LN-OMM

Bell Helicopter Textron Inc.
214ST

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Bell Helicopter Textron Inc.
Model: 214ST
MSN: 28199
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Heli-One Leasing (Norway) AS
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-04-07
Aircraft Deleted
Heli-One Leasing (Norway) AS
2008-02-01
Name
Heli-One Leasing (Norway) AS
2008-02-01
Adress
Heli-One Leasing (Norway) AS
2001-02-01
Name
CHC Helikopter Service AS

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBA

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPL

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQO

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQR

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQS

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQT

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQX

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQY

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-08-23 CHC Helikopter Service AS   godkjenning av innleieavtale - CHC Helikopter Service AS
2011-07-26 CHC Helikopter Service AS   AS332L - søknad om godkjennelse av forlenget innleie
2010-04-09 CHC Norway AS   retur av fartøysdokumenter
2010-04-08 Wiersholm   Sletting
2010-04-07 Wiersholm   Sletting av luftfartøy
2010-04-06 Advokatfirma Thommessen AS   Sletting av panteobligasjon.
2010-04-06 CHC Norway AS   anmodning om avregistrering
2010-03-31 Advokatfirmaet Thommessen   Sletting av pant i luftfartøy
2010-03-25 Statens Havarikommisjon for Transport   rapport ( SL RAP 2010/10 ) om alvorlig luftfartshendelse 28.04.2009
2010-03-18 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL RAP 2010/10 om alvorlig luftfartshendelse på Haltenbanken 28.04.2009
2010-03-18 Statens havarikommisjon for transport     Rapport (SL RAP 2010/10) om alvorlig luftfartshendelse på Haltenbanken 280409 med Bell Helicopter Textron Inc. 214ST. LN-OMM
2010-03-12 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS, attn. Herman JOrdkjend   Registerutskrift
2009-08-07 CHC Norway AS   Dokumentasjon i fm søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manual"
2009-08-07 CHC Norway AS   Svar: Søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manual
2009-08-04 CHC Norway AS   Vedrørende søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manua
2009-08-04 CHC Norway AS   Søknad om reviderte "Authorization Page - Flight Manual
2009-06-25 CHC Norway AS   Airworthiness review certificate
2009-05-18 Statens Havarikommisjon for Transport   underrettelse om undersøkelse av luftfartshendelse Statfjord B 28.04.2009 med Bell 214ST
2009-05-14 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   godkjenning av innleieavtaler - CHC Norway AS
2009-05-04 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   godkjenning av innleieavtaler - CHC Norway AS
2009-04-30 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   godkjenning av innleieavtaler - CHC Norway AS
2009-04-29 Tore Villard   Mail: Leasing agreements LN-OMH og LN-OMM
2009-03-02 CHC Helikopter Service AS   Gebyr for nytt registreringsbevis
2009-02-26 CHC Helikopter Service AS   nytt registreringsbevis
2009-02-25 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av nytt registreringsbevis S/N 28199
2009-01-14 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   registrert pantedokument
2009-01-13 Elin Mack Løvdal   effektueringsmelding - registrering av pant
2008-12-29 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   tinglysning av pantedokument
2008-12-23 BAHR   retur av mottatte dokumenter uten tinglysing
2008-12-22 BA.HR   tinglysning av pantedokument i luftfartøy
2008-09-18 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   LN-OMM/retur av pantobligasjoner i slettet stand
2008-09-17 Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma   sletting av pant
2008-08-19 VSolsem@chc.ca   Svar ifm. forespørsel om duplikatkopier, C of A og ARC
2008-07-18 CHC Helikopter Service AS   Forespørsel om dublikat av luftdyktighetsbevis og ARC
2008-06-30 CHC Helikopter Service AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-27 CHC Helikopter Service AS   CHC Helikopter Service AS - Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) for LN-OMM
2008-06-23 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis og Airworthiness Review Certificate (ARC) for Bell 214ST S/N 28199
2008-06-18 Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen   LN-OMH og attesterte registerutskrifter
2008-06-16 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - vedlikeholdsrapport (VR)
2008-03-04 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-06-13 CHC Helikopter Service AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2006-09-19 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Attestert registerutskrift
2006-06-23 Thommessen Krefting Greve Lund AS   Eierskifte og påtegning av pantedokument
2006-06-21 Thommessen Krefting Greve Lund AS   Registrering av eierskifte samt retur av pantedokument
2006-06-12 CHC Helicopter Service AS   Vedlikeholdsrapport
2006-05-19 CHC Helikopter Service AS   søknad om utvidet gangtid rod-end P/N 214-001-051-007 S/N A210
2006-05-19 CHC Helikopter Service AS   Bell 214ST - Søknad om utvidet gangtid for Rod-end P/N 214-001-051-007 S/N A210
source: caa.no