LN-OLI

Agusta SpA
A109E

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: A109E
MSN: 11204
Airworthiness Category: Small Rotorcraft
Production year: 2002
Max TO weight: 2850 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Agusta 109 AS
Adress: Sandsvegen 134
4230 SAND
Operator: Fonnafly Helifly AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-10-01
Owner changed
Agusta 109 AS
2010-11-15
Owner changed
Lufttransport AS
2010-10-01
Name
DnB NOR Bank ASA
2005-08-30
Owner changed
DnB NOR Finans AS
2002-10-31
Aircraft Added
Lufttransport AS
2002-10-31
Owner changed
Nord-Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-03-09 Fonnafly Helifly AS     Vedtak om utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - OLI20210309a
2021-03-04 Sofia Pettersson     rekommendationsrapport
2021-02-18 Internal Document     Fonnafly Helifly AS - flåteutvidelse med sjekkliste
2021-02-18 Fonnafly Helifly AS     Fonnafly Helifly AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse med LN-OLI
2021-02-04 Internal Document     Fonnafly Sjø AS - flåtereduksjon med LN-OLI og Sjekklister
2021-01-27 Fonnafly Helifly AS     Fonnafly Helifly AS - MOC Innfasing LN-OLI med tilhørende dokumentasjon
2021-01-27 Fonnafly Helifly AS     Fonnafly Helifly AS - FORM 2 LN-OLI signert AGUSTA A 109 E
2021-01-20 Internal Document     Fonnafly Helifly AS - flåteutvidelse med LN-OLI og sjekklister
2021-01-12 FONNAFLY HELIFLY AS     permanent tillatelse og følgebrev
2021-01-12 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet     LN-OLI- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2021-01-12 FONNAFLY HELIFLY AS     Epost med permanent tillatelse
2021-01-11 Fonnafly Sjø AS     Fonnafly Sjø AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OLI
2021-01-07 Fonnafly Sjø AS     Fonnafly Sjø AS - utfasing av LN-OLI og LN-ODZ fra Fonnafly Sjø AS
2021-01-04 FONNAFLY HELIFLY AS     søknad om tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy.
2020-12-29 FONNAFLY SJØ AS     oppsigelse
2020-03-02 Fonnafly AS     ARC extension 2nd
2020-02-25 Harald Vindenes     ARC extension 2nd
2019-10-28 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Korrigerende tiltak etter Part-145 tilsyn 0002-4611 / One-Off prosedyre brukt.
2019-02-28 Fonnafly AS     ARC Extension
2018-03-12 Fonnafly AS     Fonnafly AS - Rett bestilling av AR til Sofia Camo
2018-03-12 Fonnafly AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLI20180312a
2018-03-07 Sofia Pettersson     Rekommendation
2017-03-09 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Augusta 109 - veiledning for samarbeid med Eurotech ATO
2017-03-03 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Augusta 109 - samarbeid med Eurotech i Italia ATO
2017-02-14 Fonnafly AS   LN- OLI - Innsendelse av ARC 2nd Extension for Agusta A109E SN 11204
2016-02-12 Fonnafly AS   Innsendelse av ARC 1.St Extension for Agusta A109E SN 11204
2015-02-23 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Overflyging uten egen godkjent MEL - LN-OLI
2015-02-18 Fonnafly AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLI20150218a
2015-02-17 Sofia Pettersson   Rekommendationrapport
2015-01-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-20 Internal Document   sjekkliste
2015-01-19 Fonnafly AS   vedtak om godkjenning av flåteutvidelsen og innleie av luftfartøy
2015-01-07 Fonnafly AS   Permit to Fly - Spørsmål om utførelse av AD - Manglende skiver
2015-01-07 Fonnafly AS   Permit to Fly - Spørsmål om utførelse av AD - Manglende skiver
2015-01-07 Fonnafly AS   Avklaring - Permit to Fly er ikke aktuelt alikevel
2015-01-07 Fonnafly AS   Vedrørende Permit to Fly
2015-01-07 Fonnafly AS   Permit to Fly er ikke akuelt
2015-01-06 Fonnafly AS   AD Status List
2015-01-06 Fonnafly AS   Fonnafly AS - AD status A109E LN-OLI
2014-12-17 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Ytterligere underlagsdokumentasjon for innfasing av A109E LN-OLI
2014-12-16 Fonnafly AS   Permit to Fly - Spørsmål om utførelse av AD
2014-12-16 Fonnafly AS   Permit to Fly - Spørsmål om utførelse av AD - Manglende skiver
2014-12-16 Fonnafly AS   Fonnafly AS - Oppdatert søknad om godkjenning av Maintenance Programme - Agusta A109E - LN-OLI
2014-12-15 Fonnafly AS   EASA Form 37 og 18b for utfylling i forbindelse med søknad om Permit to Fly
2014-12-15 Fonnafly AS   Søknad om godkjenning av utlånsavtale mellom Fonnafly og Arlanda Helicopter.
2014-12-11 Fonnafly AS   Fonnafly AS - 14/04320-1 - Søknad om godkjenning av Maintenance Programme - Agusta A109E - LN-OLI
2014-11-24 Lufttransport AS   endring av AOC
2014-11-18 Fonnafly AS   Søknad om godkjenning av Maintenance Programme
2014-11-10 Internal Document   sjekkliste
2014-11-07 Fonnafly AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2014-10-02 GCC Capital AB   registrering av heftelse
2014-10-02 Agusta 109 AS   registrering av eierskifte
2014-09-26 Knut Axel Ugland Holding AS   flyskjøte
2014-09-24 Lufttransport AS   Sletting av panterett i luftfartøy
2014-09-19 GCC Capital AB   pantedokument
2014-09-19 DnB Bank ASA   Sletting av pantesikkerhet - pantobligasjon
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette   N-OLI - Utskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette   N-OLI - attestert registerutskriftUtskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-10-28 Lufttransport AS   Extension of ARC
2013-07-11 Lufttransport AS   Vedlikeholdskontrakt Lufttransport - Patria 10.07.2013
2013-07-11 Lufttransport AS   Lufttransport AS - godkjenning av vedlikeholdskontrakt med Patria Helicopters AB
2012-11-05 Lufttransport AS   Extension av ARC
2011-11-28 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-11-18 Aviation Engineering AS   Søknad - ARC - A109E
2011-11-07 Lufttransport AS   ARC Extension - utført av Lufttransport
2010-11-16 Den norske Bank ASA   1 gangs tinglysing av pantedokument - Lufttransport AS
2010-11-16 Lufttransport AS   Registrering av eierskifte
2010-11-15 Lufttransport AS   søknad om nytt registreringsbevis
2010-11-10 Den norske Bank ASA   1. gangs tinglysing av pantedokument - Lufttransport AS
2010-11-08 Lufttransport AS   ARC
2010-10-04 DnB NOR Finans ASA   vedrørende endring av registeropplysninger
2010-10-01 DnB NOR Finans   endring av registeropplysninger - fusjon mellom DnB NOR Finans og DnB NOR Bank ASA
2009-11-16 Lufttransport AS   Appendix 4.6
2009-11-16 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) Form 15a
2009-11-10 Aviation Engineering AS   Recommendation Report Agusta A109E Power for utstedelse av ARC
2008-11-18 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-10-23 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-23 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-10-23 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-05-26 Samferdselsdepartementet   Oppfølging og tilrådninger i rapport - SL RAP 2008/01 om luftfartshendelse 27.11.2005 8 nm vest av Fidje i Hordaland
2008-04-28 Lufttransport AS   Lufttransport AS - flåteutvidelse - LN-OLI, LN-OLS, LN-OLO, LN-OLF
2008-02-20 Samferdselsdepartementet   Oppfølging og tilrådninger i rapport - SL RAP 2008/01 om luftfartshendelse 27.11.2005 8 nm vest av Fidje i Hordaland
2008-02-14 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2008/01) om luftfartshendelse 27.11.2005 8 nm vest av Fedje Hordaland med Agusta 109E
2007-11-26 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-11-23 Lufttransport AS   Utsendelse av Airworthiness Review Certificate
2007-10-29 Lufttransport AS   VR Transition
2007-10-26 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2007-08-10 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelse 8 NM vest av Fedje i Hordaland 27.08.2005 med Agusta 109E
2007-07-17 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelse 8 NM vest av Fedje i Hordaland 27.08.2005 med Agusta 109E
2007-06-05 Lufttransport AS   søknad om engangsutvidelse for TBO motorer
2007-06-05 Lufttransport AS   Godkjennelse av engangsutvidelse for TBO motorer
2006-12-12 Lufttransport AS   Tilsynsrapport 27.11.2006 - Verification of AD Status
2006-11-27 Lufttransport AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-11-27 Lufttransport AS   LN-OLM, LN-MOC, LN-MOE, LN-OLI og Utsendelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-30 Lufttransport AS   Vedlikeholdsrapport
2006-10-30 Lufttransport AS   øknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2005-12-22 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartshendelse nær Fedje i Hordaland, 27.11.2005 med Agusta 1109E - kopi av brev til fartøysjef
2005-12-16 Lufttransport AS   Rapport om luftfartshendelse 27.11.2005 med LN-OLI vest av Fedje
2005-12-08 Lufttransport AS   Innrapportering om luftfartshendelse 27.11.2005 med LN-OLI nær Fedje
source: caa.no

More information: