LN-OMD

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3303
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Organization number: 980313360
Adress: Trondheim Lufthavn, Værnes
7502 STJØRDAL
Norge
Fax: +47 74 82 76 25
Phone: +47 48 31 30 00
Radio License. Number: 5647
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Nordenfjeldske Luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM
Operator: Helitrans AS
Trondheim Lufthavn/Værnes
7500 STJØRDAL
Tlf. 7480 4090/ Fax 7482 7625

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-13
Owner changed
Nordenfjeldske Luftfart AS
2006-08-28
Aircraft Added
Helitrans AS

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-04-08 Helitrans AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OMD20190408a
2019-04-01 Torulf Andersson     ARC Rekomendation
2018-03-22 Helitrans AS     ARC - 2.nd Extension
2018-02-02 SG Finans AS     Registrering av heftelse
2018-01-31 SG Finans AS     registrering av IDERA
2017-08-28 Sparebank 1 SMN   LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC og sletting av heftelser
2017-08-21 Sparebank 1 SMN   sletting av pantedokument
2017-03-22 Helitrans AS   ARC - 1.st extension
2016-06-06 Sparebank 1 SMN   LN-OMD, LN-OGM, LN-OCC, LN-OPO og registrering av heftelse
2016-06-01 Sparebank 1 SMN   Tinglysing av pantedokument
2016-04-12 Helitrans AS   Utstedelse av ARC 15a etter Recommendation
2016-03-03 Flight Engenering   ARC Recomendation
2016-02-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-20 Helitrans AS   ARC - 2.nd extension
2014-07-15 Helitrans AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis - korrigert registrering - LN-OMD er feil
2014-03-23 Helitrans AS   ARC - 1.st extension
2013-04-23 Helitrans AS   ARC
2012-05-11 Helitrans AS   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMD
2012-04-16 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2012-04-16 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-04-16 Spare Bank 1   LN-OMD, LN-OGG, LN-OGM, LN-OAQ, LN-OCC, LN-OPO, LN-ORM, LN-FAN, LN-FAQ, registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-04-13 Helitrans A/S   Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale for LN-OMD
2012-03-30 Fokus Bank   Sletting av pant
2012-03-23 Spare Bank 1   registrering av heftelse - panteobligasjon
2012-03-21 Nordenfjeldske Luftfart AS   registrering av eierskifte
2011-08-25 Helitrans AS   ARC
2011-08-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportert luftfartshendelse på Fauske 02.07.2011
2009-10-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-31 Helitrans AS   ARC
2008-10-13 Helitrans AS   Tilbakemelding iht protokoll datert 8/10-08
2008-09-04 Helitrans AS   tilbakemelding av rapport - 2008AR-273
2008-09-02 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-01 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-08-12 Helitrans AS   Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - ARC
2007-08-13 Helitrans AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-06-27 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskrgistrert luftfartøy
2006-09-08 Helitrans AS   utkvittert tilsynsrapport
2006-08-24 Helitrans AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 21.08.2007
source: caa.no