LN-ONN

Sikorsky Aircraft Corporation S-92A

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920011
Airworthiness Category: Large Rotorcraft
Production year: 2004 (20 years old)
Max TO weight: 12020 kg
source: caa

Owner/Operator Details


Name: Bristow Equipment Leasing Ltd.
Adress:
KY1-1104 GRAND CAYMAN
Operator: Bristow Norway AS

source: caa

Aircraft event timeline

2023-05-08
Aircraft Deleted
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2017-09-11
Owner changed
Bristow Equipment Leasing Ltd.
2012-08-27
Owner changed
BriLog Leasing Ltd.
2012-08-01
Adress
BriLog Leasing Ltd.
2009-12-30
Owner changed
Bristow (UK) LLP
2005-02-11
Aircraft Added
Norsk Helikopter AS
2005-02-11
Owner changed
Knut Axel Ugland Holding AS
2005-02-02
Aircraft Added
Norsk Helikopter AS
2005-02-02
Owner changed
Knut Axel Ugland Holding AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2024-04-15 NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET     Bekreftet oppsigelse av tillatelse til bruk av radioutstyr
2024-04-15 BRISTOW NORWAY AS     bekreftet oppsigelse
2024-04-10 FURAT GEBORY     søknad om tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2023-05-08 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Sletting av luftfartøy
2023-05-08 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     sletting av heftelser
2023-05-05 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Sletting av luftfartøy
2023-05-05 ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS     Aircraft Mortgage Deed - Form for Irrevocable De-registration and Export Request Authorisation
2023-04-20 BRISTOW NORWAY AS     Vedtak om utstedelse av eksport luftdyktighetsbevis for brukt S-92A til Storbritannia
2023-02-02 BRISTOW NORWAY AS     Extended ARC and ARC extension checklist
2022-02-11 BRISTOW NORWAY AS     Issuance of EASA Form 15b issue 6
2021-07-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2021-06-23 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om forlenget innleieavtale for LN-ONN
2021-06-22 Bristow Norway AS     Application for approval of lease extension
2021-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av heftelser
2021-02-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Begjæring om sletting av pantobligasjoner og IDERA
2021-02-05 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og attesterte registerutskrifter
2021-02-04 Sander Kornelius Danielsen     LN-ONN, LN-ONM, LN-ONT, LN-ONO, LN-ONP, LN-ONY og bestilling av attesterte registerutskrifter
2021-01-31 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920011,
2020-01-29 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920011
2019-06-21 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om forlenget innleieavtale for LN-ONN
2019-06-20 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Søknad om forlenget innleieavtale for LN-ONN
2019-03-06 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONN
2019-02-12 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2019-02-01 Bristow Group Inc.     ARC
2018-04-26 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Rettet vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONN
2018-02-22 Bristow Norway AS     RE: Extension of lease agreement LN-ONO & LN-ONN
2018-02-22 Bristow Norway AS     RE: Extension of lease agreement LN-ONO & LN-ONN
2018-02-22 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av forlenget innleieavtale for LN-ONN
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av heftelser
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   registrering av eierskifte
2017-09-13 Advokatfirmaet Thommessen AS   effektueringsmelding
2017-09-11 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av innleie
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte av luftfartøy
2017-09-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   Aircraft Mortgage Deed - IDERA
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Skjema for oppsummering av innleieavtalen
2017-08-17 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjenning av innleie
2017-08-08 Advokatfirmaet Thommessen AS   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2017-08-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2017-02-22 Bristow Norway AS   ARC Extension
2017-02-14 Bristow Norway AS   ARC Extension. S92A, msn.920011
2016-02-15 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - ONN20160215a
2016-01-29 Bristow Helicopters Ltd   Sikorksy S92A S/N 920011 - ARC Recommendation
2015-02-04 Bristow Norway AS   2nd. ARC Extension - S-92A - msn. 920011
2014-04-11 Post- og teletilsynet   LN-ONN- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-03-13 Bristow Norway AS   Søknader om forlengelse av dry lease, S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS   Søknader om forlengelse av dry lease - S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS   LN-ONN og Vedtak om godkjenning av forlengelse av dry lease
2014-02-11 Bristow Norway AS   1st. ARC Extension
2013-09-17 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU LN-ONV og Signerte innleieavtaler
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS   Signerte Subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS   SV: Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONU, LN-ONV, LN-ONX) [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS   LN-ONU, LN-ONV, Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-02-12 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2013-02-01 Bristow Helicopters Ltd   Airworthiness Review Certificate renewal recommendation
2013-01-21 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONN
2012-08-28 Advokatfirmaet Thommessen AS   Eierskifte
2012-08-27 Advokatfirmaet Thommessen   Bristow Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie i forbindelse med eierskifte på LN-ONN
2012-08-27 Thommessen   Bekreftelse på adresseVSVS: BriLog Leasing Limited [THOMMESSEN-LIVE.FID250923]
2012-08-06 Advokatfirmaet Thommessen AS   Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS   Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Bristow Norway AS   Bristow Norway AS - Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-01-31 Bristow Norway AS   2nd. ARC Extension
2011-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-01 Bristow Norway AS   Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-03-31 Tormod Veiby   Innleiegodkjenninger for S-92A, LN-ONN, LN-ONT og LN-ONW
2011-02-14 Bristow Norway AS   ARC Extension
2010-12-23 Bristow Norway AS   Godkjennelse av forlengelse av innleieavtale
2010-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om forlengelse av leaseavtale S-92A
2010-08-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning av forundersøkelse av lufttrafikkhendelse 15nm nord av pelux 12.08.2010
2010-03-22 Bristow Norway AS   Innsending av utløpt ARC
2009-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om Dry Lease innleie
2009-12-03 Bristow Norway AS   LN-ONN : ARC Renewal LN-ONN
2009-12-02 Bristow Norway AS   ARC Renewal
2009-08-10 Bristow Norway AS   MEL RIE
2009-05-18 Bristow Norway AS   LN-ONN - besvarelse på survey - 2009AR-039
2009-04-02 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 Norsk Helikopter AS   godkjenning av innleie
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-19 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-06 Norsk Helikopter AS   Tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC
2009-02-05 Henning Hagen   tilleggsdokumentasjon ifm utstedelse av ARC
2009-02-05 Norsk Helikopter AS   Structural Repair Log ifm ARC
2009-02-04 Norsk Helikopter AS   AD og Modification Status ifm ARC
2009-01-21 Norsk Helikopter AS   Søknad om fornyelse av ARC på S-92A S/N 920011
2008-11-19 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av korrigert EASA Form 45 støybevis
2008-02-28 Norsk Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-02-28 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-02-11 Norsk Helikopter AS   søknad om fornyelse av LDB og ARC for Sikorsky S-92A S/N 920011
2008-01-09 Norsk Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-09 Norsk Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-05-21 Norsk Helikopter AS   Rapport om lufttrafikkhendelse 21.05.2007
2007-04-25 Norsk Helikopter AS   bekrefter AD statusliste og tilsynsrapport som tilfredsstillende ivaretatt
2007-04-24 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD liste
2007-04-23 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD liste inkludert komponentstatus
2007-03-30 Norsk Helikopter AS   oppdatert AD status liste
2007-03-22 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - utkvittert tilsynsraport LN-ONN
2007-03-19 Norsk Helikopter AS   utkvittert tilsynsraport med oppdatert AD-liste
2007-01-29 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis
2007-01-08 Norsk Helikopter AS   søknad om fornyelse av luftdyktighetsbevis vedlagt vedlikeholdsrapport (VR)
2006-05-24 Norsk Helikopter AS   rapport om driftsforstyrrelse av teknisk /operativ art 22.05.2006 - Bergen, Flesland - Sikorsky S-92A
2006-02-12 Norsk Helikopter AS   fornyelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 28.02.2007
2006-01-02 Norsk Helikopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis .- vedlagt vedlikeholdsrapport og ASB Status List
2005-12-20 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy - Kopi av brev
source: einnsyn.no