LN-ONH

Airbus Helicopters
AS 332 L2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L2
MSN: 2488
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: BriLog Leasing Ltd.
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-01-31
Aircraft Deleted
BriLog Leasing Limited
2009-04-01
Adress
BriLog Leasing Limited
2007-05-31
Owner changed
BriLog Leasing Ltd.
2005-05-31
Owner changed
BriLog Leasing Ltd.

More aircraft owned by BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2011-01-31 Bristow Norway AS   effektueringsmelding
2011-01-31 Bristow Norway AS   Sletting av luftfartøy - Apostille
2011-01-24 Wiersholm   Effektueringsmelding
2011-01-24 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Sletting av luftfartøy
2011-01-21 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Instructions to deregister mortage deed
2011-01-21 Herman Jorkjend   effektueringsmelding
2011-01-18 Bristow Norway   Non-functioning postal adress BriLog Leasing Ltd, Cayman
2011-01-18 Bristow Norway AS   Sletting av luftfartøy - Apostille
2011-01-17 Wiersholm, Mellbye & Bech, advokatfirma AS   Sletting av luftfartøy
2011-01-10 Wiersholm   Utskrift fra Luftfartsregisteret
2011-01-10 Wiersholm   Utskrift fra Luftfartsregisteret
2011-01-05 Bristow Norway AS   ARC Extension
2010-07-19 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av søknad om forlengelse av leaseavtale
2010-07-19 Bristow Norway AS   Signert vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2010-07-15 Bristow Norway AS   søknad om forlengelse av leaseavtale
2009-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om endring av varighet Dry Lease innleie
2009-12-08 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 09-0445
2009-12-04 BriLog Leasing Limited   Expiry of lease agreement
2009-11-20 Bristow Norway AS   Confirmation of Continued Airworthiness Agreement
2009-06-30 Samferdselsdepartementet   Vedrørende oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2008/23) om alvorlig luftfartshendelse over helidekket på Snorre B plattform (ENQR) 10.06.2006 LN-ONH
2009-03-30 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - søknad om forlengelse av Dry Lease - Innleie LN-ONH
2009-03-24 Norsk Helikopter AS   kopi av Eurocopter agreements i henhold til tidligere avtale
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-20 simone.singer@easa.europa   Approval og Minor Change: EASA Approvals EASA.R.C.03318 - EASA.R.C.03319 - EASA.R.C.03336 - EASA.R.C.03337
2009-03-20 Norsk Helikopter AS   Besvart Form 13 - ARC 2009AR-018
2009-02-23 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - søknad om forlengelse av Dry Lease - Innleie LN-ONH
2009-01-21 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - søknad om forlengelse av Dry Lease - Innleie LN-ONH
2009-01-20 Norsk Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate med unntak iht. Artikkel 10.3 1592/2002
2009-01-20 Norsk Helikopter AS   Application for Exemption per Easa Basic regulation 1592/2002 Article 10.3
2009-01-19 Norsk Helikopter v/S. Vik   manglende godkjenning av mods
2009-01-15 Norsk Helikopter v/S. Vik   TO 332L2-25-019 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-15 Norsk Helikopter v/S. Vik   O 332L2-21-005 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-15 Norsk Helikopter v/S. Vik   TO 332L2-25-014R1 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-14 Norsk Helikopter v/T.N.Lamark   LN-ONH Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-14 Norsk Helikopter v/S. Vik   Oppdatert modliste
2009-01-14 Norsk Helikopter v/S. Vik   TO 332L2-30-002 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-14 Norsk Helikopter v/S. Vik   TO 332L2-25-018 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-14 Norsk Helikopter v/S. Vik   EOM-3400-26068 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-14 Norsk Helikopter v/S. Vik   FW: EOM-5210-26053 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-14 Norsk Helikopter v/S. Vik   EOM-5210-26069 - Manglende godkjenninger av modifikasjoner
2009-01-09 Norsk Helikopter AS   krav til godkjenning av minor modifikasjoner og når dette ble gjeldende
2009-01-09 Norsk Helikopter AS   krav til godkjenning av minor modifikasjoner og når dette ble gjeldende
2009-01-09 Norsk Helikopter AS   krav til godkjenning av minor modifikasjoner og når dette ble gjeldende
2009-01-05 Sveinung Vik (svi@norheli.no)   Søknad om fornyelse av ARC på AS 332 L2, S/N 2488
2008-12-17 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilråding i rapport (SL RAP 2008/23) om alvorlig luftfartshendelse over helidekket på Snorre B plattform (ENQR) 10.06.2006
2008-12-16 Norsk Helikopter AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2008-12-11 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL RAP 2008/23 om alvorlig luftfartshendelse over helidekket på Snorre B Platform - 10.06.2006
2008-10-27 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport alvorlig luftfartshendelse over Snorre B plattform (ENQR) 10.06.2006 med Eurocopter AS 332 L2-AVSKJERMET
2008-10-23 Norsk Helikopter As   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-08 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport alvorlig luftfartshendelse over Snorre B plattform (ENQR) 10.06.2006 med Eurocopter AS 332 L2-AVSKJERMET
2008-01-29 Norsk Helikopter AS   søknad om ferry flight for S/N 2388 fra base Bergen til base Sola, Stavanger
2008-01-29 Norsk Helikopter AS   overflygingstillatelse etter lynnedslag
2008-01-18 Norsk Helikopter As   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-01-17 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certififate (ARC) for LN-ONH
2007-12-12 Kleng Vevatne   LN-ONH Tilleggsopplysninger ifm utstedelse av ARC
2007-12-05 Kleng Vevatne   LN-ONH Tilleggsopplysninger ifm utstedelse av ARC
2007-12-03 Norsk Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-12-03 Gunnar Nyhus   LN-ONH AD-status list
2007-10-10 Kenneth Solbjør   Technical Directive
2007-07-03 Norsk Helikopter AS   Godkjenning av innleie
2007-07-02 Norsk Helikopter AS   Heliair/BriL og BHL/Norsk contracts chain - dokumentasjon - eierskifter
2007-05-31 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   oversendelse av attestert registerutskrift
2007-05-31 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrering av slettelse, Bill of Sale og pantedokument
2007-05-23 Wiersholm, Mellbye & Bech   Apostille
2007-05-21 Wiersholm Mellby & Bech advokatfirma AS   Slettelse av pant - Eierskifte
2007-04-25 Norsk Helikopter AS   bekrefter AD statusliste og tilsynsrapport som tilfredsstillende ivaretatt
2007-04-24 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD statusliste
2007-03-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-ONH og Attesterte registerutskrifter
2007-03-23 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - utkvittert tilsynsrapport LN-ONH
2007-03-21 Norsk Helikopter AS   utkvittert tilsynsrapport og AD-liste
2007-03-21 Norsk Helikopter AS   tilsynsrapport og AD-list - fornyelse av LD-bevis
2007-01-19 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.01.2008
2006-11-13 Norsk Helikopter AS   Søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport
2006-11-08 Statens Havarikommisjon for Transport   Tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse 02102006 ved ENXB
2006-07-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av luftfartshendelse 10.06.2006 med AS 332L2
2006-06-20 Caspar Cappelen Smith   Luftfartsulykke og hendelse 10062006
2006-03-01 Norsk Helikopter AS   Søknad om forlengelse av innleie av AS 332 L2, LN-ONH
2006-02-13 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse - 10.02.2006
source: caa.no

More information: