LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L
MSN: 2103
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lombard North Central Plc
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-07-16
Owner changed
Heli-One (Norway) AS
2015-07-16
Aircraft Deleted
Heli-One (Norway) AS
2011-03-11
Owner changed
Lombard North Central Plc
2008-02-15
Owner changed
RBS Aerospace Limited
2008-02-15
Adress
RBS Aerospace Limited
2008-02-01
Adress
RBS Aerospace Limited
2001-02-01
Name
CHC Helikopter Service AS

More aircraft owned by Lombard North Central Plc

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-12-15 CHC Helikopter Service AS   10/01603-23 - CHC Helikopter Service AS - Søknad om refusjon av årsgebyr
2015-11-24 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om refusjon av årsgebyr
2015-10-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-09-29 CHC Helikopter Service AS   retur av certificate of airworthiness
2015-09-29 CHC Helikopter Service AS   retur av originale registreringsbevis
2015-08-03 CHC Helikopter Service AS   CHC - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OLD
2015-08-03 CHC Helikopter Service AS   CHC - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OLD
2015-07-24 Wiersholm AS   CHC Helikopter Service AS - endring til AOC N-051 - slettelse av luftfartøy LN-OLD
2015-07-16 Advokatfirmaet Wiersholm AS   registrering av eierskifte og sletting av fartøy
2015-07-16 Randi McDougall   effektueringsmelding om eierskifte og sletting
2015-07-09 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Søknad om endring til AOC N-051 - slettelse av luftfartøy LN-OLD
2015-07-08 Wiersholm AS   bill of sale - Power of attorney
2015-07-01 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler - eierskifte
2015-06-26 Wiersholm AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2015-06-25 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler - eierskifte
2015-06-25 Wiersholm AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret ifm eierskifte
2014-10-24 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2014-10-24 Wiersholm AS   vedtak om godkjenning av innleieavtaler
2014-10-23 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2014-10-20 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler LN-OLD
2014-10-15 Wiersholm AS   Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2014-10-13 Wiersholm AS   LN-OLD og Søknad om godkjenning av innleieavtaler
2014-09-17 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate 2013-OLD-1, EASA Form 15b for AS 332L
2014-08-20 CHC Helikopter Service AS   S/N 2103 - godkjenning av engangsutvidelse av OTL og inspeksjonsintervall
2014-07-24 CHC Helikopter Service AS   Bekreftelse på mottak om informasjon om Interval extension for Fuel Tank check i henhold til tillatelse fra TC holder
2014-07-17 CHC Helikopter Service AS   AS 332L S/N 2103 - Interval extension for Fuel Tank check
2014-07-09 Post- og teletilsynet   LN-OLD- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-07-02 CHC Helikopter Service AS   S/N 2103 - søknad om godkjennelse av 3 måneders engangsutvidelse av OTL og inspeksjonsintervall
2014-07-02 CHC Helikopter Service AS   godkjenning av engangsutvidelse av G-check intervall
2014-06-26 CHC Helikopter Service AS   LN-OLD, S/N 2103 - TA fra AH vedrørene engangs utvidelse av OTL og inspeksjons interval
2014-05-23 CHC Helikopter Service AS   Technical Agreement fra Airbus Helicopters - AS332-05-106A
2014-05-23 CHC Helikopter Service AS   AS332L søknad om engangsutvidelse av G-check intervall
2013-09-23 CHC Helikopter Service AS   ARC 2013-OLD EASA Form 15b for AS332L S/N 2103 with expiry date 01.10.2014
2013-04-24 CHC Helikopter Service AS   Ny ETA mottatt - engangsutvidelse av TBO på MGB
2013-01-08 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OLB LN-OLD LN-OME og Registerutskrifter [WIERSHOLM-MATTERS.FID320083]
2013-01-08 Wiersholm Mellbye & Bech adv   LN-OLB LN-OLD LN-OME og Registerutskrifter [ WIERSHOLM-MATTERS.FID320083 ]
2012-10-19 Post- og teletilsynet   permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-10-01 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Eurocopter AS 332 L
2012-05-09 Lombard   LN-OLB, LN-OLD, LN-OME, LN-OAW, LN_OMF og Certificate of ownership and encumbrances
2012-05-07 Lombard   LN-OLB, LN-OLD, LN-OME, LN-OAW, LN_OMF og Certificate of ownership and encumbrances
2012-05-04 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2011-10-16 CHC Helikopter Service AS   ETA til orientering
2011-09-27 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate Eurocopter AS 332 L
2011-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-07 CHC Helikopter Service AS   Airworthiness Review Certificate for Eurocopter AS 332 L med registrering
2011-03-14 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelse og registrering av eierskifte
2011-03-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Deed of Novation and Amendment
2011-03-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Deed of Novation and Amendment
2011-03-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2011-03-11 Wiersholm   Effektueringsmelding - overføring av luftfartøy fra RBS Aerospace Limited - Lombard North Central
2011-03-10 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelse
2011-03-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Overføring av luftfartøy fra RBS Aerospace - Lombard North Central
2011-03-09 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   eierskifte - sletting av leieavtale
2011-02-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2011-02-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2011-02-11 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Eierskifte - søknad om godkjenning av endret innleiestruktur
2010-07-01 CHC Norway AS     Airworthiness Review Certificate EASA Form 15b, Eurocopter AS 332 L
2010-07-01 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate EASA Form 15b, Eurocopter AS 332 L
2009-08-27 CHC Norway AS   Søknad om revidert utgave av autorisasjonsside Flight Manual
2009-08-27 CHC Norway AS   Svar: Søknad om revidert utgave av autorisasjonsside Flight Manual
2009-07-09 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate AS 332 L
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjenning av innleie
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjenning av innleie
2008-07-14 CHC Helikopter Service AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-14 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-07-04 CHC Helikopter Service AS   vedlikeholdsrapport
2008-02-19 Thommessen Krefting Greve Lund AS   Retur av slettet pantedokument
2008-02-19 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Registrering av luftfartøy og leasingavtaler
2008-02-18 CHC Helikopter Service AS   Godkjenning av innleie
2008-02-18 CHC Helikopterservice AS   Godkjenning av innleie
2008-02-15 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-OME/ttesterte registerutskrifter
2008-02-05 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Attesterte registerutskrifter
2008-02-01 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   edtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2008-01-31 CHC Helikopter Service AS   Power of Attorney
2008-01-31 The Royal Bank of Scotland   pover of attorney og declaration of ownership
2008-01-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   LN-OME og Lease and Sublease agreements and for De-registration
2008-01-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   registrering av luftfartøy - Bill of Sale - apostille
2008-01-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv   Bill of Sale
2008-01-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-OME og LN-OLD (gjelder ikke lenger LN-OLB) - leaseavtale samt utkast til lease schedules
2008-01-28 Thommessen Krefting Greve Lund AS   Sletting av pant
2008-01-24 CHC Helikopter Service AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200800421 - 3 DEN 31012008 AV AJP: LN-OME og Heli-One leasing (Norway) AS Power of attorney
2008-01-24 CHC Helikopter Service AS   Heli-One Leasing - power of attorney
2008-01-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Wiersholm, Mellbye & Bech adv.- LN-OME og godkjenning av leieavtale
2007-10-29 CHC Helikopter Service AS   veiing av luftfartøy
2007-10-01 CHC Helikopter Service AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200404271 - 21 DEN 03102007 AV MNE: søknad om utsettelse av planlagt veiing
2007-06-07 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2007-01-12 CHC Helikopter Service AS   MEL Release and Permit to Fly
2007-01-12 CHC Helikopter Service AS   MEL Release and Permit to Fly
2006-09-19 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Attestert registerutskrift
2006-06-23 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2006-06-21 Thommessen Krefting Greve Lund AS   Eierskifte og påtegning av pantedokument
2006-05-04 Thommessen Krefting Greve Lund AS   Registrering av eierskifte og retur av pantedokument
2006-03-17 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
source: caa.no