LN-OLG

Airbus Helicopters AS 350 B2

ACTIVE HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B2
MSN: 2198
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 1989 (34 years old)
Max TO weight: 2250 kg
ICAO Hex: 47849C
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Nordland Helikopter AS
Adress:
8001 BODØ
Operator: Arctic Aviation AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-11-14
Owner changed
Nordland Helikopter AS
2016-06-22
Owner changed
Fisher Helgeland AS
2011-05-01
Adress
Heliscan Invest AS
2010-08-20
Owner changed
Heliscan Invest AS
2009-03-19
Owner changed
Heliscan AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2023-11-14 NORDLAND HELIKOPTER AS     originalt registreringsbevis
2023-10-24 Audun Bækø     Gjennomføring av fusjon godkjent mellom Nordland Helikopter AS og Fisher Helgeland AS
2023-09-14 Arctic Aviation AS     ARC etter Recommendation
2023-09-07 Svein R. Sandve     LN-OLG- opplysning om utvidelse av gangtid
2023-09-07 HELISCAN AS     ARC Recommendation - Arctic Aviation AS350B2
2023-08-30 AEROTECH AS     Utvidet TBO - Freewheel Shaft Assy
2023-04-19 Sparebank 1 Helgeland     sletting av heftelser
2023-04-19 DNB Bank ASA     registrering av heftelse
2023-03-30 Sparebank 1 Helgeland     Dokumenter til avlysing
2023-01-18 DNB Bank ASA     pantedokument
2022-09-23 ARCTIC AVIATION AS     Orientering om selskapets søknad om utvidelse av TBO med 150 timer for Fuel Control Unit
2022-09-22 Svein R. Sandve     Søknad - TBO extention - Fuel Control
2022-09-16 ARCTIC AVIATION AS     ARC 2nd extention
2022-08-18 Svein R. Sandve     Arctic Aviation AS - AD liste LN-OLG historikk 2
2022-08-18 ARCTIC AVIATION AS     Arctic Aviation AS - AD liste LN-OLG Historikk
2022-08-18 ARCTIC AVIATION AS     Arctic Aviation - historisk AD liste LN-OLG 2
2022-08-18 ARCTIC AVIATION AS     Arctic Aviation AS- historisk AD liste LN-OLG
2022-08-17 ARCTIC AVIATION AS     Arctic Aviation AS - Oppdatert AD liste LN-OPV og LN-OLG
2021-09-23 Arctic Aviation AS     Airwothiness review certificate - ARC Extension Checklist
2020-09-28 HeliScan AS     Recommendation ARC AS350B2 fra HeliScan AS
2020-09-28 Arctic Aviation AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OLG20200928a
2020-06-08 Internal Document     Arctic Aviation AS - Innleie og flåteutvidelse med sjekkliste
2020-06-08 Arctic Aviation AS     Arctic Aviation AS - oppdatert opr.spec. rev. 4 - LN-OLG
2020-06-02 Arctic Aviation AS     Arctic Aviation AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLG
2020-05-27 Arctic Aviation AS     Arctic Aviation AS - Operations Manual Rev 5 og utvidelse av flåte LN-OLG
2020-05-26 Arctic Aviation AS     Epost med permanent tillatelse
2020-05-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2020-05-26 Arctic Aviation AS     permanent tillatelse og følgebrev
2020-05-25 Arctic Aviation AS     Arctic Aviation AS - utvidelse av flåte - LN-OLG
2020-05-16 Arctic Aviation AS     endring av operatør
2019-09-06 HeliScan AS     HeliScan AS - Fornyelse av ARC AS350B2
2019-04-03 HeliScan AS     ARC
2019-04-03 HeliScan AS     Komplett AMP AS350 B2 med Schedule insp for motor
2019-03-28 HeliScan AS     AMP Fisher Helgeland AS350B2 - Revisjon 3 datert 15.03.2019
2018-11-23 HeliScan AS     Fisher Helgeland AS - CAMO avtale Fisher Helgeland AS - LN-OLG
2018-05-16 HeliScan AS     HeliScan AS - Godkjenning av revisjon 2 til vedlikeholdsprogram - Fisher Helgeland AS350B2 - LN-OLG
2018-05-15 HeliScan AS     09/03305-38 - HeliScan AS - Fisher Helgeland AS AS350B2 Amendment of AMP through indirect approval
2018-05-15 HeliScan AS     HeliScan AS - Søknad om direkte godkjenning - Revisjon 2 til AMP AS350B2 LN-OLG
2018-05-03 HeliScan AS     HeliScan AS - Fisher Helgeland AS AS350B2 Amendment of AMP through indirect approval
2017-09-19 HeliScan AS   Fornyelse av ARC
2017-05-29 HeliScan AS   HeliScan AS - Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram LN-OLG
2017-05-18 HeliScan AS   HeliScan AS - Vedlikeholdsprogram Fisher AS - AS350B2 LN-OLG
2017-03-21 Helgeland Sparebank   Registrering av heftelse
2017-03-17 Helgeland Sparebank   pantedokument
2016-10-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-10-13 HeliScan AS   Heliscan AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OGV og LN-OLG
2016-10-12 HeliScan AS   HeliScan AS - Endring i fartøypark - LN-OGV og LN-OLG
2016-09-19 HeliScan AS   Fornyelse av ARC AS350B2
2016-08-24 Helgeland Sparebank   Registrering av heftelse
2016-08-16 Helgeland Sparebank   Pant i luftfartøy
2016-06-22 Fisher Helgeland AS   registrering av eierskifte
2016-06-22 HeliScan AS   vedtak om godkjenning av innleiavtale
2016-06-20 HeliScan AS   HeliScan AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale AS350B2 LN-OLG
2016-06-20 HeliScan AS   Flyskjøte - Eierskifte
2016-05-27 Sparebank 1 SMN   Sletting av heftelse
2016-05-20 Sparebank 1 SMN   Sletting av pant
2016-01-28 HeliScan AS   Heliscan AS - AMP AS350B2 tasks - LN-OLG
2015-09-21 HeliScan AS   Utstedelse av ARC AS350B2
2014-09-22 HeliScan AS   Fornyelse av ARC
2013-11-19 HeliScan AS   Søknad om gangtidsforlengelse Fuel Control
2013-09-25 Heliscan AS   Fornyelse av ARC AS350B2
2012-09-12 Heliscan AS   Utstedelse av ARC
2011-11-02 Heliscan AS   Godkjennelse av gangtidsforlengelse Free Wheel Shaft Assy
2011-10-14 Heliscan AS   søknad om gangtidsforlengelse - Free Wheel Shaft
2011-09-26 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2011-09-18 Heliscan AS   Godkjennelse av gangtidsforlengelse Free Wheel Shaft Assy
2011-08-16 Heliscan AS   Søknad om gangtidforlengelse
2010-09-27 Heliscan AS   Fornyelse av ARC
2010-09-06 Heliscan AS   Godkjennelse av innleie av luftfartøy
2010-08-23 Heliscan Invest AS   Overdragelse av luftfartøy
2010-08-23 Fokus Bank   innsendelse av panterett
2010-08-23 Sparebank 1   Tinglysning av pant i luftfartøy
2010-08-18 Fokus Bank   innsendelse av panterett
2010-07-07 Sparebank 1   Overdragelse av luftfartøy
2010-07-07 Sparebank 1   Tinglysning av pant i luftfartøy
2010-07-01 Sparebank1 SMN   Attestert utskrift LN-OGL og LN-OLG
2010-06-30 Heliscan AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale
2010-06-30 Heliscan AS     Søknad om godkjenning av innleieavtale
2009-09-14 Nordlandsfly AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-09-07 Air Tech   søknad om fornyelse av ARC
2009-07-03 Nordlandsfly AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-OLG og flåteutvidelse
2009-07-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-30 Helitrans AS   Utmelding av fartøyer. Flåteendring -LN-OLG og LN-OAU tas ut
2009-06-29 Nordlandsfly AS   Søknad om godkjennelse av leiekontrakt mellom Nordlandsfky AS og Heliscan AS
2009-06-29 Nordlandsfly AS   Søknad om godkjennelse Maintenance support contract og Maintenance subcontract Part M
2009-06-28 Nordlandsfly AS   søknad om godkjennelse av Dry-lease avtale
2009-06-23 Aspen, Gøte   SV: Sender e-post: ut av flåten til Helitrans AS -SjekklisteINNLEIE v.2, ut av flåten til Helitrans AS -SjekklisteINNLEIE v.2, AOC Spec 052
2009-06-22 Ketil Jansen   Utmelding av fartøyer. Flåteendring -LN-OLG og LN-OAU tas ut
2009-03-26 Helitrans AS   Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2009-03-23 Fokus Bank ASA   Sletting av pantedokument
2009-03-23 Heliscan AS   Registrering av eierskifte
2009-03-23 Fokus Bank   Registrert panterett
2009-03-18 Fokus Bank   Etablering av nytt pant - Helican
2009-03-18 Fokus Bank   sletting av pant
2009-01-06 Helitrans AS   Søknad om innleieavtale
2008-12-08 Helitrans AS   flyskjøte
2008-10-16 Helitrans AS   signert EASA Form 13
2008-09-26 Helitrans AS   Utstedelse av ARC
2008-09-26 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-19 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2008-05-30 Helitrans AS   Utstedelse av nasjonalt Luftdyktighetsbevis
2008-05-14 Helitrans AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis / ARC
2008-03-31 Tormod Kiplesund   balance report2, LN-OLG Weighing Report 1 tillegg pr mail
2007-04-25 Helitrans AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport og AD og SD liste
2007-04-16 Helitrans AS   søknad om utstedelse av 24 bit ICAO kode
2006-11-09 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-05-31 Helitrans AS   Retur av tilssynsrapport datert 30.05.2006 - AS 350 B2 - S/N 2198
2006-05-09 Fokus Bank ASA   Registrert pantedokument i luftfartøy
2006-05-09 Sparebanken Midt-Norge   LN-FAH, LN-FWA, LN-FWB, LN-OLG, LN-OPE og Retur av slettede pantobligasjoner
2006-05-03 Sparebanken Midt-Norge   melding om effektuering av sletting
2006-04-20 Sparebanken Midt-Norge   Bekreftelse på sletting av pant
2006-04-18 Helitrans AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-04-18 Helitrans AS   Vedlikeholdsrapport
source: einnsyn.no