LN-ONI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L2
MSN: 2500
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: BriLog Leasing Ltd.
Operator: Bristow Norway AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-07-08
Aircraft Deleted
BriLog Leasing Limited
2009-04-01
Adress
BriLog Leasing Limited

More aircraft owned by BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2010-07-08 BriLog Leasing Limited   LN-ONI
2010-07-08 Tormod Veiby   effektueringsmelding
2010-06-11 Bristow Norway AS   Certificate of Airworthiness for Export AS 332 L1 S/N 2500
2010-06-11 Bristow Norway AS   Engine changes
2010-06-11 Bristow Norway AS   Engine changes
2010-06-11 Bristow Norway AS   oppdatert AD-liste
2010-06-11 Bristow Norway AS   Revidert eksportluftdyktighetsbevis AS 332 L2, S/N 2500
2010-06-11 Bristow Norway AS   Certificate of Airworthiness for Export, AS 332 L1, S/N 2500
2010-06-11 Bristow Norway AS   Certificate of Airworthiness for Export AS 332 L1 S/N 2500
2010-06-11 Bristow Norway AS   Revised Certificate of Airworthiness for Export AS 332 L1 S/N 2500
2010-06-11 Bristow Norway AS   Certificate of Airworthiness for Export AS 332 L1 S/N 2500
2010-06-02 Bristow Norway AS   Eksportluftdyktighetsbevis for AS 332 L2, S/N 2500
2010-06-01 Bristow Norway AS   certificate of airworthiness for export
2010-06-01 Bristow Norway AS   Svar: Søknad om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2010-06-01 Bristow Norway AS   søknad om eksportluftdyktighetsbevis
2010-06-01 Bristow Norway AS   AD list
2010-05-25 Wiersholm   Instructions to deregister mortage deed
2010-05-21 Wiersholm   Instructions to deregister mortage deed
2010-05-20 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Sletting av heftelse - Aircraft Mortgage - Apostille
2010-05-18 Wiersholm, Mellbye & Bech advokatfirma AS   attestert registerutskrift
2010-04-24 Bristow Norway AS   apostille
2010-04-13 Bristow Norway AS   Søknad om utstedelse av eksportluftdyktighetsbevis
2009-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om endring av varighet Dry Lease innleie
2009-12-14 Bristow Norway AS   RIE rapport No.13 på MEL extension på fartøy AS 332 L2
2009-12-04 BroLog Leasing Limited   Expiry of lease agreement
2009-08-04 Bristow Norway AS   Utstedelse av ARC
2009-07-24 Bristow Norway AS   ARC Recommendation
2009-06-29 Tormod Veiby   SV: Søknad om fornyelse av ARC på AS 332 L2, S/N 2500
2009-06-26 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 24/2006 om luftfartshendelse Stavanger lufthavn Sola 08.01.2004
2009-06-25 Bristow Norway AS   Søknad om fornyelse av ARC
2009-03-31 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale på LN-ONI
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-17 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 24/2006 om luftfartshendelse - Stavanger lufthavn Sola 08.01.2004 - LN-ONI
2009-03-09 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 24/2006 om luftfartshendelse Stavanger lufthavn Sola 08.01.2004
2009-02-23 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 27/2005) om luftfartsulykke 17 nm sydvest for Sola 05.11.02 - LN-ONI
2009-01-05 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale på LN-ONI
2009-01-02 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Søknad om forlengelse av innleie AS 332 L2 S/N 2500 - LN-ONI
2008-12-31 Tormod Veiby   Norsk Helikopter AS - Søknad om forlengelse av innleie AS 332 L2, S/N 2500, LN-ONI
2008-12-16 Sveinung Vik   Agreements
2008-12-12 Samferdselsdepartementet   Samferdselsdepartementet - Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 27/2005) om luftfartsulykke 17 nm sydvest for Sola 05.11.02 - LN-ONI
2008-12-09 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAP 24/2006 om luftfartshendelse Stavanger lufthavn Sola 08.01.2004
2008-12-01 Eurocopter   Eurocopter - AS 332 L2 - S/N 2500 - Rotor pendulum failure 5th of November 2002
2008-11-26 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter - MEL Rectification interval extension ( RIE ) Report Form - LN-ONI
2008-11-12 Eurocopter   Eurocopter - AS 332 L2 - S/N 2500 - Rotor pendulum failure 5th of November 2002
2008-11-04 Eurocopter   AS 332 L2 - S/N 2500 - Rotor pendulum failure 5th of November 2002
2008-10-31 Eurocopter   Eurocopter - AS 332 L2 - S/N 2500 - Rotor pendulum failure 5th of November 2002
2008-10-31 Eurocopter   Eurocopter - AS 332 L2 - S/N 2500 - Rotor pendulum failure 5th of November 2002
2008-10-23 Norsk Helikopter AS   Lukking av Form 13
2008-09-29 Eurocopter   332 Mk2 S/N 2500 - Rotor blade pendulum failure 5th of November 2002
2008-08-26 Norsk Helikopter AS   Svar: fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-08-25 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) med unntak fra krav i forordning (EF) nr. 1592/2002 Artikkel 10.3 - 2008AR-275
2008-08-18 Norsk Helikopter AS   TO 332L2-23-006 - Application for exemption per EASA Basic regulation 1592/2002 Article 10.3
2008-07-08 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 10/2006 i rapport (SL RAP 5/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art sydvest for Stavanger lufthavn Sola 090705 med AS 332 L2, LN-ONI og AS 332 L2 LN-OHK
2008-07-04 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2008-07-01 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilråding nr. 10/2006 i rapport (SL RAP 5/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art sydvest for Stavanger lufthavn Sola 090705 med AS 332 L2, LN-ONI og AS 332 L2 LN-OHK
2007-10-31 Samferdselsdepartementet   Rapport (SL RAP 27/2005) om luftfartsulykke 17 nm sydvest for Sola 05.11.2002 - LN-ONI
2007-10-26 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådninger i rapport (SL RAPP 24/2006) - luftfartshendelse - Stavanger lufthavn, Sola - 08.01.2004 - med Eurocopter AS 332L2
2007-09-17 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 5/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art sydvest for Stavanger lufthavn Sola, 090705 med AS 332 L2 - LN-ONI og AS332L2 - LN-OHK
2007-08-21 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 31.08.2008
2007-07-18 Norsk Helikopter AS   Søknad om gangtidsforlengelse Main Rotor Servo AS332 L2
2007-07-17 Norsk Helikopter AS   Søknad om gangtidsforlengelse Main Rotor Servo AS332 L2
2007-07-11 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådninger i rapport - SL RAPP 24/2006 - Stavanger lufthavn 08.01.2004
2007-07-06 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-ONI Attestert registerutskrift
2007-07-03 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 27/2005) om luftfartsulykke 17 nm sydvest for Sola 05.11.2002
2007-07-03 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådinger i rapport (SL RAP 5/2006) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art sydvest for Stavanger lufthavn Sola, 090705 med AS 332 L2 - LN-ONI og AS332L2 - LN-OHK
2007-07-03 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrering av pantedokument
2007-07-03 Wiersholm Melbye & Bech advokatfirma AS   Slettet pant
2007-07-03 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Registrert eierskifte
2007-07-03 Norsk Helikopter AS   Godkjenning av innleie
2007-07-03 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   søknad om godkjenning av innleieavtaler
2007-07-03 Norsk Helikopter AS   komplett AD liste
2007-07-02 Wiersholm Melbye & Bech advokatfirma AS   Exemption from the Norwegian Civil Aviation Act section 3-2.
2007-07-02 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   instruks om registrering av eierskifte
2007-07-02 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   bes iverksette registrering av eierskifte
2007-07-02 Norsk Helikopter AS   Heliair/BriL og BHL/Norsk contracts chain - dokumentasjon - eierskifter
2007-06-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   bestilling av registerutskrift
2007-06-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   oversendelse av attestert registerutskrift
2007-06-28 Wiersholm Melbye & Bech advokatfirma AS   Sletting av pant i luftfartøy
2007-04-25 Norsk Helikopter AS   bekrefter AD statusliste som tilfredsstillende ivaretatt
2007-04-24 Norsk Helikopter AS   utstyrs (Equipment) statusliste for AS 332
2007-03-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   LN-ONH og Attesterte registerutskrifter
2007-02-26 Norsk Helikopter AS   Engangsutvidelse av TBO for FCU S/N 394M
2007-02-26 Norsk Helikopter AS   godkjenning av engangsutvidelse av TBO for FCU S/N 394M
2007-01-23 Avinor AS   Rapport (SL RAP 5/2006) om alvorlig luftrafikkhendelse 2004-07-09 med LN-ONI og LN-OHK ved Sola - oppfølging
2006-12-28 Norsk Helikopter AS   Godkjent forlengelse av innleie
2006-12-11 Norsk Helikopter AS   Søknad om forlengelse av "Dry lease" innleie
2006-12-04 Heliair Leasing Limited   Regarding expiry of lease agreement
2006-11-22 Avinor AS   Rapport (SL RAP 5/2006) om alvorlig luftrafikkhendelse 2004-07-09 med LN-ONI og LN-OHK ved Sola - oppfølging
2006-11-06 Avinor AS   Rapport (SL RAP 5/2006 ) om alvorlig lufttrafikkhendelse 09.07.2004 med LN-ONI og LN-OHK ved Sola - oppfølging
2006-10-19 Norsk Helikopter AS   TBO extension - L/H Accessory Gearbox
2006-10-19 Norsk Helikopter AS   krav til godkjenning av TBO extension- L/H Accessory Gearbox - ber om TD67-06 for innsyn
2006-10-18 Samferdselsdepartementet   oppfølging av tilrådninger i rapport (SL RAPP 24/2006) - luftfartshendelse - Stavanger lufthavn, Sola - 08.01.2004 - med Eurocopter AS 332L2
2006-10-11 Det kongelige samferdselsdepartementet   Samferdelsdepartementet - rapport - SL RAP 27/2005 - luftfartsulykke 17 nm sydvest for Sola - 05.11.2006 - LN-ONI
2006-10-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport - SL RAP 24/2006 - Om luftfartshendelse Stavanger Lufthavn Sola 08.01.2004
2006-09-25 Norsk Helikopter AS   bekrefter mottatt utkvittert tilsynsrapport med dokumentasjon som tilfredsstillende ivaretatt
2006-09-20 Norsk Helikopter AS   dokumentasjon til tilbakemeldt tilsynsrapport
2006-09-15 Statens Havarikommisjon for Transport   Bemerkninger i forbindelse med utkast til rapport om alvorlig luftfartshendelse på flyterigg Transocean Searcher - Nordsjøen - 08.01.2004 - AS332L2 - Norsk Helikopter
2006-08-15 Norsk Helikopter AS   tilsynsrapport
2006-07-25 Statens Havarikommisjon for Transport   Utkast til rapport om luftfartshendelse - Stavanger lufthavn Sola 08.01.2004
2006-06-23 Norsk Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis - vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-04-05 Avinor AS   Rapport (SL RAP 5/2006 ) om alvorlig lufttrafikkhendelse 09.07.2004 med LN-ONI og LN-OHK ved Sola - oppfølging
2006-03-23 Samferdselsdepartementet   Oppfølging av tilrådninger i rapport ( SL RAP 5/2006 ) om alvorlig luftfartshendelse av trafikkmessig art sydvest for Stavanger lufthavn Sola 09.07.2004 med AS 332 L2 - LN-ONI og AS 332 L2 LN-OHK
2006-03-20 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 5/2006 ) om alvorlig lufttrafikkhendelse 09.07.2004 med LN-ONI og LN-OHK ved Sola - Kopi av brev
source: caa.no

More information: