside Flight Manual
2009-11-18 CHC Norway AS   Godkjennelse av engangsutvidelse av - Flex plate seating plane check - EC agreement SR-11034431774
2009-11-11 CHC Norway AS   Flex plate seating plane check - EC agreement SR-11034431774
2009-11-03 CHC Norway AS   SN 2082 - Søknad, revidert autorisasjonsside Flight Manual
2009-10-15 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate
2009-10-06 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
2009-07-23 CHC Norway AS   EC agreement - damaged MRB S/N 3575
2009-07-01 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjenning av innleie
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjenning av innleie
2009-04-29 CHC Norway AS   godkjennelse av leieavtale
2008-12-09 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport 23/2004 om alvorlig luftfartshendelse ca 12 nm nordøst for Heimdal 18.08.2002 - LN-ONZ og LN-OLB
2008-10-22 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-21 SRetland@chc.ca   Re: SV: ARC dokumentasjon, LN-OPH og Fornyelse.
2008-10-21 SRetland@chc.ca   Re: SV: ARC dokumentasjon, LN-OPH og Fornyelse.
2008-10-17 CHC Helikopter Service AS   ARC dokumentasjon - fornyelse
2008-10-09 SRetland@chc.ca   Re: SV: ARC dokumentasjon, Ln-OPH og Fornyelse.
2008-10-09 SRetland@chc.ca   Re: SV: ARC dokumentasjon, LN-OPH og Fornyelse.
2008-10-07 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport
2008-06-30 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av ARC - 2007AR-002
2008-06-27 CHC Helikopter Service AS   Prosess for godkjennelse STC P-EASA.R.S.01432 - Breeze stanby Rescue Hoist Installation - 2007AR-002
2008-03-28 CHC Helikopter Service AS   Findings regarding M A Subpart G compliance status - Utstedelse av Airworthiness review Certificate
2008-03-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   godkjennelse av leieavtale
2008-03-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   registrering av eierskifte og leieavtaler
2008-03-28 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   sletting av pant
2008-03-28 Olav Vikøren   LN-OLB, LN-ODB og melding om effektuering av sletting av pant
2008-03-26 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   application for registration of ownership and lease and sublease agreements and for de-registration of certain mortgages in respect of one Eurocopter AS 332 L2
2008-03-26 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   sletting av pant
2008-03-18 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   endelig verson av lease schedules
2008-03-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   godkjennelse av leieavtale
2008-03-10 CHC Helikopter Service AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800503 - 2 DEN 14032008 AV AKN: Power of Attorney - salg
2008-03-10 CHC Helikopter Service AS   Power of Attorney - salg
2008-02-18 CHC Helikopter Service AS   Godkjenning av innleie
2008-02-18 CHC Helikopterservice AS   Godkjenning av innleie
2008-01-31 CHC Helikopter Service AS   godkjennelse av nye unntak fra krav i forordning (EF) nr. 1592/2002 Artikkel 10.3 ifm utstedelse av ARC 2007AR-002
2008-01-31 The Royal Bank & Markets   eierskifte
2008-01-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   LN-OME og Lease and Sublease agreements and for De-registration
2008-01-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-OME og LN-OLD (gjelder ikke lenger LN-OLB) - leaseavtale samt utkast til lease schedules
2008-01-24 CHC Helikopter Service AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800421 - 3 DEN 31012008 AV AJP: LN-OME og Heli-One leasing (Norway) AS Power of attorney
2008-01-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Wiersholm, Mellbye & Bech adv.- LN-OME og godkjenning av leieavtale
2008-01-22 CHC Helikopter Service AS   korrektive tiltak til Luftfarstilsynets rapport 2007AR-002
2007-12-31 CHC Helikopter Service AS   LN-OLB forlengelse av unntak fra krav i forordning (EF) nr. 1592/2002 Artikkel 10.3
2007-12-20 CHC Helikopter Service AS   LN-OLB extension of exemption from requirements of EU-Regulation 1592/2002 Article 10.3
2007-11-01 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis AS 332 L, S/N 2082, LN-OLB
2007-10-31 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS -utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - LN-OLB
2007-10-31 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
2007-10-05 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-19 CHC Helikopter Service AS   søknad om tillatelse for bruk av motorer tilhørende LN-OME
2007-06-11 Samferdselsdepartementet   Lukking av tilråding 2004/17 i SL Rapport 2004/23 om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
2007-05-08 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-04-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL Rap 2007/12 - om alvorlig luftfartshendelse Kristiansund lufthavn Kvernberget 21.01.2005 - LN-OLB
2007-03-21 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse - Kristiansund lufthavn, Kvernberget - 21.01.2005 - AS332L - LN-OLB
2007-02-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse - Kristiansund lufthavn, Kvernberget - 21.01.2005 - AS332L - LN-OLB
2006-12-28 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport
2006-11-20 Samferdselsdepartementet   Oppfølging og sluttbehandling av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
2006-10-05 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (23/2004) om alvorlige luftfartshendelse ca. 12 NM nordøst for Heimdal 19.08.2002 med Sikorsky S-76C+ LN-ONZ og Eurocopter AS 332L - LN-OLB
2006-09-20 CHC Helikopter Service   vedlikeholdsrapport
2006-09-19 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Attestert registerutskrift
2006-06-28 Thommessen Krefting Greve Lund AS   Registrering av eierskifte og retur av pantedokument
2006-01-18 CHC Helikopter Service AS   Tilsynsrapport
source: caa.no